12) A fost Ioan Botezătorul reîncarnarea lui Ilie?

Întrebarea:

Matei:11:14 "Şi dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină". Isus se referă aici la Ioan Botezătorul, spunând că el este, "Ilie care trebuia să vină". Dar devreme ce Ilie a murit cu multe secole înainte, atunci Ioan trebuie să fi fost o reîncarnare a lui Ilie. Nu a spus Isus că Ioan Botezătorul era Ilie reîncarnat?

Problema:

Şi acest text este folosit în mod nejustificat pentru a susţine "biblic" reîncarnarea. Ce înseamnă de fapt această atribuire lui Ioan Botezătorul a "duhului şi puterii lui Ilie"?

Rezolvare:

Există multe motive pentru care acest pasaj biblic nu susţine reîncarnarea. Întâi de toate, Ioan Botezătorul şi Ilie nu au fost unul şi acelaşi (deci, una şi aceeaşi persoană) şi nici una şi aceeaşi fiinţă. În schimb, ei au avut aceeaşi slujbă, au deţinut acelaşi oficiu, acelaşi rol, sau o isprăvnicie asemănătoare. De aceea, Isus nu învaţă că Ioan Botezătorul era literalmente Ilie, ci pur şi simplu, că el venise "în duhul şi puterea lui Ilie", după cum tot Biblia ne învaţă în Luca1:17, pentru a continua lucrarea lui profetică.
În al doilea rând, ucenicii lui Isus au înţeles că El vorbea despre Ioan Botezătorul, din moment ce Ilie s-a arătat pe Muntele Schimbării la Faţă (vezi Mat.17:10-13). Fiindcă Ioan deja trăise şi murise până atunci şi devreme ce în scena schimbării la Faţă, Ilie încă avea acelaşi nume şi personalitate (sau, conştiinţă de sine), este evident că el, Ilie, nu fusese reîncarnat în persoana lui Ioan Botezătorul!
În al treilea rând, Ilie nu satisface modelul reîncarnării dintr-un alt motiv, şi anume din pricina faptului că el nu a murit. După cum ştim, el a fost luat în ceruri asemenea lui Enoh care nu "a văzut moartea" (vezi, 2 Regi2:11 şi compară cu Evrei 1:5). Iar conform conceptului tradiţional al reîncarnării, omul trebuie să moară înainte ca să se reîncarneze într-un alt trup.
Şi în al patrulea rând, dacă mai există vreo îndoială privitoare la acest pasaj, el ar trebui înţeles în lumina învăţăturii clare a Scripturii care se opune reîncarnării, spre exemplu, Evrei 9:27 unde ne declară că, "oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata", nu reîncarnarea!
Vezi, de asemenea, şi Ioan 9:1-3: "Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: " Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?" Isus a răspuns: "N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu". Pasajul ne arată clar că Isus nu credea în ispăşirea prin reîncarnare a păcatelor din "vieţile anterioare" (legea karmei) şi nici în păcatul moştenit de la părinţi.


înapoi la index | Apologetică