Ce să urmăresc când îmi aleg o biserică nouă?

Mike Fitzhugh


Cu toţii am auzit că alegerea şi cumpărarea unei case este una dintre cele mai importante decizii pe care cineva o ia vreodată. În această lume trecătoare, acest lucru poate fi adevărat. Însă, a alege locul unde tu şi copiii tăi veţi învăţa lucrurile lui Dumnezeu şi unde Îl veţi sluji pe Domnul Isus Hristos, acest lucru are implicaţii veşnice.

În fiecare săptămână la Har pentru Tine primim scrisori în care oamenii ne cer să le recomandăm o biserică bună în zona lor. Aceste cereri vin din partea a trei categorii de oameni care vor să facă o alegere înţeleaptă vizavi de biserica care vor să o frecventeze: cei care s-au mutat sau sunt pe cale să se mute, credincioşi de curând întorşi la Domnul care vor să aleagă o biserică bună, şi cei a căror biserică curentă a deviat de la principiile biblice. Asemenea împrejurări ne forţează să cugetăm la ce este cu adevărat important într-o biserică.

Mi se potriveşte această biserică?

Care sunt criteriile biblice de care trebuie să ţinem cont atunci când ne alegem o biserică nouă? Să comparăm căutarea unei biserici cu cea a unei case. Când caută o casă, oamenii automat întreabă: Cât costă? Răspunde nevoilor familiei? Cât de bine este construită? Ce vecini are? Ce atmosferă răspândeşte, este caldă şi reconfortantă? Este primitoare? În acelaşi mod, pentru alegerea unei biserici trebuie să luăm în considerare temelia, structura, funcţionalitatea şi ambianţa ei.

Înainte de a privi la aceste componente importante, vă rog să reţineţi că nici o biserică nu va fi perfectă. Unele biserici locale par a fi într-o stare excelentă, în timp ce altele au nevoie disperată de ajutor! Multe se află între aceste două extreme. Trebuie să cauţi voia lui Dumnezeu şi să fii condus de Duhul Sfânt în alegerea bisericii. De asemenea, trebuie să vezi în ce măsură tu şi familia ta puteţi contribui la slujire, aşa încât să nu fie doar o altă biserică, ci să fie biserica de care să simţi cu adevărat că aparţii.

Cercetarea temeliei

Isus a spus că omul înţelept îşi zideşte casa pe stâncă, iar cel nechibzuit şi-o zideşte pe nisip (Matei 7:24-27). Când vin furtunile, stabilitatea temeliei hotărăşte atât tendinţa cât şi trăinicia structurii. Fie că urmăreşti să găseşti o casă în care să locuieşti sau o biserică în care să te închini, temelia este crucială.

Temelia unei biserici locale puternice are patru componente principale:

O viziune bună a Scripturii. Când cercetezi o biserică în vederea statornicirii în ea, acordă atenţie deosebită modului în care este văzută Biblia. Se ţine ea de inspiraţia şi infailibilitatea Scripturii? Crede ea că Biblia este singura regulă pentru credinţă şi faptă (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21)?

O accentuare a învăţăturii biblice şi predicării. Observă ce fel de predică se ţine. Este ea explicativă, actuală, sau mai degrabă de natură evanghelică? Principala hrană o constituie mesajele repetitive din fiecare săptămână cu privire la mântuire, sau Cuvântul reprezintă hrana credincioşilor (Fapte 20:27; 1 Tim. 4:13-16; 2 Tim. 4:1-5)? Trebuie să existe un angajament serios faţă de învăţătura biblică de bună calitate.

Doctrină sănătoasă. Întocmai cum ai verifica trăinicia fundaţiei unei case, în acelaşi fel trebuie să verifici poziţia dogmatică a bisericilor pe care le vizitezi. Cum văd ei problemele cruciale ale credinţei creştine precum naşterea din fecioara Maria sau dumnezeirea lui Isus Hristos; starea de depravare a omenirii; lucrarea lui Hristos de la cruce; moartea, îngroparea şi învierea în trup; mântuirea prin har bazată doar pe credinţă; a doua venire a lui Hristos; şi practicile botezului şi Cinei Domnului?

Practica doctrinală. Observă dacă biserica pune în practică doctrinele pe care le învaţă şi în care crede, după cum susţine. Aşa cum Iacov a spus bisericii în ansamblu: "Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri" (Iacov 1:22; vezi Luca 6:46; Ioan 13:17).

Examinarea structurii

O dată ce eşti mulţumit de aspectele ce ţin de temelia bisericii, trebuie să priveşti la componentele sale structurale. Recent am intrat într-o casă nouă aflată încă în construcţie. Am observat stâlpi care nu erau drepţi, muchii care nu se uneau bine, grinzi strâmbe şi neuniforme. Toate acestea erau defecte structurale bătătoare la ochi într-o casă căreia i se făcuse reclamă, cum că ar fi construită de "ultima generaţie de meşteri adevăraţi"!

Componentele structurale ale unei biserici locale nu îi dau doar tăria, dar dictează, de asemenea, caracterul şi direcţia slujirii ei. Aceste componente includ:

Conducerea bisericii. Află dacă liderii bisericii funcţionează potrivit principiilor Noului Testament (1 Tim. 3:1-13; 5:17-20; Tit 1:4-9; Evr. 13:7, 17). Înţeleg ei centralitatea lui Hristos ca şi Cap al Bisericii, şi dorinţa Lui de a-Şi conduce Biserica printr-o multitudine de oameni evlavioşi (Efes. 1:22; 4:15; 5:23; Col.1:18; 1 Cor. 11:3)?

Ordinea vizibilă. Slujirea bisericii, incluzând servicii, învăţătură şi administraţie, trebuie să fie caracterizată în mod evident de ordine. Unele servicii religioase dau dovadă de atâta lipsă de planificare ca şi casele cu proiecte arhitecturale prost întocmite. Unele biserici mânuiesc resursele Domnului şi lucrează într-un mod atât de hazardat încât aduc ruşine Numelui lui Hristos. Aşa cum a spus Pavel când a vorbit bisericii: "Toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială" (1 Cor. 14:40).

Scopuri şi obiective funcţionale. Pe măsură ce cercetezi noua biserică, află dacă conducerea şi-a fixat anumite scopuri. Are în plan progresul şi înaintarea? Se gândeşte la anumite metode prin care să-şi atingă aceste scopuri? Asemenea lui Pavel, noi ca biserică trebuie să "alergăm, dar nu ca şi cum n-am şti încotro alergăm" (1 Cor. 9:26).

Mărimea. Când îşi cumpără o casă, unii oameni preferă căldura şi pitorescul unei căsuţe dintr-o aşezare rurală liniştită. Alţii preferă o locuinţă mai impunătoare dintr-o zonă urbană. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul mărimii unei biserici. Unor creştini le place să facă parte dintr-o biserică urbană mare, cu sute sau chiar mii de oameni. Alţii în schimb, se simt pierduţi în imensitatea unei astfel de congregaţii, le preferă pe cele mai mici. Din nou, este nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt pentru a-ţi găsi locul în Trupul lui Hristos.

Funcţionarea bisericii

Când temelia şi structura sunt aşa cum ar trebui să fie, cumpărătorul chibzuit urmăreşte să vadă cât de funcţională este casa. Respectă scopul pentru care a fost construită? Răspunde nevoilor familiei?

În acest scop, urmăreşte cât accent se pune pe închinarea înaintea lui Dumnezeu. Vezi dacă conducerea accentuează importanţa cinstirii şi glorificării lui Dumnezeu în toate lucrurile (1 Cor. 10:31; Col. 3:17). De asemenea, uită-te cât de mult se implică fiecare membru în parte. Îşi exercită ei darurile spirituale în Trupul lui Hristos (Rom. 12:3-8; Efes. 4:11-13; 1 Pet. 4:10-11), sau se aşteaptă ca pastorul să facă totul?

Biserica pune accent pe evanghelizare ca fiind unul din rolurile ei primordiale? Misiunile locale şi cele în străinătate sunt parte importantă în slujire (Mat. 28:19-20; Marc. 16:15; Fapte 1:8)? Cum stă cu ucenicizarea? Ai găsit membrii sau liderii care caută să facă ucenici şi să se reproducă pe ei înşişi în vieţile altora (2 Tim. 2:2; Tit 2:3-7; Mat. 28:19-20)?

O biserică locală puternică se evidenţiază prin dragoste. Par membrii a se îngriji în mod real unii de alţii? Vin ei în întâmpinarea nevoilor celorlalţi? Pe măsură ce te acomodezi cu biserica, simţi că membrii ei se iubesc unii pe alţii aşa cum a poruncit Hristos (Ioan 13:34-35)? Vezi dacă prieteniile se leagă cu uşurinţă (vezi Evr. 10:24-25; Fil. 2:1-4; Efes. 4:1-3).

Conducerea bisericii pe care o alegi trebuie să se dedice învăţăturii şi să sprijine modelul de familie dat de Dumnezeu (Efes. 5:22--6:4; Col. 3:18-21; Tit 2:1-8; 1 Pet. 3:1-7). Programul strângerilor contribuie la întărirea familiei sau la slăbirea ei?

Cercetarea ambianţei

Dacă ai luat parte vreodată într-o cursă maraton de căutare de locuinţă, ştii cum este să intri într-o casă şi să simţi atmosfera locului. Poate că o percepi rece şi posomorâtă, sau poate caldă şi primitoare. Te poate face să te simţi acasă, sau poate fi impersonală - aproape ca un muzeu.

Fără-ndoială că ai trecut prin aceeaşi experienţă intrând în diverse biserici. Anumiţi factori observabili contribuie la atmosfera de ansamblu a bisericii. De obicei, aceste componente ale ambianţei se manifestă prin atitudini.

O viziune înaltă a lui Dumnezeu. Proverbe 9:10 spune "Începutul înţelepciunii este frica de Domnul". Trebuie să fie evident faptul că toţi oamenii, de la conducere în jos, urmăresc slava şi înălţarea lui Dumnezeu. Îl iau ei în serios pe Dumnezeu, Îl înalţă în tot ce fac? Viziunea lor asupra lui Dumnezeu va afecta fiecare aspect al vieţii şi slujirii lor. Pune-ţi întrebarea dacă Dumnezeu este ţinta închinării lor sau dacă sunt preocupaţi unii de alţii sau de ei înşişi.

Prezenţa unei credinţe sincere. Îţi este clar faptul că biserica respectivă trăieşte şi acţionează prin credinţă? Doresc oamenii să se încreadă în Dumnezeu (Evr. 11:1, 6; Efes. 3:20; 2 Cor. 5:7; 1 Tes. 5:24)?

Spiritul de sacrificiu. Poţi să vezi dacă membrii bisericii sunt gata să se sacrifice pe ei şi averile lor pentru înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu (Rom. 12:1; 2 Cor. 8:3; Mat. 6:33)? Simţi acest lucru că ei ar fi gata să se sacrifice unii pentru alţii (Fil. 2:3-4; Ioan 15:13; Efes. 5:1-2)?

O atitudine potrivită faţă de pastor şi ceilalţi lideri. Când vorbeşti cu oamenii, remarcă cum îşi privesc ei liderii. Îi apreciază, îi preţuiesc pe pastor şi pe ceilalţi lideri "foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor" (1 Tes. 5:13)? Se află ei la spatele lor, acordându-le sprijinul spiritual, afectiv şi material (1 Tim. 5:17-18; Evr. 13:7, 17)?

Spiritul de unitate. Adesea, aceasta este atitudinea cea mai evidentă care răzbate dintr-o congregaţie locală. Cineva venit din afară de obicei poate sesiza foarte repede dacă biserica este unită în slujirea sa. Acest fapt are un mare efect asupra mărturiei pe care biserica o dă comunităţii şi se reflectă asupra Numelui Domnului nostru (Ioan 13:34-35; 1 Cor. 1:10-17; 3:1-9; Efes. 4:1-6; Fil. 2:1-5; 4:1-5).

Sunt eu potrivit pentru această biserică?

Am privit la componentele temeliei, structurii, funcţionalităţii şi ambianţei unei biserici locale vitale, sănătoase. Priveşte acum la tine însuţi şi întreabă-te: Sunt aici oportunităţi pentru ca eu să slujesc şi să-mi exercit darurile spirituale? Există în acest trup local vreo nevoie pe care eu s-o pot rezolva cu ajutorul Domnului? Sunt gata să primesc ceea ce biserica face pentru mine, dar, de asemenea, ce pot eu să fac pentru Domnul prin slujirea mea în această biserică? Sunt gata să dau din timpul meu, din banii mei, din energia mea, din rugăciunile mele pentru succesul acestei biserici (Marc. 12:30; Rom. 12:1)?

O casă nu devine cămin până ce nu participă toţi membrii familiei la succesul ei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru biserica în care eşti membru. Doar când fiecare membru din familia lui Dumnezeu îşi exercită darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, doar atunci copiii lui Dumnezeu se vor simţi acasă în biserica Sa.

Decizia pe care o luaţi cu privire la biserica pe care s-o frecventaţi va afecta într-o mare măsură viaţa voastră spirituală şi viaţa copiilor voştri. De fapt, deciziile pe care le luaţi acum îşi vor lăsa amprenta asupra urmaşilor voştri şi asupra generaţiilor care vor urma. Este o realitate cruntă.

Reţineţi că nici o biserică nu va îndeplini vreodată toate aceste criterii. Nu există nici o biserică perfectă. De asemenea, reţineţi că fiecare biserică va avea propria combinaţie de caracteristici, cele pe care le-am discutat. Cheia este să găseşti biserica care deţine aceste caracteristici într-o balanţă sănătoasă, fără a accentua în mod excesiv pe unele şi a lăsa deoparte pe altele. O slujire echilibrată este o slujire controlată de Duhul Sfânt. Dacă găsiţi o biserică care să deţină cele mai multe din trăsăturile menţionate, dar nu pe toate, n-o daţi la o parte imediat. Luaţi în calcul faptul că poate Dumnezeu vrea să vă folosească pentru a ajuta biserica respectivă prin darurile spirituale pe care le aveţi.

A alege biserica pe care s-o frecventaţi este una dintre cele mai importante decizii pe care le veţi lua vreodată - o decizie care are implicaţii în veşnicie. Fie ca fiecare dintre noi să cheltuim măcar tot atât de mult timp şi efort pentru luarea acestei decizii, cât cheltuim atunci când cumpărăm o casă pământească.

Tradus de Estera Sandau


Diverse