Lecţia a 8 - a:

Filipeni 2:1-4


Ziua întâi: Citeşte Filipeni capitolul 2.

Însemnează-ţi cum se împarte acest capitol şi dă un titlu scurt fiecărui paragraf. Filip.2:1-4; Filip. 2:5-16; Filip. 2:17-18; Filip. 19-24; Filip. 2:25-30.

Scrie Filipeni 2:3 şi meditează asupra acestui verset.

Din capitolul 2 spune câteva lucruri despre Timotei şi Epafrodit.

Din ceea ce vezi în acest capitol, care este lucrul pe care Pavel doreşte cel mai mult ca filipenii să-l Înţeleagă despre Isus?

Care parte anume din acest capitol îţi vorbeşte într-un mod deosebit astăzi ?

Ziua a doua: Citeşte Filipeni 2:1-2.

Scrie din versetul 1 care sunt beneficiile obţinute în urma unităţii noastre în Cristos?

Ce reprezenta pentru Pavel străduinţa filipenilor de a fi uniţi ?

Ce trebuie tu să faci pentru a fi unitate în familia ta, la servici, (la şcoală) şi în biserică?

Ziua a treia: Citeşte Filipeni 2:2.

Există patru domenii de unitate în versetul 2. Scrie pentru fiecare din ele un cuvânt sau o frază care să exprime exact opusul .

Ce spune Pavel despre unitate şi diviziune în 1 Corinteni 1:10-13?

Ce trebuie să facem cu aceia care cauzează diviziune? Romani 16:17.

Ce putem învăţa despre unitate de la biserica primară ? Fapte 2:42-47.

Ce se roagă Isus Tatălui cu privire la toţi credincioşii? Ioan 17:20-23.

Ziua a patra: Citeşte Filipeni 2:3-4.

Menţionează cuvintele cheie din aceste versete, cuvinte care exprimă ideea principală.

Cum priveşte Dumnezeu smerenia după Mica 6:8?

Din versetele următoare observă contrastul dintre căile lumii şi planul lui Dumnezeu pentru Biserică: Filip. 2:3-4; Marcu 10:42-44; Iacov 2:1-8.

Scrie aici o rugăciune pentru unitatea trupului lui Cristos şi mai ales a propriei tale părtăşii.

Ziua a cincea: Citeşte Filipeni 2:3-4.

Cum a aplicat samariteanul din Luca 10 :30-37, principiile din Filipeni 2:4.

Enumeraţi modurile în care femeia din Proverbe 31:10-31 se îngrijeşte de nevoile altora.

Ce legătură este între Galateni 5:13 şi Filipeni 2:3-4?

Angajează-te să fii o "slujitoare" în această săptămână. Roagă-te în fiecare dimineaţă ca Dumnezeu să te facă sensibilă la nevoile altora şi ia în considerare sacrificiile pe care s-ar putea să fie nevoie să le faci pentru aceasta. La sfârşitul fiecărei zile, gândeşte-te dacă ţi-ai slujit ţie sau altora.

Ziua a şasea: Recapitulare. Citeşte Filipeni 2:1-4.

Împărtăşeşte cum te-ai bucurat în părtăşie în urma exemplului oferit de un alt creştin(ă).

De ce este smerenia o cerinţă esenţială pentru unitate în trupul lui Cristos?

Dacă este adevărat că "devii ceea ce gândeşti ", atunci care sunt cele mai importante gânduri care ţi-au rămas întipărite în minte din această lecţie? Proverbe 23:7a.


cuprins | Lecţia 9