A treia lecţie

Filipeni 1:3-7


Gândeste-te la aceste lucruri

1. În ce fel te-a motivat lecţia săptămânii trecute să fii mai devotată Stăpânului?

2. Ce idee din mesajul săptămânii trecute te-a ajutat săptămâna aceasta?

Prima zi: Citeşte Filip.1:3-7. Reciteşte Filip.1:3.

Completează această frază din Filip.1:3. "....D-zeului meu pentru...despre voi"

A. Ce l-a stimulat pe Pavel să-i mulţumească lui D-zeu?

Pavel se afla într-o închisoare romană, la aproximativ 1287 km. de Filipi când a scris această scrisoare. Este uimitor cum după cei 10 ani care au trecut de când Pavel a trudit în mijlocul lor, scumpa lor amintire era atât de proaspătă în mintea lui. Chiar dacă acolo (în Filipi) Pavel a cunoscut încercări (1 Tesaloniceni 2:2), în fiecare amintire el găsea o sursă de bucurie şi recunoştinţă. Din versetele următoare relataţi evenimentele care s-au întâmplat în Filipi şi cum Dumnezeu a lucrat în fiecare situaţie (care a fost planul lui Dumnezeu).

Fapte 16 vs. 6-10; vs. 11-15; vs. 16-18; vs. 19-25; vs. 26-40;

Gândeşte-te la un moment când lucrurile nu au mers aşa cum tu te-ai aşteptat. Poţi să vezi cum Dumnezeu a intenţionat să folosească acel moment pentru scopul Său? Poţi să găseşti un motiv de bucurie din momentul respectiv?

Traducerea literară a lui Filipeni 1:3 ar fi, " Tot ce îmi amintesc despre voi mă face să aduc mulţumiri lui Dumnezeu" (J. Vernon Mc.Gee). Dacă Pavel n-ar fi spus nimic altceva despre relaţia sa cu această biserică totuşi acest verset ar fi fost suficient să descrie cât de dragi îi erau. Întreabă-te: "Sunt eu felul de creştin care să aducă bucurie liderilor mei spirituali când aceştia se gândesc la mine? ". Gândeşte-te să faci ceva în această săptămână pentru a-i bucura. Ce crezi că ai putea face? Iată câteva sugestii:

A. Pr.15:23
B. 1Tes.2:13
C. 1Tes.3:6-7
D. 1Tes.5:12-13
E. 1Tes.5:25

Pavel putea să insiste asupra lucrurilor rele care i s-au întâmplat în locul celor bune. Cum te poate ajuta Filipeni 4:8 atunci când eşti ispitit să stăruieşti asupra circumstanţelor neplăcute?

A. Scrie o rugăciune de mulţumire pentru ceea ce Dumnezeu face acum în viaţa ta.

A doua zi: Citeşte Filipeni1:4

Amintirea lui Pavel rezultă direct în rugăciunea de mijlocire pentru toţi credincioşii filipeni. Ce nevoi spirituale ale filipenilor, sau ce pericole puteau să-l preocupe pe Pavel atunci când se ruga pentru ei?

A. Filip.1:29-30
B. Filip.3:2,18-19
C. Ce încurajare se află în Filip.1:27 şi 4:1

Care era preocuparea zilnică a lui Pavel? 2Cor. 11:2.

În unele din scrisorile sale Pavel le-a spus credincioşilor exact ce anume se ruga pentru ei. Caută aceste rugăciuni şi înşiră cuvintele sau frazele care indică grija şi dorinţa pe care o avea pentru ei

A. 2Cor.13:7a
B. Efes.1:16-19a
C. Efes.3:14-19
D. Col.1:9-12
E. 1Tes.3:10,12-13

Păstrează această listă la îndemână şi foloseşte-o când te rogi pentru alţii.

Ce îndemn ne oferă Efeseni 6:18 cu privire la rugăciune?

Cine îşi aminteşte de noi şi mijloceşte pentru noi? Evrei 7:25.

Evaluează-ţi propria viaţă de rugăciune. Este ea concentrată asupra propriei tale persoane sau asupra altor persoane? Cum poţi să-ţi îmbunătăţeşti viaţa de rugăciune?

A treia zi: Citeşte Filipeni 1:5

Care era dovada dragostei filipenilor, pentru care Pavel aducea mulţumiri?

Cum au participat credincioşii din Filipi din prima zi la lucrarea Evangheliei? Fapte 16:15,40 , Fapte 16:33,34

Ce au făcut filipenii după ce Pavel a plecat din Filipi să ducă Evanghelia în Tesalonic? Filip.4:15-16

A. Ce au făcut filipenii când Pavel era în Corint? 2 Cor.11:19

B. Ce spune 2 Cor. 8:5 că au făcut ei mai întâi?

Notă: Expresia din cea dintâi zi până acum arată neclintita lor dedicare lui Isus Cristos şi Evangheliei. Nu şi-au părăsit prima dragoste în timpul întregii decade, începând "din cea dintâi zi".

Ce altceva mai ştia Pavel că vor face filipenii pentru el? Filip.1:19

Ca şi misionar al Evangheliei de ce credeţi că rugăciunile credincioşilor erau atât de preţioase pentru Pavel?

Care sunt nevoile cele mai importante ale unui misionar? Vezi Efes.6:19-20, Col. 4:2-3, 2 Tes.3:1-2.

A. Cum ai dori tu să "iei parte la Evanghelie"?

B. Scrie aici o rugăciune pentru unul sau mai mulţi misionari din biserica noastră.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 1:6.

Care era încredinţarea lui Pavel din versetul 6?

A. Pe cine se bizuia el în această încredinţare?

Ce lucrare bună începuse Dumnezeu?

A. Cu propriile tale cuvinte explică ce spun următoarele versete cu privire la felul în care El a început această lucrare? Ioan 1:12-13; Ioan 1:18; Ioan 6:44; Fapte 11:18; Fapte 13:48

Pentru un studiu mai profund:

Care expresie din Romani 8:29 vorbeşte despre lucrarea pe care Dumnezeu va continua să o facă până în ziua lui Isus Cristos?

A. Relataţi progresia lucrării lui Dumnezeu în noi. Rom.8:29-30

B. Folosind Biblia pentru a-ţi susţine răspunsul, explică ce înseamnă următoarele cuvinte: " cunoscut mai dinainte", "hotărât mai dinainte", "chemat", "socotit neprihănit", "proslăvit".

Cum putem avea încredere că Dumnezeu nu va abandona niciodată lucrarea sa în noi?

Ps.89:33-34; Ps.138:8; Ps.145:20; Ioan 6:37,39; Ioan 10:28; Rom.8:38-39; Rom.11:29; Evr.13:5b; 1Petru 1:4-5

Când va fi lucrarea transformatoare a lui Dumnezeu finalizată în noi? Filip.1:6 şi 1 Ioan 3:2.

Scrie aici Filipeni 1:6 şi memorează-l.

A. Cum te încurajează astăzi acest verset?

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 1:7

Pentru a te ajuta să înţelegi profunzimea iubirii lui Pavel pentru filipeni, completează această propoziţie din Filipeni 1:7a. " Este drept ... .... astfel despre ... ... ... fiindcă .... ..... .... ... . "

Căutaţi următoarele versete şi enumeraţi la ce anume suntem noi părtaşi?

A. 2 Cor. 1:7;
B. Efes.3:6;
C. Col. 1:12;
D. Rom. 15:27

Pavel îi iubea pe filipeni ca pe propriul său suflet şi ei erau aproape de inima lui. Din ce am învăţat până acum care era lanţul comun ce-l purtau şi care le unea inimile?

Filipenii şi-au manifestat respectul pentru Pavel prin devotamentul şi supunerea faţă de doctrina pe care el a predicat-o şi pentru care şi ei au suferit împreună cu el. Cel mai adevărat semn al respectului faţă de lucrătorii (liderii) noştri este primirea şi rămânerea în doctrina pe care ei o predică.

A. Înşiră câteva beneficii de care ai avut parte din această misiune.

În ce măsură te implici să fii părtaş harului lui Dumnezeu în propria ta misiune ?

A. Enumeră câteva moduri clare în care poţi avea acest prilej de a sluji altora. Fie ca şi tu să poţi spune "te port în inima mea".

Ziua a şasea: Recapitulează Filipeni 1:3-7.

Din versetele 3-7 scrie o propoziţie despre fiecare din următoarele cuvinte:

A. amintire
B. rugăciune
C. părtăşie
D. încredinţat
E. părtaş

Din propoziţiile de mai sus, rezumă sentimentele lui Pavel faţă de credincioşii din Filipi.

Ce dezvăluie versetele 3-7 despre relaţiile creştine?

A. Cum pot fi întărite relaţiile tale prezente pentru a deveni asemenea celei descrise în Filipeni 1:3-7?

Cum te-au apropiat situaţiile prin care ai trecut în această săptămână de prietenii tăi creştini?

Pavel n-a ezitat să acorde afecţiunea sa filipenilor. Gândeşte-te la o persoană care reprezintă o sursă de bucurie pentru tine. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru ea. Săptămâna aceasta spune acelei persoane cât de recunoscător eşti pentru ea.

În conformitate cu Filipeni 1:5 credincioşii au demonstrat prin vieţile lor că "luau parte la Evanghelie". Care este dovada demonstrată în viaţa ta?


cuprins | Lecţia 4