Lecţia a 17- a:

Filipeni 4:6-9


Ziua întâi: Citeşte Filipeni 4:6-9. Reciteşte Filipeni 4:6.

1. Multe dintre noi ne îngrijorăm pentru că nu privim îngrijorarea ca fiind un păcat. Ea a devenit un lucru acceptabil şi este privit cu uşurinţă. Totuşi Isus şi-a făcut timp pentru acest subiect, vezi în Matei 6:25-34. Din acest pasaj scrie avertismentele care le primim de la Isus în legătură cu neliniştea şi îngrijorarea.

2. Studiază următoarele versete şi descrie tot ceea ce spun despre îngrijorare: Psalm 38:6; Psalm 77:4,8-9; Luca 8:14; Luca 21:34.

3. Ce se întâmplă atunci când ne rugăm, în loc să ne îngrijorăm? 1 Petru 5:7.

4. Cum se îngrijeşte Domnul de noi? Ps.55:2; Ps.116:1-8.

5. Fă-ţi o listă cu lucrurile pentru care te îngrijorezi sau eşti neliniştită. Roagă-te şi dă-l Domnului pe fiecare dintre acestea. Mulţumeşte-I pentru dragostea, grija Lui şi pentru pacea pe care ţi-a promis-o.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 4:6-7.

1. Cu ce trebuie să însoţim cererile şi rugăciunile noastre?

2. Ce dezvăluie mulţumirea în legătură cu: a)încrederea ta în Dumnezeu b)credinţa ta în Dumnezeu c)aprecierea ta.

3. Scrie glorioasa promisiune care o avem în vers.7 dacă facem ceea ce ni se spune în vers.6.

4. Cine sunt cei ce primesc această pace în conformitate cu Isaia 26:3?

5. Ai avut tu vreodată parte de această promisiune (din vers.7) ca rezultat în urma rugăciunii? Împărtăşeşte o situaţie de acest fel.

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 4:8.

Notă: Cuvântul grecesc pentru să însufleţească este logidzamai şi înseamnă a contempla îndelung.

1. Pavel ne dă instrucţiuni practice privitoare la gândirea unui creştin. Scrie din Filipeni 4:8 primele patru lucruri înşirate şi notează în dreptul fiecăruia asupra cărui lucru specific vei medita. Foloseşte-te de următoarele versete: 2Tim.2:15; Filip.3:17; Ps.37:30 şi Ps.111:7; Habacuc 1:13 şi 1Ioan 3:3.

2. De ce ceea ce gândim are o importanţă atât de mare?

3. Ce fel de gânduri îţi ocupă mintea? Care sunt lucrurile care-ţi cauzează nelinişte şi îndoială? Alege să le înlocuieşti în mod voit cu lucruri curate, demne de cinste, drepte şi curate.

4. Scrie făgăduinţa lui Dumnezeu din Isaia 26:3 şi memoreaz-o.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 4:8.

1. Din vers.8b scrie în stânga paginii celelalte lucruri asupra cărora suntem încurajaţi să medităm iar în dreapta scrie cuvinte care să descrie opusul acestor lucruri.

2. Ceea ce sădim în mintea noastră vom culege apoi din gândirea şi din comportamentul nostru. Cum ar trebui să aplicăm Filip.4:8 la, privitul televizorului, filme, cărţi sau material scris?

3. Ce trebuie să facem pentru a gândi corect? Efes. 4:23

4. Ce poţi face să-ţi schimbi gândurile atunci când ţi se pare că acestea încep să te controleze? 2 Cor. 10:5.

5. Cere-I lui Dumnezeu în această săptămână să te facă mai atentă în ceea ce priveşte gândurile tale . Pune în aplicare 2 Cor.10:5. Citeşte Ps. 19:14 şi cu acest verset în minte scrie o rugăciune în care să supui toate gândurile tale Domnului.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 4:9.

1. Filipeni 4:9 este concluzia instrucţiunilor practice adresate preaiubiţilor credincioşi din Filipi. Ce le cere el aici să facă?

2. Din următoarele versete care ar putea fi unele din lucrurile pe care credincioşii filipeni le-au auzit la Pavel sau le-au văzut în viaţa lui Pavel? Filip.1:21; 3:7-8; 3:13-14.

3. Ce binecuvântări sunt promise în Iacov 1:22-25 acelora care sunt împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu?

4. Care avea să fie rezultatul dacă filipenii făceau ceea ce Pavel le cerea în vers.9? Filip.4:9b.

5. Există lucruri specifice care le-ai învăţat din cartea Filipeni? Eşti tu o împlinitoare a Cuvântului lui Dumnezeu?

Ziua a şasea: Recapitulare - Filipeni 4:6-9.

1. Foloseşte-te de versetele următoare şi fă-ţi un plan prin care să duci la îndeplinire tot ce ai de făcut astăzi şi prin care să învingi îngrijorarea şi neliniştea: Prov. 16:9; Efes.5:15-17; Filip. 4:6-9; Col.3:17, 23-24.

2. Conform spuselor lui Pavel care ar trebui să fie antidotul pentru nelinişte şi îngrijorare? Filip.4:6.

3. A cui viaţă reflectă toate caracteristicile din Filipeni 4:8?

4. Sunt gândurile tale o oglindire a dragostei tale pentru neprihănire?


cuprins | Lecţia 18