Lecţia a 11 - a:

Filipeni 2:19-30


Prima zi: Citeşte Filipeni 2: 19-30. Reciteşte Filipeni 2:19-20.

1. De ce a vrut Pavel să-l trimită pe Timotei creştinilor Filipeni? vs.19.

2. Ce calităţi valoroase vezi în Timotei din următoarele versete? 1Cor.4:17; Filip.2:20; Filip.2:22; 2Tim.3:10.

3. Cum ilustrează calităţile din viaţa lui Timotei (Filipeni 2:20-22) principiile din Filipeni 2:2-4?

4. De ce este important pentru creştinii care slujesc împreună într-o lucrare anume să gândească la fel şi care sunt posibilele probleme care ar apărea în cazul când aceştia nu ar avea acelaşi fel de gândire?

5. Există actualmente în viaţa ta o persoană despre care poţi să spui că gândiţi la fel? Dacă da, m ulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru această relaţie; dacă nu, roagă-te ca Dumnezeu să aducă pe cineva de acest fel în viaţa ta.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 2:21-24.

1. Care este tristul comentariu pe care Pavel îl face despre credincioşii din Roma, în Filipeni 2:20-21?

2. Descrie cum au urmărit oamenii propriile lor interese în versetele următoare: Ecleziastul 2:10; Marcu 10:35-37; Ioan 6:26

3. Versetul 22 vorbeşte despre caracterul încercat al lui Timotei. În ce fel a fost încercat caracterul lui ? Foloseşte versete pentru a-ţi argumenta răspunsul.

4. Este nevoie ca liderii creştini să fie încercaţi ? (sau să fie dovediţi ) De ce?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 2:25.

1. Din descrierea lui Pavel vedem echilibrul între Epafrodit -fratele iubitor şi Epafrodit- soldatul şi tovarăşul de lucru în înaintarea Evangheliei. Ce îţi spune acest lucru despre tovărăşia creştină?

2. Arată cum putem noi astăzi să fim nişte soldaţi ai lui Isus Cristos? 2 Tim.2:3-4; Efes.6:10-18.

3. Cum împlineşte Epafrodit însărcinarea sa de lucrător şi ostaş? vs.30.

4. Umple spaţiile şi observă legătura între descrierea lui Epafrodit şi Evanghelie:

vers.25 cap.1

_______________meu în _______________la Evanghelie. (1:5)

tovarăşul meu de_______ la______________Evangheliei.(1:12)

tovarăşul meu de_______ pentru__________Evangheliei.(1:27)

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 2:26-28.

1. Din versetele 26-28, scrie trei motive pentru care Pavel a socotit ca fiind necesar să-l trimită pe Epafrodit înapoi la Filipi.

2. Versetul 27 vorbeşte despre seriozitatea bolii lui Epafrodit. De ce crezi că întristarea lui Pavel ar fi fost de două ori mai mare dacă Epafrodit ar fi murit?

3. Dumnezeu, prin Isus Cristos, are parte de sentimentul neputinţei noastre, iar inima lui este plină de bunătate şi de milă. Cum te încurajează următoarele versete? Psalm103:8-14; Efeseni 2:4-7.

4. Foloseşte fraze din versetele de mai sus pentru a scrie un poem sau o rugăciune.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 2:28-30.

1. De ce trebuiau credincioşii filipeni să-l preţuiască pe Epafrodit?

2. Ce crezi că înseamnă expresia "şi-a pus viaţa în joc" ? Marcu 8:34-35; Ioan15:13; Fapte 20:24.

3. În afara bolii sale, au mai existat şi alte situaţii care ar fi putut constitui riscuri, pe care Epafrodit era gata să le înfrunte în timp ce-i slujea lui Pavel. Cum l-ar fi putut afecta acestea?

a) Aflarea sa în oraşul-capitală al Imperiului Roman;

b) Asocierea lui cu un prizonier de faimă proastă ca Pavel;

c) Identificarea sa făţişă cu Evanghelia lui Isus Cristos (motiv pentru care Pavel se afla în faţa unei posibile execuţii).

4. Cum putem noi să ne bucurăm şi să susţinem astfel de persoane ale căror sacrificii şi slujire ne-au binecuvântat? Înşiră câteva nume de asemenea oameni şi modul cum plănuieşti să-I încurajezi.

Ziua a şasea: Recapitulare - Filipeni 2:19-30.

1. Gândeşte-te la părtăşia spirituală, activităţi, timp petrecut, comunicare, grad de sinceritate, implicare emoţională şi mulţumire profundă şi întreabă-te cărei persoane i te dedici cel mai mult în aceste domenii.

2. Întreabă-te: cum pot să-mi aduc interesele în armonie cu cele ale lui Dumnezeu? M-am dovedit eu credincioasă lui Dumnezeu?

3. Cum poţi tu să ajuţi la purtarea poverii pe care un alt creştin o poartă singur?

4. Cu siguranţă prieteni ca Timotei şi Epafrodit se dovedesc de nepreţuit. Cine este însă singurul prieten care poate să ne schimbe inima, care niciodată nu ne va părăsi şi a cărui dragoste niciodată nu dă greş?


cuprins | Lecţia 12