Prima lecţie

Punerea temeliilor bisericii din filipi


Prima zi: Citeşte Introducerea şi Fapte 16:6-40. Reciteşte Fapte 16:6-10.

Prin călăuzire supranaturală, după cum se relatează în Fapte 16, Pavel a fost condus la Filipi. Descrieţi metodele de călăuzire pe care Domnul le-a folosit pentru a-l aduce pe Pavel din Troa în Asia Mică, traversând Marea Egee în Macedonia:

Fapte 16:6 Fapte 16:7 Fapte 16:9

Ce metode a folosit Dumnezeu în viaţa ta pentru a te călăuzi?

Ce trebuie să facem pentru a avea călăuzirea Lui? Ce ne spun următoarele versete că este necesar?

Versetul Ce spune Ce trebuie să fiu sau să fac
Psalm 25:4-5    
Psalm 25:9    
Psalm 25:12    
Psalm 119:59,105    
Proverbe 3:5-6    
Iacov 1:5    

La ce concluzie au ajuns Pavel şi însoţitorii săi, după viziune? Fapte 16:10b

A. Scrieţi din versetul 10 cuvântul care arată supunerea lor grabnică faţă de călăuzirea Domnului.

B. De ce este ascultarea imediată singurul răspuns adecvat la călăuzirea Domnului? Dacă este posibil foloseşte Scriptura pentru a-ţi susţine răspunsul.

Poate că azi te afli la o răscruce de drumuri şi nu ştii pe care din ele să o apuci. Scrie aici o rugăciune, recunoscând înaintea lui Dumnezeu nevoia ta de călăuzire de la El. Cere-i să-ţi arate cu claritate calea Lui. Subordonează-ţi voia ta conducerii lui şi cere de la El putere pentru a te supune cu promtitudine şi cu bucurie.

A doua zi: Citeşte Fapte 16:11-15

Navigând direct din Troa (Fapte 16:11) Pavel, Sila, Timotei şi Luca au ajuns în două zile la Neapolis iar după aceea au înaintat spre Filipi. Relataţi ce se spune în versetul 12 despre Filipi.

A. Ce lucruri ai aflat din Introducere despre Filipi, lucruri care explică de ce acesta era un loc strategic pentru începerea predicării Evangheliei în Macedonia?

Aflându-se în Filipi de câteva zile, ce au făcut în ziua de Sabat Pavel şi însoţitorii lui? Fapte 16:13

A. Cine se afla la locul de rugăciune în momentul sosirii lui Pavel?

B. Ce au făcut Pavel, Sila, Timotei şi Luca?

C. Din versetul 14, despre ce credeţi că a vorbit Pavel cu femeile?

Dumnezeu a ales ca primul convertit în Europa să fie o femeie.

A. Cum o chema?

B. De unde era ea?

C. Care era ocupaţia ei?

Notă: Purpura (vopseaua purpurie) era foarte scumpă. Trebuia culeasă picătură cu picătură dintr-un anume peşte. Lidia a fost o foarte bogată negustoreasă.

Alege câteva expresii din Fapte 16:14 şi descrie ce anume ne dezvăluie cu privire la Lidia şi de ce sunt importante:

Expresia
Ce dezvăluie privitor la Lidia
Importanţa ei

A. Care expresie crezi că este mai importantă şi de ce?

Ce s-a întâmplat în continuare? Fapte 16:15

A. Cine a mai fost botezat împreună cu Lidia? Ce ne spune acest lucru despre casa ei?

Ce calităţi vezi în viaţa Lidiei pe care ţi-ar place să le aplici în viaţa ta?

A treia zi: Citeşte Fapte 16:16-18

Când Pavel şi însoţitorii lui se îndreptau din nou la locul de rugăciune, cine i-a întâmpinat? Fapte 16:16

A. Care era problema ei?

B. Ce cuvânt din versetul 16 ne arată că ea nu era doar a sclavă a diavolului dar şi a altora?

C. Cum profitau aceşti oameni de pe urma ei?

Notă: Un "duh de ghicire" înseamnă propriu-zis un spirit piton. O preoteasă a lui Apolo, un zeu mitologic al grecilor, era numită piton, cuvânt folosit pentru o ghicitoare. O persoană care avea un duh piton se credea că este inspirată de Apolo. Această fată era posedată de demoni, dar oamenii din vremea ei îi considerau cuvintele ei ca venind de la un zeu.

Descrie comportamentul acestei sclave relatat în Fapte 16:17-18a.

A. Deşi ea spunea adevărul, care a fost cuvântul lui Pavel descris de vers.18 şi care dezvăluie reacţia lui Pavel.

B. De ce s-a exprimat Pavel în felul acesta?

C. Te miră faptul că demonii au spus adevărul în această împrejurare? Ce legătură vezi la aceasta ce spune Marcu 1:34; 3:11-12?

Cui i-a vorbit Pavel În Fapte 16:18?

A. Ce i-a poruncit?

B. În al cui nume a poruncit?

C. Care a fost rezultatul?

Conform lui Luca 10:19-20, ce autoritate/putere i-a fost dată credinciosului?

A. Deşi credinciosul are această autoritate, ce trebuie noi să facem?

Să nu ne bucurăm de...
Să ne bucurăm că...

Te bucuri tu neîncetat fiindcă numele tău este scris în Cartea Vieţii? Scrie aici o frază prin care să-i mulţumeşti lui Dumnezeu pentru darul minunat al mântuirii Sale.

A patra zi: Citeşte Fapte 16:19-25

Nu ştim dacă acea fată sclavă a devenit vreodată parte a adunării din Filipi. Însă ştim ce li s-a întâmplat lui Pavel şi lui Sila ca rezultat al izbăvirii ei. Reciteşte Fapte 16:19-24 şi răspunde următoarelor întrebări:

De ce s-au înfuriat stăpânii fetei pe Pavel şi Sila?

A. Unde şi înaintea cui au fost ei duşi?

B. Care a fost acuzaţia stăpânilor fetei adusă împotriva lui Pavel şi Sila?

C. Descrieţi cu propriile voastre cuvinte ce a urmat. Fapte 16:22-23a.

Notă: La romani nu exista un număr exact de lovituri, nici o regulă care să le limiteze la "patruzeci de lovituri fără una".

Ce responsabilitate avea temnicerul şi ce a făcut să se asigure ca ei să nu evadeze?

A. În acest loc nedrept şi respingător, într-o stare de oboseală şi durere ce îi vedem pe Pavel şi pe Sila făcând? Fapte 16:25

B. Cine i-a auzit?

C. Care este aici lecţia pentru noi?

Notă: Persecutorii au intenţionat să-i descurajeze şi să-i sperie pe predicatorii evangheliei, totuşi niciodată nu au fost nişte bieţi prizonieri atât de plini de bucurie şi de neînfricaţi. Aceşti oameni au constituit cu siguranţă o minune pentru aceia care au fost martori la reacţia lor.

Pentru un studiu mai profund

Care a fost îndemnul şi exemplul lui Isus cu privire la răspunsul nostru într-o situaţie ca aceasta?

A. Matei 5:11-12
B. Matei 5:44
C. Luca 18:1b
D. Luca 23:34a

Fapte 16:25 spune că ei au cântat cântări de laudă. Cartea de imnuri a iudeilor era Psalmii. Probabil Pavel şi Sila cântau Psalmul 27 sau un alt psalm. Citeşte psalmul 27 şi alege un verset (sau mai multe) care îţi vorbeşte. Scrie-l aici.

Vei alege tu să te rogi şi să-L lauzi pe Dumnezeu indiferent de dificultatea situaţiei în care te afli?

Ziua a cincea: Citeşte Fapte 16:26-40.

Descrie pe scurt întâmplările care au urmat în Fapte 16:26-30.

A. Care crezi că este aspectul cel mai supranatural al acestor versete?

Ca rezultat al tuturor celor întâmplate, ce a întrebat temnicerul? versetul 30

A. Scrie răspunsul lui Pavel şi Sila din Fapte 16:31.

Ce spune versetul 32 că au făcut Pavel şi Sila?

A. Reciteşte Fapte 16:33-34. Relatează expresiile din aceste versete care indică schimbarea imediată ce s-a petrecut în temnicer în urma credinţei sale sincere în Hristos.

Notă: Observaţi asemănările din efectul pe care convertirile temnicerului şi a Lidiei l-au produs asupra familiilor lor, efect urmat de ospitalitate.

Se manifestă credinţa ta în gesturi de bunătate şi ospitalitate faţă de alţii? Oferă un exemplu al modului în care mila lui Dumnezeu ţi-a schimbat atitudinea faţă de cineva anume.

Vedeţi cum prin orice fază a biruinţelor şi suferinţelor lui Pavel şi Sila, Dumnezeu îşi ducea la îndeplinire planul Lui de întemeiere a bisericii Sale în Filipi, Macedonia, Europa şi în cele din urmă la noi. Eşti tu dispusă, asemenea lui Pavel şi Sila să-ţi dăruieşti viaţa în mâinile Lui, să cauţi călăuzirea Lui şi ca Maria să spui, "Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele Tale" ? Dacă nu poţi răspunde cu un necondiţionat DA, atunci cere-i lui Dumnezeu să te facă dispusă. Dumnezeu te va ajuta în starea ta şi va începe să pună în inima ta acel spirit supus.

A şasea zi: Recapitulează Introducerea la Epistola către Filipeni.

Ce cunoştinţe ai dobândit din Introducerea la filipeni, îmbogăţindu-te spiritual?

A. De ce are biserica din Filipi o însemnătate atât de mare pentru noi?

B. Cu ce ocazie s-a scris scrisoarea către filipeni?

Spune în ce te-ai îmbogăţit spiritual sau ai fost împrospătată spiritual având în vedere următoarele aspecte din viaţa ta:

A. Călăuzire

B. Ascultare

C. Locul rugăciunii

D. Rugăciune şi laudă

C. Supunere voii lui Dumnezeu

Din ceea ce am învăţat, foloseşte un cuvânt, două pentru a descrie personajele următoare folosite de Dumnezeu la punerea temeliilor bisericii din Filipi:

A. Lidia

B. Fata posedată de demoni

C. Temnicerul din Filipi

Notă: Aceste trei personaje provin din trei clase diferite ale societăţii: Lidia - cei bogaţi; sclava - cei săraci; temnicerul - roman din clasa de mijloc.

Pe o scară de la 1 la 10, 10 însemnând perfecţiune, cât de multă autoritate are Isus în viaţa ta, asupra planurilor tale, asupra voinţei tale?

1 _ _ _ _ _ _ _ _  10

A. Ce domenii din viaţa ta îţi este cel mai greu să le dai lui Dumnezeu?

B. Ce efort depui tu ca să se schimbe situaţia?

Ce spune Filipeni 4:13 despre sursa puterii noastre? Scrie-o aici, memoreaz-o şi laudă-l pe Dumnezeu pentru ea!


cuprins | Lecţia 2