5) 1 Timotei 5:23 - Recomandă Pavel creştinilor să bea vin?

Problema:

Biblia avertizează în repetate rânduri împotriva abuzului băuturilor tari şi beţiei (Prov.20:1; 31:4-5; Isa.24:9; 1 Cor.6:9-10; Efes.5:18). Totuşi în acest loc Pavel îi spune lui Timotei, "să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin din pricina stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri". Nu încurajează aceasta băutul vinului?

Rezolvarea:

Odată ce s-a înţeles întregul context nu există aici nici un temei pentru ca cei ce sunt creştini să participe la băutul vinului (sau a altor băuturi alcoolice) împreună cu alţi oameni. Întâi, Pavel spune "puţin", nu mult. În altă parte, Pavel îi îndeamnă pe liderii creştini să nu "fie beţivi" şi "nu băutori de mult vin" (1 Tim.3:3,8).

În al doilea rând, din cauza deselor sale îmbolnăviri i-a spus acestea lui Timotei şi nu de plăcere! Cu alte cuvinte, i-a fost recomandat în scopuri medicinale, tămăduitoare, nu în scopuri sociale.

În al treilea rând, Biblia vorbeşte des despre relele băutului de vin. Ea pronunţă nenorociri/ameninţări acelora care beau mult (Isaia 5:11; Amos 6:6; Mica 2:11). Îi avertizează pe toţi oamenii că alcoolul mult va aduce ruşine şi judecată (Amos 6:6-7).

În final, vinul care se folosea în vremurile biblice era amestecat cu trei părţi de apă la o parte de vin, diluându-l astfel şi reducându-l la o foarte inofensivă cantitate de alcool. Când acest vin era luat într-o cantitate mică împreună cu mâncarea de la o masă, exista o foarte mică şansă ca într-o societate ne-alcoolică ca acesta să fie dăunător faţă de cel ce l-a băut sau cei din jurul său. Lucrul acesta nu mai este valabil astăzi, din moment ce vinul, berea şi whiskey-ul băut este considerat după standarde biblice ca fiind "băuturi tari". Faptul acesta devine şi mai problematic într-o ţară unde un om din zece se transformă într-un "băutor problemă", sau altfel spus, într-un alcoolic din momentul în care se apucă de băut (n.tr. - aici este vorba evident de Statele Unite, dar dacă s-ar face şi la noi un sondaj, oare care ar fi proporţia?). În acest context este mai bine să urmezi sfatul lui Pavel din Romani 14:21, unde a spus că "bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire".


înapoi la index | Apologetică