Lecţia a 10-a

Filipeni 2:12-18


Prima zi: Citeşte Filipeni 2:12-18. Reciteşte Filipeni 2:12-13.

1. Observaţi paralela apropiată dintre Filipeni1:27 şi 2:12. Ce îi îndeamnă Pavel pe Filipeni să facă în aceste două versete?

2. Filipenii abia aşteptau să fie din nou cu Pavel şi aceasta era o atitudine foarte frumoasă. Care era însă preocuparea majoră a lui Pavel pentru ei? Coloseni 3:22-24.

3. Filipeni 2:12 nu se referă la efortul cuiva de a-şi câştiga mântuirea prin fapte, ci vorbeşte despre mântuire din punct de vedere al creşterii spirituale. Cum suntem noi mântuiţi? Efes.2:8-9?

4. Cum înţelegi frica şi cutremurul despre care vorbeşte Pavel în vs. 12b? Pentru răspunsul tău foloseşte şi 2Corinteni 7:1; Efes. 6:5.

5. În ce moduri îţi duci la capăt mântuirea prin creştere spirituală? În ce domenii eşti imatură din punct de vedere spiritual? Ce poţi face pentru a te maturiza? Cer-I lui Dumnezeu să te călăuzească pentru a creşte în cunoaşterea Lui.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 2:12-13.

1. Cine lucrează în credincioşi? Filip.2:12-13.

2. Care este responsabilitatea noastră ca şi răspuns la ceea ce Dumnezeu a făcut şi face pentru noi? Foloseşte versete pentru a-ţi justifica răspunsul.

3. Dumnezeu trebuie să lucreze în noi înainte ca El să poată lucra prin noi. El este sursa prin care putem trăi o viaţă evlavioasă. Ce spune Ioan 15:4 despre acest lucru?

4. Care sunt câteva din mijloacele pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a lucra în vieţile noastre? 1Tes. 2:13; Romani 8:26-27; 1Petru 4:12-19.

5. Personalizează Efes.3:14-21 într-o rugăciune scrisă către Domnul.

Ziua atreia: Citeşte Filipeni 2:14-15.

1. Adevăratul creştinism nu este numai o ascultare exterioară de Cuvântul lui Dumnezeu. Care este atitudinea împotriva căreia Pavel îi avertizează pe filipeni în vs.14?

2. În loc de a fi şovăitori şi cârtitori, cum trebuie să fim noi văzuţi în mijlocul unui neam ticălos şi stricat?

A. A deveni fără prihană, curaţi şi fără vină nu înseamnă a fi fără de păcat sau perfecţi. Ce mesaj încearcă Pavel să transmită aici filipenilor şi nouă? Foloseşte versete pentru a-ţi justifica răspunsul.

3. Care este responsabilitatea noastră ca şi creştini din vs. 15c ?

4. Ce spun versetele următoare despre noi ca şi lumini strălucitoare? Mat. 5:14-16; Ioan 8:12; Efes.5:8; 2 Cor.4:6.

5. Scrie Efes.4:29, meditează asupra lui şi memorează-l. Care este legătura dintre el şi Filip. 2:15?

A. Pune-ţi întrebarea: Mă încred eu în Dumnezeu cu smerenie atunci când mă găsesc în situaţii limită, sau cârtesc? Care sunt câţiva paşi pe care poţi să-i faci pentru a înlătura această atitudine?

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 2:16.

1. De ce Evanghelia este numită cuvântul vieţii? 2 Tim.1:10.

2. Ce urma să facă Pavel în ziua lui Isus Cristos datorită faptului că filipenii ţineau sus cuvântul vieţii?

3. Mărturia curată şi strălucitoare a filipenilor îl va face pe Pavel să se bucure în ziua întoarcerii Domnului din două motive . Care sunt acelea?

4. A ţine sus cuvântul vieţii este similar cu a arunca un colac de salvare unui om care se îneacă. Cum ţinem noi sus cuvântul vieţii pentru necredincioşii care se îneacă în păcatele lor?

5. Dacă Domnul s-ar întoarce astăzi s-ar bucura de osteneala ta faţă de El şi de modul cum ţi-ai alergat cursa?

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 2:17-18.

1 . Vers.17 şi 18 descriu viaţa de sacrificii a lui Pavel şi a creştinilor filipeni. Aminteşte-ţi că Pavel se află în închisoare înfruntând o posibilă execuţie. Cu ce aseamănă el posibila sa moarte? vs.17a.

2. Explică ce spun următoarele versete despre devotamentul lui Pavel în mântuirea şi înaintarea în credinţă a neamurilor. 2 Cor.1:6; 2Cor.12:15a; 1Tes.2:8; 2Tim.2:10.

3. Ce sacrificiu (jertfă) doreşte Dumnezeu de la fiecare creştin în parte? Scrie aici Rom.12:1.

4. Sacrificiul implică întotdeauna cheltuieli. Ce te-a costat pe tine să fi un urmaş al lui Cristos?

5. Cum a răspuns inima lui Pavel la această înaltă chemare? vs.17b.

A. Care este îndemnul lui Pavel pentru credincioşii filipeni? vs.18.

Ziua a şasea: Recapitulare-Filipeni 2:12-18.

1. Care crezi că sunt interpretările greşite pe care creştinii ar putea să le aplice versetului12?

2. Cum poţi ca şi creştin să trăieşti practic , pe de-a-ntregul responsabil şi în acelaşi timp total dependent de Dumnezeu?

3. Cum ne împiedică şovăiala şi cârtirea să fim copii curaţi şi fără vină ai lui Dumnezeu?

4. Există în viaţa ta ceva ce nu ai fost dispusă să sacrifici? Există oare pentru noi sacrificiu care să fie prea mare, având în vedere preţul pe care El l-a plătit pentru noi?


cuprins | Lecţia 11