A patra lecţie

Filipeni 1:8-11


Gândeste-te la aceste lucruri

1. Împărtăşeşte din lecţia 3 ceva ce te-a inspirat să iei mai mult parte la Evanghelie.

2. Pentru care lucru nou din studiu eşti în mod deosebit recunoscătoare?

Prima zi: Citeşte Filipeni 1:8-11. Reciteşte Filipeni 1:7,8.

1. Filipenii au dovedit că sunt părtaşi împreună cu Pavel la harul lui Dumnezeu, prin a sta aproape de el şi prin a-l susţine chiar şi în perioada detenţiei sale. În mod făţiş ei înşişi s-au identificat cu el chiar când era periculos să o facă. Ei au tratat suferinţele lui Pavel ca fiind propriile lor suferinţe ceea ce a mărit compasiunea lor. Căldura filipenilor stârneşte în Pavel un dor puternic faţă de ei.

A. Care este sursa afecţiunii lui Pavel faţă de filipeni?

2. În ce fel ne este nouă disponibilă acest fel de dragoste faţă de alţii? Romani 5:5.

3. Cum putem spune că suntem cu adevărat legaţi în dragoste de alţi creştini? Ce dovadă găseşti în următoarele versete?

A. Romani 12:10;
B. Galateni 5:13;
C. Efeseni 4:32;
D. 1 Ioan 3:18

4. De ce este important ca această dragoste să fie vizibilă în viaţa credincioşilor?

A. Ioan 13:35; B. Ioan 15:17; C. Galateni 5:14.

5. Scrie cu propriile tale cuvinte Ioan 14:31 personalizându-l ca dorinţă a inimii tale.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 1:9.

1. Dorinţa lui Pavel pentru creştinii filipeni era ca dragostea lor să abunde şi să crească. Oferă o imagine în cuvinte care să ilustreze ce înseamnă ca dragostea să se îmbogăţească.

2. Vom ajunge noi vreodată în viaţa noastră creştină la un punct în care să nu mai fie loc pentru ca dragostea noastră să crească? Explică-ţi răspunsul.

3. Cea mai bună descriere a dragostei este găsită în 1 Corinteni 13. Completează sub formă de tabel:

Dragostea este

Dragostea nu este

4. Crezi că cei care sunt în lume şi nu sunt în Cristos, pot cunoaşte acest fel de dragoste? De ce pot sau de ce nu pot? 1 Ioan 4:7-8.

A. Când începe o persoană să cunoască cu adevărat dragostea lui Dumnezeu? 1 Ioan 4:10.

B. Ce va urma adevăratei cunoaşteri a dragostei lui Dumnezeu? 1 Ioan 4:19.

5. Împărtăşeşte cum ai făcut cuiva cunoştinţă cu dragostea lui Dumnezeu în Isus Cristos.

A. Cere-i lui Dumnezeu chiar acum să-ţi dea ocazia să faci acest lucru săptămâna aceasta.

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 1:9.

1. Care sunt cele două feluri în care Pavel se roagă ca dragostea filipenilor să crească. Versetul 9b.

2. Citeşte 2 Petru 1:2-4. Explică cu propriile tale cuvinte ce cunoştinţă despre viaţa creştină se găseşte acolo.

A. Care este începutul ştiinţei? Proverbe 1:7.

3. Citeşte 2 Timotei 3:16-17. Ce cunoştinţe despre cuvântul lui Dumnezeu găseşti acolo?

4. Este important să ai un echilibru corect între o iubire care discerne şi un discernământ în dragoste. Ce poate constitui o problemă pentru o persoană care iubeşte dar căreia îi lipseşte discernământul? Coloseni 2:8.

5. Care sunt problemele rezultate din cunoştinţa fără dragoste?

A. Romani 10:2-3;
B. 1 Corinteni 8:1b;
C. 1 Corinteni 13:2

6. Proverbe 2 promite împlinirea dorinţei de a avea înţelepciune, cunoştinţă şi discernământ (sau, pricepere) faţă de aceia care le caută în modul corect. Din Proverbe 2:1-11 notaţi frazele care ne încurajează pe noi în această căutare.

Dacă ............ Atunci

7. Cum speri să aplici aceste lucruri? Este demn de notat că sunt 31 de proverbe, câte unul pentru fiecare zi a lunii.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 1:10.

1. Pavel se roagă ca filipenii să deosebească "lucrurile alese". Foloseşte un dicţionar biblic sau o concordanţă pentru a defini cuvintele: "a deosebi" şi "alese".

Notă : Pavel a vrut ca filipenii să cunoască şi să aleagă ce era mai bun în fiecare situaţie, nu numai să aleagă între bun şi rău dar şi între bun şi mai bun. El dorea ca ei să aibă un simţ al valorilor şi o cunoaştere a ceea ce cu adevărat rămâne important pentru veşnicie.

2. Ca şi creştine, la ce ar trebui să privim noi ca fiind cel mai ales şi mai vital lucru în vieţile noastre? Vezi Filipeni 3:10 şi scrie mai jos primele cinci cuvinte.

3. Pe măsură ce devenim creştine gânditoare, cu discernământ, şi începem să luăm deciziile corecte, cum va afecta acest lucru viaţa şi relaţiile noastre? Filip.1:10b

Notă: "Curaţi" se referă la a fi lipsit de ipocrizie; este puritatea care rezistă expunerii; literar înseamnă judecat în lumina soarelui. "Să nu vă poticniţi" înseamnă a fi fără greşeală, fără vină.

4. Faţă ce cine nu trebuie noi să ne poticnim?

A. Fapte 24:16
B. 1 Cor.10:32

5. Cum îi încurajează Pavel pe filipeni să trăiască acest fel de viaţă curată şi fără vină? vs.10b

A. Cum te încurajează pe tine următoarele versete? Iuda 24 şi 1 Ioan 2:28.

6. Dacă în viaţa ta există ceva cu care te lupţi, iată două întrebări cu care să te verifici pe măsură ce cauţi să-ţi dezvolţi discernământul spiritual:

A. Va face decizia mea pe alţii să se poticnească? B. Voi fi eu ruşinată dacă s-ar întoarce Isus?

Ia în considerare aceste lucruri în rugăciune şi dacă ai vreo îndoială adu-o chiar astăzi înaintea Domnului.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 1:11.

1. Care este rezultatul unei relaţii corecte dintre Dumnezeu şi credincioşi? Col.1:6

A. Cum numeşte Filip.1:11a, acest rezultat?

2. Scrie din fiecare verset de mai jos care este dovada acestei roade?

Prov.11:30;
Mat.3:8;
Rom.6:22;
Gal.5:22-23;
Col.1:10;
Evrei 13:15

A. Explică care este diferenţa dintre roada neprihănirii şi roada duhului.

3. Care este sursa acestei roade? Ioan 15:2,4,5.

A. Scrie din versetele de mai sus care sunt cele două lucruri pe care noi trebuie să le facem.

4. Cum putem face deosebire între activitatea religioasă şi roada unei vieţi al cărei centru este Hristos? Ioan 15:8 şi Filip.1:11b.

5. Deşi biserica din Filipi aducea bucurie şi recunoştinţă în inima lui Pavel, el ştia că ei aveau încă nevoie de rugăciune. Ai fost vreodată neglijentă faţă de biserica ta în rugăciune? Rugăciunea lui Pavel din versetele 9-11 este un model de rugăciune pentru noi şi este una din cele mai remarcabile rugăciuni ale lui Pavel pentru Biserică. Scrie cu propriile tale cuvinte această rugăciune adaptată grupul de credincioşi ai Capelei Creştine Petroşani.

Ziua a şasea: Recapitulează Filipeni 1:8-11.

1. Scrie câteva moduri specifice prin care poţi să-i iubeşti pe alţii cu o "dragoste nespusă în Cristos". Aplică în această săptămână cel puţin două din aceste moduri.

2. În conformitate cu versetul 11, cum este posibilă împlinirea rugăciunii lui Pavel pentru credincioşi.

3. Cum te încurajează Filip.1:6 şi 1:11.

4. Gândeşte-te, care roade ale neprihănirii trebuie să crească în viaţa ta. Cum vei acţiona tu ca acest lucru să se întâmple?

5. Numeşte patru ţeluri exacte din Filip.1:9-11 pe care Pavel le are pentru filipeni. Din toate, care ar trebui să fie ţelul final al creşterii lor spirituale? Aplică acest ţel propriei tale vieţi.


cuprins | Lecţia 5