8) Poate fi acuzat creştinismul de exclusivism fiindcă susţine că mântuirea este doar prin Isus?

Întrebare:

În cartea Faptele Apostolilor, cap.4, vers.12, Petru declară că, "în nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi". El spune că doar prin Isus, oamenii pot fi mântuiţi. Nu este acesta exclusivism şi obtuzitate? Ce se va întâmpla cu păgânii sinceri sau membrii sinceri ai altor religii, ca budiştii, hinduşii, etc.? Îi va trimite Dumnezeu în iad fiindcă cred într-un alt nume?

Răspuns:

Pentru un răspuns adecvat la aceste întrebări sunt necesare nişte observaţii.
Întâi de toate, sinceritatea nu constituie un test al adevărului. Mulţi oameni au greşit şi încă pot greşi, din sinceritate. Biblia confirmă această observaţie adevărată spunând în Proverbe 14:12 că, "multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte".
În al doilea rând, adevărul este, prin însăşi natura lui, exclusivist. Adevărul că "doi plus trei, fac cinci" este foarte exclusivist. Nu îngăduie o altă concluzie, nu dă un alt rezultat. Acelaşi lucru rămâne adevărat în sistemul de valori sociale. Afirmaţii ca, "rasismul este greşit" sau "oamenii nu ar trebui să fie cruzi", sunt de asemenea foarte exclusiviste. Nu tolerează alte alternative.
În al treilea rând, toate afirmaţiile adevărate sunt exclusiviste. De exemplu, dacă umanismul este adevărat, atunci oponenţii lui greşesc. Dacă ateismul este adevărat, atunci toţi cei ce cred în Dumnezeu greşesc. Fiecare afirmaţie adevărată o exclude pe opusul ei. Ca prin urmare, dacă Isus este singura cale la Dumnezeu, atunci nu mai există o alta. Această afirmaţie nu este mai exclusivistă decât alte afirmaţii adevărate. Întrebarea care ar trebui să se pună este dacă afirmaţia e adevărată!
Argumentul de necontestat al veridicităţii acestei afirmaţii, deci că Isus ar fi singura cale de mântuire este învierea Lui din morţi. Acest eveniment este cel ce autentifică toate celelalte afirmaţii făcute de el, adeverindu-le. După aceea, Noul Testament subliniază în repetate rânduri că Isus este singura cale de mântuire.
Isus a spus, "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6). De asemenea, în Ioan 10:9, Isus a afirmat că El este Uşa, după ce în versetul 1 a insistat că, "cine nu intră pe uşă...este un hoţ şi un tâlhar". Apostolul Pavel a adăugat în 1Timotei 2:5 că, "este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos".
Pe lângă mărturia documentară a Noului Testament care adevereşte pretenţia de exclusivitate a căii de mântuire numai prin Isus, avem şi mărturia istorică a învierii Lui. Acestea sunt probe mai mult decât suficiente pentru a valida o astfel de afirmaţie şi a inspira încredere.


înapoi la index | Apologetică