Ce este un apologet creştin?


Apologetul este persoana ce se angajează în mod regulat în studiul şi practica "apologeticii". La rândul ei, apologetica este studiul şi practica apărării unui sistem de crezuri, în cazul nostru, al credinţei creştine biblice. Cuvintele acestea derivă din grecescul "apologia" (apărare) şi "apologeo" (a apăra). Cuvântul grecesc se găseşte în 1 Petru 3:15, textul în mod obişnuit folosit pentru a inspira apologetica.

Scopul apologeticii este de a oferi raţiuni, sau argumente în sprijinul crezurilor creştine. Aceste argumente pot fi, fie defensive, când se răspunde obiecţiilor aduse credinţei creştine (de exemplu, "de ce îngăduie Dumnezeu răul?"), fie ofensive, când se aduce o pledoarie în favoarea crezurilor creştine (de exemplu, profeţiile împlinite, sau dovezile învierii lui Isus).

Oricine ia în serios studiul şi practica apologeticii poate fi numit un apologet. Desigur, există unii care sunt deosebit de înzestraţi şi dăruiţi pentru această lucrare, şi într-un sens restrâns la astfel de oameni ne gândim când vorbim de apologeţi. Dar, într-un sens mai larg îl putem parafraza pe Moise, spunând că am vrea ca toţi creştinii să fie nişte adevăraţi apologeţi!

Rob Bowman


Apologetică