Lecţia a 19- a:

Filipeni 4:14-23


Prima zi: Citeşte Filipeni 4:14-23. Reciteşte Filipeni 4:10, 14-18.

1. Biserica filipenilor îl susţinea şi îl iubea cu adevărat pe apostolul Pavel; ei s-au implicat în cunoaşterea nevoilor lui Pavel şi în împlinirea acestor nevoi. Din versetele 10 şi 14-18 notează expresiile care arată implicarea personală a filipenilor dar şi cea practică (materială).

2. Citeşte 2 Cor. 8:1-5 şi Filip. 4:18. Care crezi că a fost lucrul cel mai important pentru Pavel privitor la darul pe care i-l făcuseră filipenii?

3. Pavel descrie acest dar ca o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. De ce este importantă această descriere? Gen.8:20-21; Rom. 12:1; Efes.5:2; Evrei 13:15-16.

4. Cum beneficiau filipenii în urma actului lor de dăruire? Prov.11:25; Prov.19:17; Matei 25:34-40; Evrei 6:10.

5. Care ar trebui să fie atitudinea noastră în dăruire şi de ce este importantă? 2Cor.9:6-8.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 4:19.

1. Versetul 19 spune că Dumnezeu se va îngriji de TOATE nevoile noastre ceea ce implică mult mai mult decât nevoi financiare sau materiale. Care sunt celelalte bogăţii puse la dispoziţia noastră? Rom. 2:4; 11:13; Efes.1:7.

2. Există numeroase pasaje în Scriptură care descriu grija lui Dumnezeu faţă de copiii Săi. Atunci când îl căutăm pe El pentru nevoile noastre, ce caută Dumnezeu să vadă în noi? Ps. 145:18-20; Iacov 1:5-8.

3. Care este nevoia din viaţa ta astăzi? Ce încurajare găseşti în Luca 11:9-10?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 4:20-23.

1. Această scrisoare se încheie cu salutări din partea tuturor sfinţilor, dar mai ales din partea cui?

2. Ce ne dezvăluie vers.22 cu privire la afirmaţia lui Pavel din Filip. 1:13? Dar cu privire la locul de unde a scris această scrisoare?

3. Ecleziastul 4:9-12 descrie foarte frumos cât de mult avem nevoie unul de celălalt. Scrie din acest pasaj câteva din motivele pentru care trebuie să fim uniţi ca şi credincioşi.

Ziua a patra: Recapitulare - Filipeni capitolele 1şi 2.

1. Citeşte Filipeni cap.1. Recunoştinţa faţă de părtăşia din Filipi îl determină pe Pavel să se roage ( vers. 9-11). Ce îl roagă Pavel pe Dumnezeu pentru filipeni? Ce ai învăţat tu din aceste versete în legătură cu rugăciunea pentru alţii?

2. În Filipeni 1:19-20 apostolul Pavel era sigur că împrejurările în care se afla vor duce la izbăvirea lui fie prin execuţia lui, fie prin eliberarea lui din închisoare. Ce spera Pavel însă, indiferent de modul în care avea să vină această izbăvire?

3. Filipeni 2:6 spune că Isus avea dreptul la aceeaşi închinare care o primea Tatăl, datorită naturii dumnezeieşti pe care o poseda. Care este însă atitudinea lui Isus faţă de drepturile Sale?

4. Care a fost punctul culminant al smereniei lui Isus ? Filipeni 2:8.

5. Citeşte Filipeni 1:27-2:16. Gândeşte-te la unul sau mai multe moduri în care Dumnezeu vrea să-ţi duci la capăt mântuirea. Nu uita puterea pe care o ai în El! Filip.2:13.

Ziua a cincea: Recapitulare - Filipeni capitolele 3 şi 4.

1. Citeşte capitolul 3 şi scrie 4 cuvinte cheie sau fraze care ţi-au ieşit în evidenţă şi spune ce ai învăţat despre fiecare din ele.

2. Care sunt lucrurile pe care Pavel le considera ca având cea mai mare valoare?

3. Numeşte un domeniu sau o situaţie în care Dumnezeu te-a făcut în stare să alergi înainte spre ţintă.

4. Scrie un lucru pe care l-ai învăţat din capitolul 4 şi pe care l-ai putut folosi pentru a-i încuraja pe alţii .

Ziua a şasea: Pentru fi sigură că ţi-ai întipărit în inimă adevărurile epistolei către Filipeni, treci prin toate cele 4 capitole şi alege din ele expresii sau fraze care ţi-au vorbit în mod deosebit şi cu care să completezi în dreapta fiecărei litere de mai jos (vezi exemplul!)

Acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos.


cuprins | Studii Biblice