Lucrurile pe care le au în comun

Confuzia religioasă care domneşte în zilele noastre este mai mare ca oricând! O explicaţie o constituie înmulţirea falsurilor spirituale la o rată alarmantă. Unul din semnele vremurilor este această proliferare de culte, secte, de mişcări religioase false şi de profeţi falşi (Mat.24), dar care totuşi, cu nici un chip, nu poate fi confundată cu fenomenul diversităţii religioase şi varietăţii de mişcări care există în lume. Tot mai mult oamenii se întreabă, "Cum pot să deosebesc falsul de original?", "Cine sunt adevăraţii creştini?", "Care biserică este bună?"
Această confuzie poate fi dispersată de îndată ce se efectuează o observare constantă a practicilor, doctrinelor şi atitudinilor. Însă, confuzia poate dispărea total de îndată ce aplicăm testul Scripturii în analizarea doctrinelor şi afirmaţiilor acestor grupuri, deoarece Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi ea este criteriul final în chestiuni de credinţă. Ea îl prezintă pe adevăratul Mesia în termeni care nu pot fi confundaţi sau greşit interpretaţi.
De aceea în urma unor astfel de analize, pentru care le suntem datori unor apologeţi de seamă ai Bisericii, s-au descoperit caracteristici care se întâlnesc la fiecare grup. Nu toate grupurile sunt caracterizate de aceste trăsături comune, dar au unele care se găsesc şi la celelalte. Folosindu-le veţi putea să determinaţi dacă emisarii unui grup sau ai altuia fac parte din acest fenomen al sfârşitului la care am făcut referire. Datorită parametrilor descrişi în Biblie, ai unui adevărat grup de creştini, nu mai trebuie să vă lăsaţi amăgiţi de oricine, a venit sau vine, în numele lui Hristos!

EXPLOATAREA FINANCIARĂ. În loc de a apela la harul lui Dumnezeu ca mijloc de colectare de fonduri, cultele pretind membrilor lor să "dea" un anumit procent, sau să "dăruiască" din bunurile lor personale. Tot la fel de mult timp se dedică banilor cât lucrării spirituale! În cazurile mai bizare însă, membriilor (sau chiar posibililor membrii), li se cere să-şi încredinţeze toate averile organizaţiei. Membrii devin sclavii organizaţiei şi depind de ea pentru orice.

ÎNVĂŢĂTURI BIBLICE INCOMPLETE, INCONSECVENTE. De regulă, se concentrează doar asupra unor adevăruri biblice în loc de a studia întreg sfatul (Cuvântul) lui Dumnezeu (din păcate, această trăsătură se observă şi la biserici creştine respectabile!). Adeseori, acordă mai multă atenţie învăţăturilor liderilor sau fondatorilor propriei organizaţii, decât Scripturilor. Învăţătura lor este uneori un colaj de texte biblice care nu au nici o legătură imediată. Deducţiilor le sunt aplicate ideile preconcepute ale mişcării. Pe calapodul doctrinelor specifice acestea sunt forţate să se potrivească! Chiar dacă nu ies în faţă cu multe din aceste doctrine cultice, urmăriţi-le tehnica de studiere a Bibliei şi veţi observa folosirea unor texte a căror concluzie directă şi evidentă, o evită.

MINIMALIZAREA, DEFORMAREA SAU NEGAREA DUMNEZEIRII DOMNULUI ISUS HRISTOS. În ciuda afirmaţiilor clare ale Scripturii, aceste grupuri insistă să demonstreze că Isus nu este Dumnezeu. Folosesc trucuri necinstite, cum ar fi introducerea de cuvinte, neaflate în original, în textul biblic (vezi, Martorii lui Iehova) sau deducţii nefondate şi nesprijite de întreaga mărturie a Scripturii pentru a ocoli învăţătura categorică a Bibliei asupra acestui subiect.

MISTERIOASE DESCOPERIRI (REVELAŢII) CUNOSCUTE DOAR LOR. Învăţăturile grupului nu se pot înţelege fără ajutorul lor. Până ce nu sunt cunoscute regulile lor speciale, pe care doar ei le cunosc, nu se poate afla adevărul! Astfel, omul devine un sclav doctrinar al sistemului şi orice investigaţie a învăţăturilor este dispreţuită sau chiar pedepsită cu excomunicarea.

DENUNŢAREA TUTUROR CELORLALTE ORGANIZAŢII RELIGIOASE. Mişcările religioase false se prezintă drept deţinătoarele exclusive ale adevărului. Refuză să accepte că o altă organizaţie religioasă poate să cunoască (deţină) adevărul.

FLEXIBILITATEA DOCTRINELOR. Uneori se fac schimbări majore ale învăţăturilor, datorită unor situaţii specifice. Încearcă cu disperare să ascundă aceste schimbări doctrinare de orice investigaţie istorică. Multe din aceste organizaţii dobândesc un avantaj zdrobitor activând în ţări unde trecutul lor este complet necunoscut. Exploatează ignoranţa faţă de ei a cetăţenilor unor ţări unde informaţiile cu privire la trecutul lor ruşinos, nu ajung sau nu există deloc.

CONDUCERI AUTORITARE. Conducătorii sau fondatorii acestor mişcări pretind (în mod direct sau indirect) închipuite calităţi mesianice ca temei al autorităţii lor. Tind să pretindă supunere absolută. Liderul cultului este plasat pe piedestalul divinităţii. Odată ajunşi sub influenţa cultului puţini membrii mai îndrăznesc să o pună la îndoială.
Uneori persoanele care-şi arogă astfel de poziţie sunt înlocuite de organizaţii, sau de conducerile lor (vezi, "corpul de guvernare" - Martorii lui Iehova), a căror autoritate şi călăuzire divină în decizii, de asemenea, nu poate fi chestionată.

ÎNCREDERE ÎN ALTE TEXTE SACRE DECÂT SCRIPTURA. Alte cărţi câştigă întâietate faţă de Scriptură şi o interpretează. Biblia este eclipsată de "revelaţiile" mai noi, care de obicei, provin de la liderii sau fondatorii grupului.

MÂNTUIREA PRIN FAPTE. S-ar putea să susţină mântuirea prin har şi prin credinţă, dar să pretindă fapte omeneşti, pentru a adăuga la jertfa primită de Dumnezeu a Domnului Isus. Această concepţie reprezintă ilustrarea esenţială a falsului Creştinism. Reprezintă pervertirea harului minunat al lui Dumnezeu şi darul fără plată al mântuirii prin moartea şi învierea lui Isus.

CE ESTE UN CULT? Definiţie: Un cult este un grup de oameni ce depind (strânşi în jurul interpretării specifice a Scripturii) de interpretarea neconformă (de către un om, lider proeminent, sau o organizaţie autoritară) principiului literar, istoric şi lingvistic, a Bibliei, de către un om sau o organizaţie religioasă, care pretinde să se armonizeze cu Creştinismul biblic, dar negând doctrinele fundamentale ale Trinităţii, Dumnezeirii lui Isus Hristos, Personalităţii Duhului Sfânt, jertfei de ispăşire a lui Isus, mântuirii prin har şi prin credinţă, învierii trupeşti a lui Isus şi autorităţii finale a Scripturii.

TERMENUL "CULT" ARE ÎN PREZENT APROXIMATIV TREI UTILIZĂRI:

1) Desemnează un alt mod de închinare; cuvântul derivă din latinescul "cultus", care înseamnă mod de închinare, ritual, liturghie, venerare. De exemplu, "cultul" (modul de închinare) creştin ortodox al Bisericii Ortodoxe Române este diferit de "cultul" (modul de închinare) al Creştinilor după Evanghelie sau,
2) cuvântul este un termen peiorativ, depreciativ pentru o mişcare religioasă care nu face parte din ceea ce se crede a fi "biserica de stat" şi "singura păstrătoare" a tradiţiei creştine. Această utilizare este o confuzie a termenului şi o utilizare răutăcioasă inspirată de interese partizane şi de nerecunoaşterea Scripturilor ca unic etalon de credinţă. Este o utilizare la care recurg unii ziarişti, politicieni, oameni religioşi, sociologi, etc. Confuzia este inevitabilă la aceia care nu au nici o poziţie religioasă. Sau,
3) termenul indică o mişcare deviantă de la creştinismul biblic, negând doctrinele fundamentale ale acestuia. Această utilizare este determinată de criterii teologice şi acestea sunt cele ce trebuie să determine categorisirea.

CARE ESTE ORIGINEA CULTELOR? DE UNDE AU APĂRUT? Citind pasajele următoare veţi avea o descoperire şocantă! 1Ioan 2:18, 19; 2Petru 2:1-2; 1Tim.4:1. Din mijlocul nostru! Cultele sunt "poliţele neplătite ale Bisericii!". Cauze: analfabetismul biblic, indiferenţa faţă de doctrină, lipsa de discernământ doctrinar, etc.

CARE ESTE SECRETUL SUCCESULUI LOR? "Mulţi îi urmează", ne spune Biblia. 1Ioan 4:5; 2Tim.4:3; 2Tim.4:4. SUNT ENERGIZATE DE O IMITAŢIE FALSĂ A ORIGINALULUI ISUS, A HRISTOSULUI BIBLIC: 2Cor.11:3-4, 13-15; Gal.1:6-10. "HRISTOSUL" CULTELOR ESTE : "UN ALT ISUS", ADUCĂTORUL "UNEI ALTE EVANGHELII" SI DĂTĂTORUL "UNUI ALT DUH"!!

CUM SE DEMASCĂ SISTEMELE RELIGIOASE FALSE? CUM SE DEPISTEAZĂ, DESCOPERĂ FALSURILE SPIRITUALE?
* APLICÂND TESTUL SCRIPTURII. Care este acesta? 1Ioan 4:2,3; 2:22,23 sau Efeseni 5:13
- Aceste doctrine trebuie privite din "lumina" învăţăturilor Bibliei, atunci sunt date la iveală, demascate, descoperite. Scriptura reprezintă criteriul obiectiv al acestui test.
* PRIN COMPARAŢIE CU HRISTOSUL BIBLIC. Puneţi aceeaşi întrebare pe care a pus-o Isus în Matei 16:13,14,15. Cine zic ....(puteţi completa d-voastră, cu numele celor ce spus că vin în Numele lui Dumnezeu) că este Isus? Să întrebăm cine zic aceşti "profeţi", aceste organizaţii cultice şi biserici pseudo-creştine, că este Hristosul. Dacă descrierea lor a Domnului Isus nu se potriveşte cu cea a Bibliei atunci, ei nu-l predică pe adevăratul Isus Hristos, ci un "altul", despre care Apost.Pavel ne-a avertizat: "Într-adevăr dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!" (2 Cor.11:4). Asemenea credincioşilor din Corint, şi d-voastră trebuie să fiţi conştienţi că există un alt Isus, unul fals, care este "Hristosul cultelor", o versiune falsificată a Hristosului descris în Biblie şi care a umblat pe acest pământ acum 2.000 de ani, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre şi care a fost propovăduit de apostoli ca fiind Mântuitorul nostru. Dacă treceţi crezurile oricui, prin filtrul Cuvântului lui Dumnezeu, veţi fi la adăpost de aceste versiuni falsificate ale Mântuitorului!

Sunteţi dispuşi să faceţi pentru adevăr ceea ce cultele fac pentru o minciună?

Materialul a fost tradus şi adaptat de către, Teodor Macavei, după capitolul "Scheme of Cultism" din cartea pastorului lui Grace Brethren Church din Long Beach, California, Richard Mayhue, "Unmasking Satan", (Victor Books, P.O.Box 1852, Wheaton, Illinois, 60189). De asemenea, compilarea acestui material a fost posibilă datorită bunăvoinţei lui CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE (P.O.Box 500, San Juan Capistrano, CA 92693, USA), o reputabilă organizaţie anti-cultică din Statele Unite.


Apologetică