Lecţia a 14 - a:

Filipeni 3:12-16


Prima zi: Citeşte Filipeni 3:12

1. La ce se referă Pavel în vers.12a, când spune "nu că am şi câştigat premiul"?

2. Ce spun următoarele versete despre relaţia dintre păcat şi viaţa de aici, de pe pământ a credinciosului : 1 Ioan 1:8; Rom.6:14; Rom.7:19-20.

3. Cum explici Evrei 10:14 alături de afirmaţia lui Pavel că nu a ajuns desăvârşit, din Filip.12.

Notă: O traducere mai apropriată de limba originală a ultimei părţi din vers.12 ar fi: căutând să apuc ceea ce L-a făcut pe Cristos să mă apuce pe mine.

4. Care a fost planul lui Cristos când ne-a apucat pe noi? Rom.8:29; 1Cor.1:9; 2Tes.2:14; 1Petru 5:10

5. Care crezi că era lucrul pe care Pavel căuta să-l apuce în Filip.3:12?

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 3:13

1. În Filip.3:13 Pavel spune "dar fac un singur lucru". Care crezi că este acel lucru de mare importanţă? Psalm 27:4; Marcu 10:21; Luca 10:38-42.

Notă: "uitând ce este în urmă" înseamnă pur şi simplu a distruge puterea trecutului prin a trăi pentru viitor - Warren Wiersbe.

2. Care puteau fi lucrurile din trecut pe care Pavel le uita? Fapte 8:1-3; Filip.3:5-8; 1Tim.1:12-13.

3. Există lucruri în trecutul tău pe care trebuie să le mărturiseşti, să primeşti iertare pentru ele, să ierţi la rândul tău şi să uiţi? Citeşte următoarele versete pentru a te ajuta: Rom.8:1; 2 Cor. 5:17; 1 Ioan 1:9.

4. Ce spune 1Cor. 9:24 şi Evrei 12:1 despre un alergător şi modul cum acesta trebuie să alerge?

5. Te descriu aceste versete pe tine? Faci tu vreun progres deliberat în viaţa ta? Urmăreşti tu cu pasiune evlavia?

Ziua atreia: Citeşte Filipeni 3:14

1. Asupra cărei ţinte îţi fixezi privirea, având în vedere chemarea cerească a lui Dumnezeu? Rom. 8:28-29; Efes.1:4-5; Efes. 2:10.

Notă: "ţintă" şi "premiu" indică ambele, perfecţiune în Cristos. Ele reprezintă aspecte diferite ale aceleiaşi perfecţiuni. Când această perfecţiune este numită "ţintă", ea este văzută ca obiect al străduinţei umane; când este numită "premiu", ea reprezintă darul oferit de Dumnezeu prin harul său suveran - William Hendricksen.

2. Din moment ce "premiul" din vers.14 (Atenţie! cuvântul "premiu" din vers.14 diferă în greacă de "premiu" din vers.12) poate însemna viaţa veşnică, cum explici străduinţa lui Pavel având în vedere că el deja primise viaţa veşnică în dar prin credinţa în Cristos? Compară Luca 13:24 şi Ioan 10:28; 1Petru 1:3-4 şi 2Petru 1:10; Rom.8:39 şi 1Cor. 9:27.

3. Ce răsplată glorioasă îi aşteaptă pe toţi credincioşii în Cristos? 1Cor.2:9; 1Petru 5:4; Apoc.22:1-5.

4. În conformitate cu Evrei 12:2, care a fost bucuria pusă înaintea lui Cristos?

5. Cum dorea Pavel să-şi sfârşească alergarea? Crezi că a reuşit?

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 3:15

1. La ce se referă Pavel când spune "gândul acesta să ne însufleţească"?

Notă: Cuvântul "desăvârşiţi" nu înseamnă fără de păcat, ci descrie credincioşii care cresc normal în Cristos, şi se află în locul în care se presupune să se afle, în procesul maturizării.

2. Cum explică Petru acest proces de maturizare în 2Petru 1:5-7?

3. Ce promisiuni le sunt oferite celor aflaţi în procesul maturizării creştine? Filip.3:15b; Ioan 7:17; Ioan 16:13.

4. Cum pot fi pregătite inimile noastre pentru a primi această îndreptare de la Domnul? Ps.25:8-9,14; Prov.3:5-6.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 3:16

1. Prima parte a versetului poate fi parafrazată în felul următor: "Purtarea noastră să fie potrivit cu lumina pe care am primit-o". Cu alte cuvinte Dumnezeu vrea ca să fim responsabili în ascultarea noastră faţă de ceea ce ştim că este adevărat şi corect. Cum înţelegeţi legătura dintre următoarele versete şi acest subiect? Luca 8:18; Luca 12:47-48; Iacov 1:22-25.

2. Crezi că Dumnezeu este drept în a cere acest lucru poporului Său?

3. Cum te poate încuraja părtăşia cu alţi creştini care gândesc ca tine, să continui în alergare? Evrei 3:13; Evrei 10:24-25.

4. Alege din lecţia de astăzi un verset care are o însemnătate specială pentru tine. Scrie-l şi memorează-l.

Ziua a şasea: Recapitulare Filipeni 3:12-16

1. În vers.12-14 Pavel se compară cu un atlet care aleargă într-o cursă. De ce este această imagine o descriere aşa de bună a vieţii creştine?

2. Ce a spus Pavel că trebuie să facă pentru a apuca scopul lui Dumnezeu pentru viaţa sa?

3. Creştinii sunt adesea plini de autocompătimire şi de disperare atunci când continuă să dea greş şi să păcătuiască. Pe de altă parte, ei pot deveni mândri atunci când găsesc glorie în lucrurile trecutului? Care este însă atitudinea lui Pavel?

4. Sugerează Pavel că va câştiga premiul datorită muncii sale? Explică de ce.

5. În Filipeni 3:15 Pavel sugerează că unii oameni în Filipi credeau că au atins perfecţiunea fără de păcat. De ce crezi că unii creştini se comportă ca şi cum ar fi ajuns perfecţi, atunci când ating un anumit nivel de maturitate spirituală?


cuprins | Lecţia 15