Pasaje considerate dificile sau contradictorii pot avea explicaţii foarte simple
dacă sunt interpretate în întregul context al Bibliei

Există pasaje care se afirmă că ar fi contradicţii sau cel puţin dificultăţi ale Bibliei, dar care în urma reaşezării lor în context se dovedesc a fi fost doar aparente dificultăţi, în realitate nişte adevăruri mai profunde.
De exemplu, la o citire şi interpretare superficială a lui:

1) După Ioan 10:34, te întrebi dacă, după spusele unora, a afirmat într-adevăr Isus Hristos că omul poate deveni Dumnezeu?

Problema:

Isus, răspunzând unui grup de Iudei, a zis: "Nu este scris în Legea voastră: "Eu am zis: Sunteţi dumnezei?" Înseamnă oare aceasta că oamenii pot deveni Dumnezeu, aşa cum afirmă mormonii sau mişcarea "Cuvântul Credinţei" (engleză - "The Word of Faith Movement"), numeroasele religii panteiste (mai mulţi dumnezei) sau promotorii New Age-ului?

Rezolvarea:

Contextul acestui pasaj dezvăluie că Hristos tocmai s-a pronunţat una cu Tatăl spunând: "Eu şi Tatăl una suntem" (Ioan 10:30). Iudeii vroiau să-l omoare cu pietre fiindcă ei au crezut că Hristos huleşte din moment ce se considera El Însuşi egal cu Dumnezeu (vezi, versetele 31-33).

Isus a răspuns prin a cita din Psalmul 82:6, care spune: "Eu am zis: Sunteţi dumnezei". Acest Psalm se adresează judecătorilor rânduiţi în Israel şi care judecau nedrept poporul. Astfel titlul de "dumnezei" nu este atribuit oricui, ci doar acelor judecători despre care Isus a spus că sunt, "cei la care (a venit, sau la care) le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu" (v.35). Isus demonstra că dacă Scripturile Vechiului Testament puteau să confere un statut divin unor judecători în mod divin rânduiţi, atunci de ce li se părea lor incredibil că El îşi spunea singur, Fiul lui Dumnezeu? Astfel, aici Isus îşi apăra de fapt, propria Sa dumnezeire şi nu afirma deificarea (adică, dumnezeirea) omului! El aducea un argument în favoarea dumnezeirii Sale (deci, faptului că numai El era Dumnezeu) şi nu în favoarea dumnezeirii omului!

înapoi la index | Apologetică