Lecţia a 12 - a:

Filipeni 3:1-6


Prima zi: Citeşte Filipeni, capitolul 3.

1) Alege un titlu pentru fiecare din următoarele paragrafe ale acestui capitol: Filip.3:1-9; Filip. 3:10-16; Filip.3:17-21.

2) Relatează din acest capitol care este lucrul cel mai important pentru Pavel.

3) Unde este cetăţenia credinciosului? Filip.3:20a. Înseamnă aceasta că noi nu mai suntem cetăţeni români? Ce vrea să spună Pavel aici?

4) Cine va transforma trupurile noastre? Filip.3:20-21. A. Asemenea cui vor fi ele?

5) Citeşte 1 Ioan 3:2-3. Ce efect ar trebui să aibă această nădejde asupra vieţilor noastre?

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 3:1

1) Acest capitol începe cu expresia "bucuraţi-vă în Domnul". Care sunt celelalte locuri din această scrisoare unde Pavel foloseşte cuvintele bucurie şi bucuraţi-vă.

2) Bucuria trebuie să fie nota dominantă a vieţilor noastre. Domnul nostru ne cheamă să acţionăm în credinţă de fiecare dată când în mod firesc am fi atraşi în groapa disperării. Cum suntem îndemnate să ne exprimăm bucuria în următoarele versete? Ps.5:11; Ps.27:6; Ps.32:11; Ps.33:1; Ps. 33:21.

3) Repetiţia fie verbală fie în scris este partea vitală a învăţării. Pavel a repetat adesea anumite lucruri şi aceasta este regula unui bun învăţător. Cine mai avea acest obicei? Ps.62:11; Iona 3:1.

4) De ce este folositoare pentru noi repetarea adevărurilor spirituale?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 3:2.

1) Asprul avertisment al lui Pavel este împotriva unui grup de oameni numiţi iudaizatori. Cine erau ei şi ce învăţau? Fapte 15:1; Gal.6:12-15.

2) Descrierea oferită de Pavel iudaizatorilor poate fi înţeleasă greşit ca fiind dură şi neiubitoare. De ce totuşi ceea ce face el este un act de iubire faţă de credincioşii filipeni? Fapte 20:29-31.

3) Care sunt caracteristicile comune ale iudaizatorilor şi ale câinilor din analogiile cuprinse în următoarele versete: Isaia 56:11; Matei 7:6; 2 Petru 2:22; Apoc. 22:14-15.

4) Crezi că iudaizatorii aveau o atitudine făţişă de răutate? De ce totuşi Pavel îi numeşte răi? Foloseşte şi Marcu 9:42.

Notă: Cuvântul "scrâjilaţi" este folosit cu privire la circumcizie, însă aici el are o tentă batjocoritoare, însemnând literalmente, mutilaţi. Folosindu-l, Pavel vrea să spună că ritualul tăierii împrejur fără o consacrare a inimii este o mutilare. Citeşte Geneza 17:9-14 pentru a înţelege însemnătatea spirituală a tăierii împrejur.

5) Iudaizatorii adăugau fapte la jertfa lui Cristos pentru mântuire, iar apoi încercau să-i facă şi pe alţi creştini să adere la regula impusă de ei. Ce spune Efes. 2:8-9 despre asta?

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 3:3.

1) Pavel afirmă în vers.3 că cei tăiaţi împrejur suntem noi, creştinii. Care sunt cele trei semne ale adevăratei tăieri împrejur?

2) Cuvântul slujire din vers.3a are sensul de închinare care vine dintr-o inimă înnoită şi vitalizată de Duhul Sfânt. Cum trebuie să fie închinarea noastră? Ioan 4:23-24; Colos.3:17; 1Cor. 10:21.

3) Cum se poate lăuda în Cristos un copil al lui Dumnezeu? Ps.44:8; Ieremia 9:24.

4) Creştinii născuţi din nou nu-şi pun încrederea în firea pământească. Ce spune Biblia despre firea noastră? Ioan 6:63; Rom.7:18; Rom.8:8; Gal.5:19-21

5) Crezi că poţi face ceva care să-L determine pe Dumnezeu să te iubească mai mult sau mai puţin?

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 3:4-6.

1) De ce crezi că Pavel înşiră aici toate meritele sale umane?

2) Pavel îi întrecea în toate privinţele pe aceşti iudaizatori care se considerau autorităţi în Legea lui Moise. Ce spun următoarele versete despre fariseul Pavel? Fapte 22:3; Gal. 1:14.

3) Cine era omul care a venit la Isus interesat de mântuire? Ioan 3:1,10.

4) Care este singura condiţie pentru mântuire impusă de Isus?

5) Cum ai răspunde cuiva care ţi-ar spune că trebuie să respecţi anumite ritualuri sau legi pentru a fi mântuită? Argumentează-ţi răspunsul cu versete biblice.

Ziua a şasea: Recapitulare Filipeni 3:1-6.

1) Cum ai pus în aplicare în această săptămână un mod de a te bucura în Domnul?

2) Gândeşte-te la câteva opinii, fapte sau reguli pe care un creştin ar putea fi tentat să le impună altor credincioşi.

3) Enumeră câteva modalităţi prin care ne putem închina Domnului în activităţile noastre zilnice.

4) Care este legătura dintre Filipeni 3:3c şi 3:4-6?

5) Nu există nimic pe care noi înşine să-l putem face pentru a deveni acceptabili lui Dumnezeu. El ne iubeşte perfect în Cristos. Tot ceea ce facem din recunoştinţă faţă de harul său este adevărată închinare. Închină-te Lui şi mulţumeşte-I pentru dragostea sa.


cuprins | Lecţia 13