Lecţia a 18- a:

Filipeni 4:10-13


Prima zi: Citeşte Filipeni 4:10-13. Reciteşte Filipeni 4:10.

1. Unul din scopurile pe care Pavel le-a avut atunci când a scris Filipenilor a fost să-şi arate profunda apreciere pentru darul trimis de credincioşii filipeni prin Epafrodit. În versetul 10 Pavel spune: Am avut o mare bucurie în Domnul. Care era motivul bucuriei lui?

2. Cum îl ajutaseră filipenii în trecut pe Pavel? 2 Cor.8:1-5; 2Cor 11:9.

3. Cum şi în ce limite împlineau ei nevoia lui acum? Filip.2:30; 4:10; 4:18.

4. Citeşte Galateni 6:6. Scrie câteva moduri practice prin care poţi să faci parte din toate bunurile tale unui creştin aflat în lucrarea lui Dumnezeu.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 4:11.

1. Pavel a avut o mare bucurie datorită darului trimis de filipeni; totuşi, ce afirmaţie clară face el în versetul 11a?

2. Scrie Filipeni 4:11b şi încercuieşte cuvântul cheie din această frază.

3. A fi mulţumit nu înseamnă a fi ignorant sau a fugi din luptă ci înseamnă a avea pace şi satisfacţie în mijlocul luptei. Încrederea lui Pavel în suveranitatea şi puterea lui Dumnezeu este ceea ce l-a făcut în stare să fie mulţumit în toate împrejurările. Expresia finală a acestei mulţumiri o găsim în afirmaţia lui Pavel din Romani 8:28. Cum se leagă acest verset de Filipeni 4:11?

4. Asupra cui se concentrează minţile noastre atunci când suntem mulţumiţi ? Dar atunci când suntem nemulţumiţi?

Notă: Unii oameni sunt ca termometrele - înregistrează numai mediul din jurul lor, urcând sau coborând în funcţie de acesta. Un termostat însă, nu este afectat de situaţia din afară controlând de fapt mediul înconjurător. Ce poţi să spui cu privire la tine? Eşti tu un termometru sau un termostat în ceea ce priveşte credinţa ta?

Moto: Biblia ne învaţă să fim mulţumiţi cu ceea ce avem dar niciodată cu ceea ce suntem.

Ziua a treia şi a patra: Citeşte Filipeni 4:12.

1. Folosindu-te de verstele următoare scrie câteva moduri în care Pavel a fost smerit (umilit).

Fapte 14:19; Fapte 16:22-25; Fapte 20:33,34; 1Cor. 4:9, 11-13.

2. Pavel spune că s-a deprins să fie mulţumit. Cum crezi că l-au învăţat să aibă această atitudine experienţele din 2 Cor.11:24-27?

3. Ce poziţie iei tu cu privire la atitudinile tale de nemulţumire ?

4. Ce îl făcea în stare pe Pavel să fie mulţumit în totul şi pretutindeni? Filipeni 4:13.

5. Ce afirmaţie cu privire la Domnul, face un creştin în faţa lumii necredincioase, atunci când în permanenţă este nemulţumit?

6. Citeşte 1 Timotei 6:6-12 şi meditează asupra acestor versete. Ce ţi-a arătat Dumnezeu în ceea ce priveşte mulţumirea?

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 4:13.

1. Care era sursa tăriei continue a lui Pavel? Ioan 15:5,7.

2. Folosind următoarele versete, explică cu cuvintele tale cum ne întăreşte Dumnezeu: 2Cor. 12:9-10; Efeseni 3:16-17.

3. Există astăzi în viaţa ta o situaţie în care te simţi nemulţumită?

4. Scrie 2 Cor. 3:4-5 şi personalizează acest pasaj adaptându-l la situaţia pe care ai scris-o la punctul precedent.

Ziua a şasea: Citeşte Filipeni 4:10-13.

1. Povesteşte cum a fost Filipeni 4:13 o realitate în viaţa ta.


cuprins | Lecţia 19