16) Ezechiel 1:5-28 "...Făpturile vii însă când alergau şi se întorceau, erau ca fulgerul. Mă uitam la aceste făpturi vii, şi iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru feţe ale lor. Înfăţişarea acestor roate şi materialul din care erau făcute, păreau de hrisolit, şi toate patru aveau aceeaş întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roate..."

Întrebare:
Este aceasta o relatare a unor O.Z.N.-uri şi un indiciu al existenţei unei inteligenţe extraterestre?

Problemă:

Ezechiel vorbeşte aici despre nişte "făpturi vii" a căror chip este ca o "faţă de om" şi care se deplasau ca "fulgerul" (v.14). Acestea se "ridicau de la pământ" (v.19), iar împreună cu ele "se ridicau şi roatele de la pământ" (v.20). Unii le-au interpretat ca reprezentând nişte O.Z.N.-uri şi extratereştri. Există în spaţiul extraterestru creaturi asemenea oamenilor?

Rezolvare:

Aceasta nu este o referinţă la O.Z.N.-uri, ci o viziune (vedenie) a gloriei lui Dumnezeu. Lucrul acesta este evident din mai multe motive. Întâi de toate, textul afirmă clar că aceasta era "arătarea slavei Domnului" (Ez.1:28).

În al doilea rând, acestea sunt numite de Ezechiel, "vedenii dumnezeieşti", chiar din primul verset, iar viziunile (sau, vedeniile) se dau, de obicei, într-o formă accentuat simbolică (compară cu, Apoc.1:9-20). De aceea, "arătarea" (v.28) era doar o asemănare (a unor lucruri) care nu poate fi luată literar, ci simbolic.

În al treilea rând, "făpturile vii" erau nişte îngeri, devreme ce se spune că aceştia aveau "aripi" (v.6) şi zburau pe cer. Acestea se pot compara (asemăna) cu îngerii menţionaţi în Isaia 6:2 şi îndeosebi cu "făpturile vii" (îngeri) care se aflau în jurul tronului lui Dumnezeu (din Apoc.4:6).

În al patrulea rând, mesajul acestora venea de la "Domnul Dumnezeul" lui Israel şi era adresat profetului Ezechiel (compară cu 2:1-4), nu de la nişte închipuite fiinţe extraterestre. Contextul era mesajul Dumnezeului lui Israel transmis prin profetul evreu Ezechiel, "poporului Său îndărătnic/răzvrătit" (2:3-4 şi compară cu, 3:4).

În al cincelea rând, nu există nici o dovadă reală care să indice existenţa unor O.Z.N.-uri, sau creaturi asemenea oamenilor, undeva în Univers. Dar, există totuşi, spirite demonice pe care Biblia le numeşte "un duh de minciună" (1Împăraţi 22:22), şi "duhuri înşelătoare" (1Tim.4:1). Aceşti demoni, sau îngeri căzuţi, pot să-i înşele pe oameni convingându-i că sunt fiinţe extraterestre. Însă, ele pot fi dezvăluite de către învăţăturile lor false şi practicile păcătoase pe care le încurajează, ca, idolatria, vrăjitoria, astrologia, ghicitul, prezicerea viitorului şi contactarea spiritelor oamenilor morţi (vezi, Deut.13:1-9; 18:9-14; 1Tim.4:1-3).


înapoi la index | Apologetică