9) Poate diavolul săvârşi miracole?

Întrebare:

Apocalipsa 16:14 ne vorbeşte despre "duhuri de draci/demoni care fac semne nemaipomenite". Afirmă oare Biblia prin aceasta că demonii pot săvârşi miracole şi minuni?

Problemă:

Uneori Biblia foloseşte aceleaşi cuvinte (somn, minuni, puteri, etc.) pentru a descrie miracole ale lui Dumnezeu (vezi, Apocalipsa 16:14 şi 2Tes.2:9). Cu toate acestea, un miracol este un act supranatural al lui Dumnezeu şi doar Dumnezeu poate săvârşi asemenea acte. Diavolul şi demonii lui sunt fiinţe create posedând astfel doar o putere limitată.

Rezolvarea:

Deşi Satana posedă mari puteri spirituale, există o diferenţă uriaşă între puterea diavolului şi puterea lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu este infinit în putere (adică, omnipotent) pe când diavolul (şi demonii lui) sunt doar finiţi şi limitaţi.

În al doilea rând, doar Dumnezeu poate crea viaţă (Gen.1:1, 21; Deut.32:39) dar diavolul nu poate (compară cu Exod.8:19). Doar Dumnezeu poate învia pe cei morţi (Ioan10:18; Apoc.1:18), iar diavolul nu poate să o facă, deşi se spune că el a dat suflare (a animat) imaginii (icoanei) idolatre a Antihristului (vezi, Apoc.13:15). Diavolul are o mare putere de a-i amăgi/înşela pe oameni (Apoc.12:9), de a-i poseda/stăpâni pe aceştia (Fapte 16:16). El este un maestru magician, un înşelător şi un super savant. Având o vastă cunoaştere a lui Dumnezeu, a omului şi a universului, el este capabil să săvârşească "semne (minuni) mincinoase" (deci, false miracole), aşa cum 2Tes.2:9 şi Apoc.13:13,14, le numeşte. Însă miracolele adevărate pot fi săvârşite numai de Dumnezeu.

Diavolul poate săvârşi lucruri ieşite din comun sau poate face anormalul, dar nu şi supranaturalul. Doar Dumnezeu poate controla legile naturii, pe care El le-a rânduit, deşi într-o împrejurare El i-a îngăduit Satanei să distrugă familia lui Iov cu un vânt puternic (vezi, Iov 1:19). Pe deasupra, întreaga putere pe care o are diavolul îi este dată de către Dumnezeu şi este limitată cu grijă şi supravegheată (comparaţi cu Iov 1:10-12). Hristos l-a înfrânt pe diavol şi a triumfat asupra lui şi a oştirii sale (Evrei 2:14-15; Col2:15), dând astfel putere poporului Său de a fi biruitor asupra forţelor demonice (Efes.4:4-11).

Ca prin urmare Ioan le spune acum credincioşilor că, "Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume" (1Ioan4:4).


înapoi la index | Apologetică