A cincea lecţie:

Filipeni 1:12-18


Gândeste-te la aceste lucruri!

1. Cum ai devenit mai conştientă de importanţa iubirii care discerne şi a discernământului care iubeşte?

2. Ce încurajare din acest mesaj ţi-a dat speranţa că poţi să creşti în dragoste şi eficienţă?

Prima zi: Citeşte Filipeni 1:12-18. Reciteşte Filipeni 1:12.

1. Ce anume a dorit foarte mult Pavel ca filipenii să ştie?

2. Care erau împrejurările în care se afla Pavel? Rezumă-le din Fapte 21:27-36.

3. Filipenii au pierdut legătura cu Pavel timp de aproape 2 ani în timpul întemniţării sale în Cezarea. Ce fel de gânduri şi emoţii credeţi că au avut ei atunci când au primit veşti despre împrejurările actuale în care el se afla?

(În legătură cu Pavel. În legătură cu evanghelia)

A. Credeţi că Pavel a fost surprins de lucrurile care i s-au întâmplat? Fapte 9:15-16.

4. Ce spun următoarele versete despre felul în care Dumnezeu a folosit împrejurările mizerabile, şi periculoase, la înaintarea Evangheliei în teritorii noi?

A. Fapte 8:1,4;
B. Fapte 13:50-51

5. Cei mai mulţi oameni preferă să stea în teritorii care au auzit Evanghelia. Eşti tu de acord cu asta? De ce da sau de ce nu?

A. Împărtăşeşte un mod în care Dumnezeu a invadat "zona ta de confort" şi te-a trimis într-o nouă direcţie.

B. Te-ai bucurat de oportunitatea de a duce Evanghelia în "zone" noi?

C. Ce lecţie poate să înveţe un creştin necăjit sau nemulţumit, din atitudinea lui Pavel?

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 1:13.

1. Care a fost unul din modurile prin care Evanghelia a fost înaintată de întemniţarea lui Pavel?

Notă: Garda palatului era Garda Pretoriană, un grup de elită de peste 9000 de soldaţi aflaţi sub comanda directă a Cezarului. Pavel era legat de unul din aceşti soldaţi zi şi noapte. Aceştia se schimbau la fiecare 6 ore. (Lanţul era de aproximativ 45 cm lungime între gardian şi încheietura mâinii lui Pavel.)

2. Chiar dacă Pavel se afla în lanţuri, ce anume nu era înlănţuit? 2 Timotei 2:8-9.

3. Care sunt câteva din lucrurile pe care aceşti soldaţi le-au putut vedea şi auzi în timp ce erau legaţi de Pavel?

A. Fapte 28:30-31.
B. Efeseni 3:14

Notă: Scrisorile către Efeseni ,Coloseni şi Filimon au fost de asemenea scrise (probabil dictate) în timpul întemniţării lui Pavel la Roma. Ele sunt numite împreună cu Filipeni, "Scrisorile din închisoare".

4. Ce lucru era evident pentru toată garda regală? Ce spune 1 Petru 4:14-16 cu privire la acest lucru? Versetul 13 spune "...în toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea toţi ştiu..." Ce alt grup de oameni a fost influenţat de lanţurile lui Pavel? Filipeni 4:22.

5. Pavel a folosit lanţurile sale ca un prilej de a comunica Evanghelia oricărei persoane cu care venea în contact. El a lăsat ca împrejurările în care se afla să devină un prilej de laudă şi de bucurie în credincioşia şi suveranitatea lui Dumnezeu. Există circumstanţe în viaţa ta în care să te simţi "legată" ?

A. Ce ocazii ai tu de a comunica vestea bună a lui Cristos altora?

B. Gândeşte-te la cel puţin 2 feluri în care Dumnezeu şi-a arătat credincioşia în aceste ocazii. Scrie-le şi laudă-L pentru bunătatea şi suveranitatea Lui. El este stăpân pe toate!

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 1:14.

1. Înşiră expresiile din versetul 14 care dezvăluie efectul pe care lanţurile lui Pavel l-au avut asupra fraţilor.

A. De ce faptul că Pavel se afla în închisoare îi încuraja pe alţii?

2. Cazul lui Pavel şi cauza lui Cristos a devenit literalmente "subiectul oraşului". Cuvântul "vestească" din versetul 14, din greceşte înseamnă "conversaţie zilnică". Ce se spune că vesteau ei?

3. Caută următoarele versete şi scrie o modalitate prin care tu poţi să faci Cuvântul o parte a conversaţiilor tale zilnice: Psalm 145:6-7,11-12; Psalm 34:13; Col.3:16; Col.4:5-6; 2Tim. 2:23-26; Prov.15:1; Prov.16:23-24; Efes.4:29; Efes.5:4. (Versetul. Ce să vorbim. Ce să nu vorbim.)

A. Care din aceste versete le-ai remarcat ca însemnând ceva ce tu trebuie să aplici în conversaţiile tale zilnice?

4. Ţi-a fost vreodată teamă să împărtăşeşti Evanghelia cu alţii?

A. Ce ai putea face pentru a avea mai mult curaj?

Pentru un studiu mai profund:

5. Scrie 1 Petru 3:15 şi subliniază expresiile cheie care reprezintă îndepărtarea fricii din evanghelizare.

A. Pe o altă hârtie scrie cum a-i împărtăşi Evanghelia lui Isus Cristos cuiva. Pentru a te ajuta, foloseşte câteva din următoarele versete: Rom.3:23; 5:8; 6:23; Ioan 1:12; 3:16; 10:10; 14:6; 1Cor.15:3-6; 2 Cor.5:17,19; Efes.1:13-14; Efes.2:8,9; 1Petru 1:23; 2:2; 1Ioan 5:11-13; Apocalipsa 3:20.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 1:15-18.

1. Din versetele 15-18 observă care sunt cele două grupuri de oameni care predicau despre Cristos în timp ce Pavel era în închisoare. Relatează cuvintele care descriu motivaţia lor. (Grupul 1. Grupul 2)

2. Unii care predicau Evanghelia erau de fapt invidioşi pe Pavel. Caută cuvântul "pizmă" într-un dicţionar şi scrie definiţia lui.

A. Pizma este un lucru periculos. Ce-i vezi făcând pe oamenii călăuziţi de pizmă în Marcu 15:10?

3. Faptul că Pavel nu i-a mustrat pe aceşti oameni nu înseamnă că Domnul era de acord cu motivaţiile lor. Ce urmări pot apărea din a face lucrarea lui Dumnezeu cu o motivaţie greşită?

A. 1Cor.3:11-15;

B. 1Cor.13:1-3;

C. Scrie cuvântul care defineşte motivaţia care ar trebui să o avem ca şi creştine.

4. Se pare că aceşti oameni predicau adevărata Evanghelie în ciuda dorinţelor lor rele. Cât despre cei ce predicau din dragoste, ce ştiau aceştia despre Pavel? Filipeni 1:16.

Notă: Cuvântul grecesc pentru "apărare" este "apologia" de unde avem "apologetică". Unii creştini sunt însărcinaţi cu o lucrare apologetică, însă toţi credincioşii ar trebui să fie în stare să-şi apere credinţa şi să ştie ce anume cred şi de ce.

A. Ce vei face tu ştiind toate acestea?

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 1:15-18.

1. Pentru Pavel nu avea importanţă dacă cei ce predicau erau cu el sau împotriva lui. Ce era el hotărât să facă?

A. Care era motivul bucuriei lui?

2. Crezi că Dumnezeu poate încă să folosească predicarea Evangheliei pentru a mântui suflete, chiar dacă motivele celor ce o predică sunt greşite? De ce da sau de ce nu?

3. Scrie în cuvintele tale ce descoperi în aceste versete despre puterea lui Dumnezeu şi despre Cuvântul Lui? Psalm 138:2c; Isaia 55:11; Ieremia 1:12; Romani 1:16; 1Corinteni 1:18.

4. Scrie câteva dintre multele feluri în care Cuvântul lui Dumnezeu este proclamat astăzi şi datorită căruia noi ne putem bucura.

5. Cine va judeca motivele fiecărui om?

A. Ce spun versetele următoare în legătură cu asta? 1Cronici 28:9; Rom.14:4; 1Cor.4:5; Evrei 14:13.

B. Fă-ţi timp şi reflectă asupra motivelor propriei tale inimi. Scrie o rugăciune folosind Psalmul 19:14 şi Psalmul 139:23-24 ca şi model.

Ziua a şasea: Recapitulează Filipeni 1:12-18.

1. În loc să fie preocupat de necazurile lui, în ce fel îl vedem că le priveşte Pavel? Filipeni 1:12.

2. Cum poţi aplica atitudinile lui Pavel la propria ta situaţie (dacă te afli într-una asemănătoare).

3. Completează următoarea propoziţie: În această săptămână îl voi glorifica pe Cristos în conversaţiile mele zilnice prin ........

4. Te bucuri tu la fel ca şi Pavel în proclamarea Evangheliei lui Isus Cristos? Filipeni 1:18.

5. Citeşte 2 Corinteni 5:20. Eşti tu o ambasadoare a lui Cristos?


cuprins | Lecţia 6