Lecţia a 15- a:

Filipeni 3:17-21


Prima zi: Citeşte Filipeni 3:17.

1. Ce le-a spus Pavel filipenilor să facă în vers.17a?

2. Pavel era pentru Filipeni un exemplu viu şi concret al cuiva care urmărea fără înduplecare să fie asemenea lui Cristos. Cine este exemplul tău de viaţă astăzi?

A. Gândeşte-te dacă urmând respectivul exemplu ai devenit mai mult asemenea lui Cristos. Ar putea alţi creştini să fie atraşi mai aproape de Dumnezeu urmând exemplul tău?

3. Care crezi că sunt acele lucruri din viaţa lui Pavel în care acesta dorea să fie urmat de filipeni?

4. Cine sunt oamenii la care se referă Pavel în vers.17b?

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 3:18-19.

1. Pavel îi iubea mult şi se preocupa profund pentru aceia pe care Domnul îi încredinţase în grija lui spirituală. Cum îşi demonstra el adesea această dragoste? Filip.3:18; 2Cor. 2:4; Fapte 20:29-31.

2. Descrie vrăjmaşii crucii lui Cristos din vers.19.

Notă: Nu se spune că aceşti oameni ar fi fost vrăjmaşi ai sângelui lui Cristos sau ai morţii lui Cristos. Opoziţia lor era îndreptată împotriva a ceea ce însemna ruşinea şi respingerea lui Cristos din partea lumii - crucea. Ei doreau beneficiile morţii Lui în timp ce refuzau să se identifice cu ruşinea Lui.

3. Ce crezi că înseamnă expresia Dumnezeul lor este pântecele? Rom.16:18; 2Tim.3:4; Tit 1:11-12.

4. Ce vrea să spună Pavel prin faptul că slava lor este în ruşinea lor? Foloseşte-te de următoarele versete: Osea 4:7; Iacov 4:16; 2 Petru 2:12, 18.

5. Ce înseamnă că se gândesc la lucrurile de pe pământ? Rom.8:5-7.

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 3:20.

1. Pavel le aminteşte filipenilor că în contrast cu aceia care se gândesc la lucrurile de pe pământ, creştinii au cetăţenia în ceruri. Cum suntem noi înregistraţi acolo? Filip.4:3.

2. Ca şi cetăţeni ai cerului, creştinii trebuie să fie guvernaţi din ceruri conform standardelor de acolo. Din versetele următoare vezi care sunt standardele cereşti şi care sunt aşa-zisele standarde ale lumii: Prov.31-30; Rom.12:19-21; Iacov 2:1; 1Petru 2:19-20.

3. Cum pot interesele noastre cereşti să ne împiedice de la a ne gândi la lucrurile de pe pământ? Matei 6:19-21; Ioan 14:1-3; 1Petru 1:3-4.

4. Scrie Coloseni 3:2 şi memorează-l.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 3:20.

1. Asupra cui se concentrează atenţia cetăţenilor cerurilor, mai mult decât orice? Filip. 3:20b.

2. Subliniază cuvintele sau expresiile care arată o atitudine cerească cu privire la întoarcerea Domnului: Marcu 13:33, 36: Rom.8:25; Iacov 5:7-8.

3. Trăieşti tu fiecare zi a vieţii tale conştientă fiind de întoarcerea Domnului? Care este răspunsul tău la întrebarea lui Isus din Luca 18:8?

4. Recapitulează şi meditează la versetele prin care am trecut astăzi şi scrie o rugăciune cerându-i Domnului să-ţi reînnoiască perspectiva asupra eternităţii.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 3:21.

1. Citeşte 1Cor.15:42-50 şi scrie contrastele pe care le găseşti între trupurile pământeşti şi cele de slavă.

2. Cum se va face această schimbare? vers.21b; Cum şi-a demonstrat Dumnezeu marea Lui putere? Rom.1:4; Efes.1:19-20.

A. Învierea lui Isus Cristos este garanţia că El va împlini promisiunea ce a făcut-o tuturor credincioşilor. Care este această promisiune? Ioan 6:39,40,44,54.

3. Ce altceva mai stă în puterea lui Cristos să facă? Filip.3:21.

4. Când Domnul nostru se va întoarce TOŢI duşmanii Împărăţiei Sale vor fi înfrânţi. Ultimul vrăjmaş va fi moartea - ea va fi înghiţită de biruinţă. Scrie un poezie închinată marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor şi mulţumeşte-i pentru glorioasa speranţă pe care o avem în Cristos.

Ziua a şasea: Recapitulare Filipeni 3:17-21.

1. Cine este persoana care ţi-a oferit un model pentru viaţa ta creştină?

2. Ce fel de perspectivă, interese şi aşteptări ar trebui să aibă o creştină şi de ce?

3. Cum vei dori să te gândeşti mai mult la lucrurile cereşti? Ce vei face concret pentru a avea o gândire cerească?

4. Pavel a avut o speranţă pentru viitor. Pe ce se bazează speranţa ta?


cuprins | Lecţia 16