13) Biblia este uneori citată de astrologi şi este folosită pentru a confirma influenţa astrelor asupra vieţilor noastre. Susţine biblia învăţătura astrologiei?

Întrebare:

În Matei 2:2 se vorbeşte despre Steaua din Răsărit care a anunţat naşterea lui Isus. De ce îi laudă Biblia pe magii care au urmat Steaua, când de fapt ea condamnă astrologia?

Răspuns:

Da, este adevărat că în conformitate cu Lev.19:26, Deut.18:10 şi Isaia 8:19, Biblia condamnă aspru astrologia, dar totuşi vedem că Dumnezeu i-a binecuvântat pe înţelepţi (magi) pentru că s-au folosit de o stea ce indica naşterea lui Hristos, să ajungă la El şi să I se închine Lui.

Pentru a înţelege de ce Biblia condamnă astrologia, trebuie mai întâi să aflăm ce este ea. Astrologia este crezul că studiul poziţiei (aranjării) şi mişcării stelelor pe bolta cerească, pot să-l facă în stare pe om să prezică unele evenimente din viitor - fie bune sau rele. Pentru că Biblia descrie planul lui Dumnezeu pentru om, contradicţia dintre a asculta de astre sau de Dumnezeu, este evidentă! Este adevărat că astrele au o mecanică a lor prescrisă de Dumnezeu, dar în ciuda acestui fapt, ele nu sunt destinate de El să fie mesagere sau mijlocitoare ale voii lui Dumnezeu pentru omenire. Doar Fiul a îndeplinit această lucrare! Stele pot cel mult să ne declare gloria Lui şi să ne amintească de existenţa unui Creator.

În al doilea rând, steaua folosită în relatarea biblică mai sus menţionată, ANUNŢA naşterea lui Hristos, ce a avut loc şi nu "prezicea" că urmează să se petreacă acest eveniment. Dumnezeu le-a revelat magilor steaua pentru a le vesti că Isus fusese deja născut! Ştim că El deja s-a născut, fiindcă în Mat.2:16, vedem că Irod a dat porunca de a-i omorî pe toţi copiii de parte bărbătească - deci, băieţi - din Betleem şi vecinătăţi, care erau în vârstă de 2 ani sau mai puţin, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Deci, de la momentul naşterii şi cel al sosirii magilor (în urma descoperirii stelei), s-au scurs cel puţin doi ani. De aceea, Dumnezeu nu a folosit-o pentru a "prezice" naşterea lui Isus, ci doar pentru a o anunţa!

În al treilea rând, mai există în Biblie şi alte cazuri în care stelele şi planetele sunt folosite de Dumnezeu pentru a revela dorinţele Sale. Ps.19:1-6 afirmă că, "cerurile declară Slava lui Dumnezeu", iar Romani 1:18-20 ne spune că creaţia revelează existenţa lui Dumnezeu. Hristos se referă la ceea ce se va întâmpla cu soarele, luna şi stelele, în preajma celei de-a doua veniri (vezi Mat.24:29-30), şi la fel a făcut-o şi Ioel (2:31-32). Steaua care i-a călăuzit pe Magi nu a fost folosită ca să prezică naşterea lui Hristos, ci pentru a PROCLAMA (a o vesti, sau anunţa)! Pentru primirea de către ei a acestei vestiri şi pentru ceea ce au făcut ulterior înaintea Pruncului Hristos, Biblia vorbeşte despre ei la termeni laudativi!


înapoi la index | Apologetică