7) Şi-a ieşit Isus din fire? A păcătuit?

Întrebare: În Matei 21:18-20, îl vedem pe Isus înfometat blestemând un smochin la care El nu a găsit rod să mănânce. Nu este aceasta o dovadă că Hristos şi-a pierdut cumpătul şi şi-a ieşit din fire?

Răspuns: La prima vedere şi la o citire superficială a pasajului aceasta pare să fie o ieşire temperamentală. Dar să recitim pasajul: "Dimineaţa pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum, şi s-a apropiate de el; dar n-a găsit deloc frunze şi i-a zis: De acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine! Şi îndată smochinul s-a uscat". Doar la o citire a pasajului vedem că nu poate fi vorba de o "ieşire din fire" a Domnului Isus. Nu este furios şi nu-i aruncă vorbe necugetate arbustului. Mai degrabă sesizăm că ceea ce spune are o anumită semnificaţie pentru ucenici: "Ucenicii când au văzut acest lucru s-au mirat şi au zis: "Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?" (v.20). Atunci Isus le oferă o lecţie despre credinţă în care le spune că dacă ar avea credinţă ar face nu numai ce s-a făcut smochinului acela, dar îi vor putea zice muntelui: "Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare" şi se va face. Şi mai completează învăţătura despre credinţă spunând: "Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi" (v.22). Aceasta este semnificaţia imediată a incidentului. Cu toate acestea trebuie să observăm că în acea vreme a anului, pe la mijlocul lui Aprilie, era prea devreme ca Isus să se aştepte să găsească nişte smochine crescute şi coapte. Problema a fost că nu a găsit nici micile roade numite taqsh, care se făceau mai devreme şi care erau comestibile. Acest smochin nu avea nimic, "decât frunze", un indiciu sigur că era bolnav şi că nu va mai face smochine în acel an. Atunci Isus a spus: "De acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine!" Nu vedem nici urmă de furie, sau de ieşire din fire cu care să atace copacul. A făcut o afirmaţie simplă şi copacul s-a uscat. Ce este greşit în asta? Credeţi că un om care foloseşte o drujbă pentru a reteza un pom sau foloseşte un hârleţ pentru a dezrădăcina nişte buruieni face un lucru moralmente, rău? Întrebarea care trebuie pusă este dacă am mai auzit de cineva care doar cu un cuvânt poate să facă un tufiş să se usuce? Dacă aş crede că buruienile din grădina mea reacţionează aşa la nişte cuvinte, le-aş spune câteva! De aceea, întâmplarea de faţă ne demonstrează că Isus este mai mult decât un om. El este Dumnezeu. Iar ceea ce i-a făcut smochinului, nu este păcat.
Semnificaţia întâmplării este totuşi ceea ce contează. Biblia foloseşte de multe ori smochinul ca şi simbol al poporului Israel. Dumnezeu a dorit ca Israelul să fie rodnic spiritual, dar pe vremea lui Isus sistemul religios al naţiunii era sterp, ne-având "decât frunze". Era plin de ritualuri exterioare şi de făţărnicie, dar neroditor în privinţa evlaviei şi spiritualităţii. "Blestemând" (observaţi că este un subtitlu al pasajului şi nu face parte din textul biblic!!) smochinul, Isus prevestea căderea Israelului şi apropierea vremii când, în cuvintele Lui, "Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite" (Mat.21:43). Blestemarea smochinului semnifică sterilitatea spirituală a Israelului şi lepădarea lui din centrul planului de mântuire al lui Dumnezeu. Asta este exact ceea ce s-a întâmplat la trecerea de la vechiul Legământ al Vechiului Testament la Noul Legământ şi întemeierea Bisericii. Înainte de a încheia comentariul asupra acestui incident, merită observat că, este singura dată când Isus a săvârşit ceva ce aducea a judecată şi că în mila Sa faţă de oameni, a ales să o aplice unui obiect neînsufleţit (smochinului). Fapta Lui a fost fără îndoială miraculoasă, dar sub nici o formă nu poate fi calificată drept răutăcioasă!

(adaptare după: "Will the real Jesus, please stand up? ", de John Blanchard, pag.74-75, Evangelical Press)


înapoi la index | Apologetică