10) Despre "Fecioria veşnică" - "Virginitatea perpetuă" a Mariei.

Problemă:

În Matei 12:46-50 Isus pare să nege că ar fi avut fraţi de sânge. Să citim: "Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci cineva I-a zis: " Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, şi caută să vorbească cu Tine." Dar Isus a răspuns celui ce aducea ştirea aceasta: "Cine este mama Mea şi fraţii Mei?" Apoi şi-a întins mâna spre ucenicii Săi , şi a zis: "Iată mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă."

Întrebare:

A rămas Maria, mama lui Isus, o fecioară, după naşterea lui Isus sau a mai avut şi alţi copii? Romano-Catolicismul şi pe alocuri Ortodoxismul Răsăritean învaţă că Maria are o feciorie veşnică (sau, o virginitate perpetuă), că ea nu a avut niciodată relaţii sexuale cu Iosif, soţul ei, după naşterea lui Isus, din fecioară. Este adevărat că atunci când Biblia se referă la "fraţii şi surorile" lui Isus (vezi, Matei 13:56), vrea să spună veri şi verişoare sau alte rude apropiate?

Răspuns:

Este adevărat că, "frate şi soră" pot însemna rude apropiate. Însă lucrul acesta trebuie determinat de context şi de alte pasaje ale Scripturii, iar în cazul fraţilor şi surorilor lui Isus contextul indică că aceştia erau într-adevăr fraţi buni, de sânge, şi surori de sânge.
Pe deasupra, niciunde în Biblie nu se afirmă această doctrină a "fecioriei veşnice" a Mariei. Asemenea doctrinei Romano-Catolice care afirmă că Maria nu era o păcătoasă, că ea era fără de păcat, nici pentru această afirmaţie nu există vreo dovadă în Biblie, care să o sprijine.
De asemenea, atunci când "fraţi şi surorile" sunt cuvinte folosite în asociere cu tatăl şi mama, ele nu înseamnă veri şi verişoare, ci adevăraţi fraţi şi surori de sânge. Pentru verificare, citiţi Luca14:26. Aşa stau lucrurile în cazul fraţilor şi surorilor lui Isus. Mat.13:55-56 spune: "Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt fraţii Lui? Şi surorile Lui sunt toate printre noi?" Astfel de texte demonstrează fără tăgadă că Isus, a avut într-adevăr fraţii şi surori de trup şi ca prin urmare, Maria nu a putut să rămână, pe veci, fecioară.
În Biblie mai există şi alte referiri la fraţii lui Isus. Ioan ne informează că, "nici fraţii Lui nu credeau în El" (Ioan7:5). Iar după aceea, Pavel vorbeşte despre, "Iacov fratele Domnului". Într-o altă împrejurare Marcu se referă la mama şi fraţii lui Isus în Marcu 3:31. Ioan a vorbit despre "mama, fraţii şi ucenicii Lui", în Ioan 2:12, iar Luca o menţionează pe "Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui ", că se aflau în odaia de sus, în Fapte1:14.
În concluzie, nu putem spune decât că Biblia infirmă doctrina catolică a "fecioriei veşnice" a Mariei, mama lui Isus. Ea s-a născut din dorinţa de a o eleva pe o poziţie pe care Cuvântul lui Dumnezeu nu i-o acordă.


înapoi la index | Apologetică