Lecţia a 13 - a:

Filipeni 3:7-11


Prima zi: Citeşte Filipeni 3:7-11. Reciteşte Filipeni 3:7.

1. Care sunt lucrurile pe care Pavel le socoteşte o pierdere? Filipeni 3:5,6. În ciuda originii sale nobile, a crezurilor sale ortodoxe şi a comportamentului ireproşabil, Pavel-fariseul nu a avut parte de nici un progres de pe urma acestor avantaje, dimpotrivă, ele stăteau în calea cunoaşterii lui Dumnezeu. De ce? Romani 9:31-32.

2. În zelul lor faţă de lege şi faţă de tradiţie (Matei 15:6b-9), fariseii nu ştiau sau nu înţelegeau unele caracteristici ale lui Dumnezeu. Care sunt aceste caracteristici? Matei 9:11-13; Mat. 23:4,11; Mat. 23:23.

Notă: Nici unul din lucrurile enumerate în Filipeni 3:5-6 nu sunt rele. Ortodoxia, zelul şi comportamentul ireproşabil sunt lucruri valoroase când sunt aplicate în mod corect. Când toate acestea însă sunt considerate bazele neprihănirii de sine, ale gloriei personale sau sunt privite ca şi un bilet spre ceruri, ele nu fac decât să adauge la marea noastră datorie faţă de Dumnezeu.

3. Care este atitudinea necesară pentru a avea parte de Împărăţia cerurilor? Matei 5:3. Scrie cu cuvintele tale ce înseamnă acest lucru.

4. În momentul când Pavel a început să-L predice pe Cristos ca fiind calea mântuirii, unul din lucrurile pe care le-a pierdut a fost reputaţia sa. Eşti tu dispusă să-ţi pierzi reputaţia pentru Cristos? Ce spune Matei 10:32-33 despre asta?

5. Cunoşti pe cineva care se bazează pe propria religie pentru a ajunge în ceruri? Scrie o rugăciune pentru aceea persoană şi cere-i lui Dumnezeu să-ţi dea curaj să-i vorbeşti despre Cristos.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 3:8

1. Nimic din ceea ce lumea ar fi avut de oferit nu putea să rivalizeze cu dorinţa lui Pavel de a-L cunoaşte pe Dumnezeu într-un mod intim şi personal. Ce expresie foloseşte Pavel pentru a descrie cunoaşterea lui Cristos?

A. Cum descrie toate celelalte lucruri?

2. Lucrurile pe care lumea le oferă pentru a încerca să ne împiedice să-l cunoaştem Cristos se încadrează în trei categorii. Care sunt acestea? 1Ioan 2:15-16

3. Ce însemna pentru Pavel să-L aibă pe Isus Cristos ca şi Domn? 2Cor. 5:14-15; Gal.2:20; Gal.6:14.

4. Compară dorinţele tale cele mai mari dinainte de a-ţi da viaţa lui Cristos cu cele de după mântuirea ta. În ce constă schimbarea lor?

5. Scrie Psalmul 37:4. Ce înseamnă acest verset pentru tine?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 3:9.

1. Cei care-L câştigă pe Cristos (vs.8) sunt cei care sunt găsiţi în El (vs.9). Scrie 1Cor.1:30 şi subliniază ce este Cristos pentru aceia care sunt găsiţi în El.

2. Care sunt celelalte binecuvântări de care avem noi parte pe lângă neprihănirea pe care ne-o dă Cristos? Rom.8:1; Rom.8:31; 5:18-19.

3. Folosind următoarele versete descrie cele două feluri de neprihănire din vs.9 (neprihănirea mea şi neprihănirea lui Cristos). Isaia 64:6; Apoc.19:8; Rom.3:20-22; Rom.9:30-33.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 3:10

1. Ce spune Ieremia 9:24 despre cunoaşterea lui Cristos?

2. Cuvântul grecesc folosit pentru "cunosc" este un verb care indică cea mai intimă relaţie. Cum poate o persoană să ajungă să-L cunoască pe Domnul într-un mod atât de profund? Ps.95:6; Ps.119:11; Colos.3:16a; Ioan14:15; 15:14; 1Tes. 5:17

3. Observă rolul trinităţii în învierea lui Cristos. Fapte 2:22-24; Ioan 10:17-18; Rom.8:11.

4. Care este puterea învierii pe care Pavel dorea s-o experimenteze în viaţa veşnică? Efes.2:5-7; 1Cor.15:42-44,49.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 3:10-11.

1. Ce spune 1Petru 4:12-13 despre părtăşia suferinţelor Lui?

2. Care sunt beneficiile noastre atunci când avem parte de suferinţele Lui? 2Cor.1:5; 2Cor.4:8-10; 1Petru 5:10.

3. Care este rezultatul suferinţelor? Evrei 5:8-9; Iacov 1:2-4.

4. Explică ce înseamnă învierea din morţi. Fapte 24:15; 1Cor.15:42-44, 53-54; Filip.3:21.

5. Dacă Filip.3:10-11 este şi dorinţa inimii tale, scrie o rugăciune folosindu-te de aceste versete.

Ziua a şasea: Recapitulare Filipeni 3:7-11.

1. Care este lucrul cel mai preţios în viaţă pentru Pavel, conform Filipeni 1:21;3:8.

2. Cum te ajută o mai bună înţelegere a suferinţelor, a morţii şi a învierii lui Cristos să trăieşti pentru el?

3. Care din ţelurile lui Pavel trebuie să devină o parte a vieţii tale?

4. Trăieşti tu astăzi prin puterea învierii Lui? Romani 6:10-13.


cuprins | Lecţia 14