A şasea lecţie:

Filipeni 1:19-26


Gândeste-te la aceste lucruri!

1. A folosit Domnul exemplul curajos sau mărturia cuiva pentru a te îndemna la o mai mare îndrăzneală în împărtăşirea Evangheliei? Dacă da, povesteşte cum.

2. Ce prilejuri ai avut în această săptămână de a spune Cuvântul lui Dumnezeu, în conversaţiile tale zilnice?

Prima zi: Citeşte Filipeni 1:19-26. Reciteşte Filipeni 1:19.

1. Umple spaţiile cu cuvinte pentru a completa următoarea frază din versetul 19: "Căci........se va întoarce........lui Isus Cristos."

A. Prin "mântuire", Pavel se referă la eliberarea sa. Care sunt cele două moduri prin care Pavel putea fi eliberat din lanţurile sale? Filipeni 1:20 c.

2. Care sunt cei doi factori care-l conving pe Pavel că va fi eliberat? Vers.19b.

A. Factorul uman;

B. Factorul divin.

3. Ca şi mijlocitori, prin rugăciune avem prilejul de a aduce proviziile lui Dumnezeu celor în nevoie. Împărtăşeşti tu încredinţarea lui Pavel că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor poporului său?

A. Cum îţi întăresc această încredinţare următoarele versete? Psalm 6:9; 66:19-20; Matei 7:7-8; 21:22.

4. Încrederea lui Pavel nu provine din sinea lui. Pe ce anume se bazează el? Filipeni 1:19b.

A. Cum explică mai departe acest principiu, Zaharia 4:6?

5. Eşti tu şovăitor în a-i ruga pe alţii să se roage pentru tine?

A. Care este dorinţa lui Dumnezeu pentru noi ca şi copii ai Săi? Galateni 6:2; Iacov 5:16.

B. Dacă nu ai făcut încă acest lucru, alătură-te cuiva din grupul tău şi rugaţi-vă una pentru cealaltă în decursul săptămânii.

C. Cine te va ajuta pentru a face acest lucru? Scrie aici Romani 8:26-27.

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 1:20.

1. Care a fost speranţa şi aşteptarea sinceră a lui Pavel?

2. Ce înseamnă "proslăvit"?

A. Deşi planetele şi stelele sunt enorme şi atât de îndepărtate, ce poate face lentila unui telescop cu ele?

B. Ce poate face lentila unui microscop cu lucrurile invizibile ochiului liber?

C. Cum poate un creştin să fie o "lentilă" pentru a-L proslăvi (a-L mări, preamări) pe Isus Cristos?

3. Fiecare credincios ar trebui să aibă această dorinţă. Ce ne învaţă cu privire la aceasta următoarele versete:

A. Romani 6:12-13;
B. 1Corinteni 6:19-20.

4. Este posibil ca un creştin să fie ruşinat de modul în care Cristos este reprezentat în viaţa sa?

A. Cum putem evita aceasta? Psalm 25:3; Psalm 34:5; 1Ioan 2:28.

Notă: Dacă Pavel rămânea în viaţă, Cristos ar fi fost proslăvit (preamărit) prin truda neîntreruptă a lui pentru Evanghelie. Dacă Pavel era condamnat la moarte, credinţa sa neclintită demonstrată în martiriu ar fi avansat de asemenea cauza lui Cristos. El era gata pentru orice ar fi făcut ca trupul său să fie cât mai folositor gloriei lui Dumnezeu.

5. Compară atitudinea lui Pavel din Filipeni 1:20 cu Ioan 12:24-25.

A. Cum te încurajează pe tine acestea?

Ziua atreia: Citeşte Filipeni 1:21.

1. Versetul 21 este considerat de mulţi ca fiind versetul cheie al epistolei către Filipeni. El este cu siguranţă secretul capacităţii lui Pavel de a se bucura şi de a triumfa în orice împrejurare. Scrie Filipeni 1:21.

2. Scrie cu propriile tale cuvinte cum îmbogăţesc următoarele versete afirmaţia, "a trăi este Cristos": Ioan 17:3; 1 Cor.2:16; 2 Cor.5:15; Galateni 2:20.

Pentru un studiu mai profund:

3. Pavel a oferit ca exemplu o viaţă atât de dominată şi controlată de Cristos încât singurul său obiectiv era să trăiască spre gloria Lui.

A. Din fiecare verset ce urmează alegeţi câteva cuvinte care să exprime aspectul pe care acestea îl descriu cu privire la o viaţă cu adevărat concentrată/aţintită asupra lui Cristos: Psalm 40:8; Romani 12:1; 1Corinteni 10:31; 1 Petru 4:11.

B. Cu aceste versete în minte, scrie o rugăciune cerând Tatălui să te întărească în aceste domenii.

4. Citeşte următoarele pasaje şi apoi rezumă de ce moartea este un câştig pentru un credincios în Cristos.

A. Ioan 5:24;
B. Ioan 11:25-26;
C. Ioan 14:1-4;
D. 2 Corinteni 5:6,8.

5. Gândeşte-te cu atenţie, apoi completează următoarea propoziţie: "Pentru mine a trăi este..........". Se potriveşte răspunsul tău cu cel al lui Pavel sau locul lui Cristos a fost luat în viaţa ta de altcineva sau altceva?

A. Ce schimbări clare trebuie să faci pentru a-L avea pe Cristos ca şi scop al vieţii tale?

6. Îţi este frică de moarte?

A. Citeşte şi meditează asupra versetelor: Evrei 2:9,14-15; 1Cor.15:53-57; 1Ioan 5:11-13.

B. Cum poţi folosi aceste versete pentru a oferi nădejdea cerurilor şi celor nemântuiţi?

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 1:22-24.

1. Explică pe scurt ce vrea să spună Pavel în versetele 22-24.

Notă: În traducerea engleză în locul expresiei, "face să trăiesc", există expresia, "va însemna roadă din truda mea".

2. Ce acţiuni va cuprinde această trudă roditoare? Ioan 4:35b-36; Ioan 15:16; Col.1:10; Rom. 1:13.

A. Cum poţi deveni mai roditoare în truda ta pentru Domnul? 2Petru 1:5-8; Ioan 15:1-5.

3. Care era dorinţa lui Pavel? vers. 23.

Notă: Când Pavel spune, "să mă mut" şi să fiu împreună cu Cristos el ştie că atunci când sufletul său va pleca de pe pământ, el va fi imediat cu Cristos.

A. Folosind următoarele versete descrieţi contrastele dintre rămânerea lui Pavel aici pe pământ şi mutarea lui cu Cristos. Aici - 2 Cor.5:1; 1Petru 5:10; 2 Cor. 5:6; 2 Tim.4:7; Romani 7:24-25. Acolo - 2Cor. 5:1b,2; Isaia 51:11; 2Cor.5:8; 2Tim.4:8; Rom.8:21-23

4. Dilema lui Pavel nu sta între a trăi în această lume şi a trăi în ceruri pentru că cele două nu se pot compara. Problema era între a-L sluji pe Cristos în această lume sau a se bucura de El în cealaltă lume. La ce concluzie ajunge în versetul 24?

A. La fel de mult cum Pavel a dorit să fie cu Domnul, el a dorit şi să-L slujească aici. Ce îţi spune pasajul din 2 Cor.11:23-28 despre apostolul Pavel ?

5. Descrie o ocazie când Domnul te-a făcut să trăieşti victorioasă în urma unei decizii pe care ai luat-o fără să cedezi propriilor tale dorinţe interioare.

A. Scrie o rugăciune Domnului, folosind Psalmul 16 pentru a te călăuzi.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 1:25-26.

1. După cum vedem din exemplul lui Pavel, el este în stare să renunţe într-un mod constant la propriile sale dorinţe pentru a împlini scopul trăirii devotate faţă de Cristos. Priorităţile lui erau: Isus contează înainte de sine şi atunci, alţii contează înainte de el (Pavel).

2. Cum putea fi eliberarea lui Pavel din închisoare o extraordinară sursă de bucurie şi de încurajare pentru filipeni? Filipeni 1:19.

Notă: Pavel aştepta şi spera că Domnul îi va îngădui să reviziteze Filipi. Toată dovezile istorice arată că aşteptarea lui Pavel a fost împlinită şi că fiind eliberat, el i-a vizitat pe filipeni încă odată.

3. Scopul acestei aşteptate eliberări este exprimat în Filipeni 1:25. Umpleţi spaţiile: "Şi sunt încredinţat şi ştiu că voi rămânea şi voi trăi cu voi toţi, pentru......şi....... "

A. Care este progresul spiritual la care se referă Pavel? Filipeni 1:9a; 1:9b; 1:11a; 2:12a.

4. Care sunt acţiunile ce cauzează progresul spiritual, înaintarea unei persoane în credinţă?

A. Care este legătura dintre înaintarea în credinţă şi bucuria în credinţă?

5. Evaluează progresul şi bucuria din viaţa ta şi întreabă-te: Înaintez eu în credinţa mea?

A. Ce spune 1Petru 2:2 că este necesar pentru creştere ca şi creştin?

B. Este citirea Cuvântului o practică zilnică pentru tine? Dacă nu, angajează-te la citirea Bibliei în fiecare zi ( pe lângă studiul biblic). Pune deoparte un anumit moment al zilei pentru întâlnirea ta cu Dumnezeu. Fii consecventă! Păstrează un jurnal în care să scrii zilnic cum poţi aplica ce ai citit. Începe de astăzi!

Ziua a şasea: Citeşte Filipeni 1:19-26.

1. Împărtăşeşte un mod în care Dumnezeu ţi-a răspuns în această săptămână la o rugăciune.

2. În ce fel poţi să aduci cinste lui Dumnezeu prin trupul tău?

3. Ce înseamnă pentru tine, "a trăi este Cristos".

A. În ce măsură ai adoptat atitudinea lui Pavel faţă de viaţă şi moarte?

4. Exemplul lui Pavel ne învaţă că dorinţele noastre spirituale trebuie supuse voii lui Dumnezeu în aceeaşi măsură ca şi dorinţele noastre fizice. Pavel este dispus să înlocuiască dorinţele lui cu deciziile lui Dumnezeu. În care domenii din viaţa ta trăieşti după dorinţele tale în loc de deciziile pe care ar trebui să le iei.

A. Enumeră moduri clare prin care te poţi concentra asupra lui Cristos şi a altora pentru a învinge aceste dorinţe egoiste.

5. Priveşte în urmă la versetele 19-26 şi găseşte sursa bucuriei lui Pavel. Cum poate o viaţă creştină plină de bucurie să-i influenţeze pe alţii?


cuprins | Lecţia 7