Lecţia a 16- a:

Filipeni 4:1-5


Ziua întâi: Recapitulare - citeşte Filipeni cap.4.

1. Împarte capitolul în paragrafe şi dă un titlu scurt fiecărui paragraf: Filip.4:1-3; Filip.4:4-9; Filip.4:10-19; Filip.4:20-23.

2. Capitolul 4 din Filipeni cuprinde domenii ale vieţii în care te implici zilnic. În care din următoarele domenii ai fost încurajată cel mai mult şi cum? 1)neclintire; 2)unitate; 3)bucurie; 4)nelinişte; 5)gândire; 6)pace; 7)mulţumire.

3. Ce crezi că trebuiau să înţeleagă filipenii cu privire la pace şi la mulţumire (satisfacţie) din mesajul lui Pavel din acest capitol. Notează versetele pe care le foloseşti în răspunsul tău.

4. Care verset ţi-a vorbit în mod deosebit atunci când ai citit acest capitol? De ce?

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 4:1.

1. La ce se referă "De aceea" din versetul 1?

2. Notează-ţi variatele moduri cu care li se adresează Pavel filipenilor şi care indică apropiere, intimitate.

3. Pavel avea o mare dragoste pentru filipeni, datorită roadelor Duhului Sfânt care erau evidente în vieţile lor. De aceea îi laudă şi le mulţumeşte. Scrie din următoarele versete expresiile care arată dragostea şi recunoştinţa lui Pavel pentru aceşti credincioşi: Filip.1:3-7; Filip.2:12; Filip.4:16.

4. Când nouă ca şi creştini ne este oferit prilejul de a sfătui şi de a învăţa pe alţi credincioşi, care este atitudinea noastră care trebuie să fie văzută mai întâi de aceştia pentru ca să poată primi ceea ce le spunem?

5. Ce înseamnă rămâneţi tari şi care sunt lucrurile care ne-ar putea împiedica în aceasta?

A. În cine trebuie să rămânem tari? De ce?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 4:2-3.

1. De ce crezi că Pavel a scris acel îndemn pentru Evodia şi Sintichia în vers.2?

2. Cum trebuie să ne purtăm noi ca şi creştini unii cu ceilalţi? 1Cor.1:10; Efes.4:1-3; 1Petru 3:8-11.

3. Pavel cere unui prieten apropiat să acţioneze ca mediator în ajutorul acestor două femei. Cum i se adresează Pavel acestuia?

4. Ce ai aflat despre cartea vieţii din Apocalipsa 20:12,15; 21:27?

5. Care sunt atitudinea şi faptele tale în ceea ce priveşte disputele dintre prietenii tăi creştini? Este cineva cu care tu trebuie să te împaci? Eşti dispus să-L laşi pe Dumnezeu să folosească un alt tovarăş de jug?

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 4:4.

1. Dacă afirmaţia lui Pavel din vers.4 este rezonabilă , ce altceva mai implică bucuria în afară de circumstanţe?

2. Din Psalmul 145 enumeră câteva din motivele noastre de bucurie în Domnul.

3. Bucuria poate cultivată în vieţile noastre şi se presupune s-o facem. Cum te ajută versetele următoare în a face acest lucru? Ieremia 29:11; Romani 8:18; 8:28; 8:38-39.

4. Există domenii în viaţa ta unde ţi-e greu să te bucuri întotdeauna? Eşti dispusă să le încredinţezi în grija păstorului nostru drag? Dacă da, scrie o rugăciune folosind Psalmul 51:12 şi 1Petru 5:7.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 4:5.

1. Ce calitate se presupune să vadă toţi oamenii în noi? vers.5

2. Îndemnul lui Pavel din vers.4 se referă la relaţia noastră cu Dumnezeu pe când ceea ce spune în vers.5 implică relaţia noastră cu oamenii. Cum este demonstrată această calitate în următoarele versete? Luca 6:29-35; Gal.6:1-3; Tit 3:1-2.

3. Ce motiv ne dă Pavel în vers.5b pentru a trăi în modul descris de versetele anterioare?

4. Citeşte 2Tim.2:24-26. Gândeşte-te de ce această atitudine este importantă. Ce vei face concret pentru a creşte în acest domeniu?

Ziua a şasea: Recapitulare - Filipeni 4:1-5.

1. Cum ne ajută întreaga armătură a lui Dumnezeu din Efes.6:13-18 să rămânem tari în Domnul?

2. Care sunt calităţile unui adevărat tovarăş de jug?

3. Poţi să împărtăşeşti o situaţie recentă în care ai trăit bucuria lui Dumnezeu (indiferent dacă a fost o situaţie fericită sau una dificilă)?

4. Ce ocazii ai avut în această săptămână privitoare la a-ţi lăsa blândeţea să fie cunoscută de alţi oameni?


cuprins | Lecţia 17