Comparaţi 20 de religii şi secte cu Creştinismul biblic

Creştinism, secte şi religii

O comparaţie între 20 de religii, secte şi Creştinismul biblic.

Un rezumat concis al crezurilor de bază.
O ediţie nouă de pliant împăturit.
Cercetări actualizate şi date noi.


Cine este Dumnezeu?
Cine este Isus?
Cine este Duhul Sfânt?
Cum este omul mântuit?
Ce se întâmplă după moarte?
Fondatori, data, locul?
Scrierile de bază.
Alte date relevante.

Veţi afla ce propuneri la întrebările de mai sus avansează:

Mormonismul
Martorii lui Iehova
Biserica Unificării
Ştiinţa Creştină
Spiritismul
Scientologia
New Age-ul
Hinduismul
Hare Krishna
Meditaţia Transcedentală
Islamul
Bahaismul şi altele...

şi ce răspunsuri are Creştinismul biblic?

Creştinismul biblic

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Isus Hristos. Întemeiat în jurul anilor 30-33 din primul secol în provincia evreiască a Palestinei (Israelul de azi) aflată în ocupaţia Imperiului Roman. Urmaşii lui Isus Hristos au rămas cunoscuţi sub numele de "creştini".
Scrieri de bază Biblia, scrisă iniţial în ebraică şi aramaică (Vechiul Testament) şi în greacă (Noul Testament).
Cine este Dumnezeu? Dumnezeul adevărat este trinitar (un singur Dumnezeu descoperit în trei Persoane, dar nu trei dumnezei): Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Cel mai des titlul "Dumnezeu" desemnează prima Persoană a Trinităţii, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu este o fiinţă spirituală neavînd un corp fizic. El este personal, lucrând cu omul. A creat universul din nimic, este etern, neschimbător, sfânt, iubitor şi perfect.
Cine este Isus? Isus este Dumnezeu, a doua Persoană a Trinităţii. Ca Dumnezeu Fiul El a existat din totdeauna şi nu este creat. El este cu desăvârşire Dumnezeu şi cu desăvârşire om (cele două naturi fiind unite, nu amestecate). Fiind a doua Persoană a Trinităţii, El este deopotrivă egal cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Când s-a făcut om, El a fost conceput prin Duhul Sfânt şi s-a născut din fecioara Maria. Isus este singura cale la Tatăl, la mântuire şi la viaţă veşnică. El a murit pe cruce, potrivit cu planul lui Dumnezeu, devenind jertfa perfectă şi ispăşitoare a păcatelor noastre. A înviat dintre morţi a treia zi, este nemuritor spiritual şi fizic. În următoarele 40 de zile, a fost văzut de mai mult de 500 de martori oculari. Rănile i-au fost atinse de om şi a mâncat mâncare alături de ucenici. S-a înălţat trupeşte la ceruri. Isus se va întoarce din nou vizibil şi trupeşte pentru a instaura Împărăţia lui Dumnezeu la sfârşitul lumii şi pentru a face judecata lumii.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia Persoană a Trinităţii. Duhul Sfânt este o persoană, nu o forţă sau un câmp de energie. El mângâie, se întristează, mustră, convinge, învaţă, vorbeşte şi îi umple pe creştini. El nu este Tatăl, nici Fiul, Isus Hristos. Este o Persoană distinctă.
Cum eşti mântuit? Mântuirea se obţine prin harul lui Dumnezeu şi nu prin faptele bune făcute de om. Mântuirea trebuie primită prin credinţă. Omul trebuie să creadă din inimă că Isus a murit pentru păcatele lui şi că a înviat trupeşte din morţi, fapt care reprezintă atât asigurarea iertării cât şi a învierii trupului. Acesta a fost planul atent al lui Dumnezeu prin care a procurat iertarea păcătoşilor.
Ce se întâmplă după moarte? Credincioşii merg la Domnul. Se alătură lui Isus. După moarte, toţi aşteaptă judecata finală. Atât cei mântuiţi cât şi cei pierduţi vor învia. Cei mântuiţi vor locui împreună cu Isus în ceruri. Cei pierduţi vor suferi chinul separării eterne de Dumnezeu (în iad). Învierea trupească a lui Isus din morţi garantează credincioşilor că şi ei vor fi înviaţi şi că vor primi trupuri noi nemuritoare.
Alte date, crezuri şi practici Închinarea se aduce în grup, de regulă în biserici. Nu există ritualuri secrete. Botezul şi Comuniunea (Cina Domnului) sunt publice. Se depun eforturi misionare voluntare. Ajutor celor în nevoie, săracilor, orfanilor, văduvelor şi celor suferinzi. Creştinii cred că Isus este Mesia Israelului făgăduit iudeilor în Vechiul Testament. Isus a spus că urmaşii Lui vor fi cunoscuţi după dragostea lor unul pentru celălalt.

Martorii lui Iehova

(Societatea Turnului de Veghere şi a Tractatului)

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Charles Taze Russell (1852-1916) şi Joseph F. Rutherford (1869-1942). Mişcarea a început în anul 1879 în Pennsylvania, S.U.A.. Sediile de azi ale organizaţiei se află în Brooklyn, New York.
Scrieri de bază Toate publicaţiile actuale, incluzând Biblia (doar pretinsa "Traducere a Lumii Noi", o adaptare făcută propriilor crezuri), "Să înţelegem Scripturile", "Tu poţi să trăieşti veşnic în paradisul de pe Pământ", cunoscutele reviste "Turnul de Veghere" şi "Treziţi-vă!".
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o singură persoană numită "Iehova" al cărei nume martorii l-au redescoperit (sic!). Trinitatea este respinsă. Isus a fost întâia creatură făcută de Iehova.
Cine este Isus? Isus nu este Dumnezeu ca Tatăl, ci unul mai mic. Înainte de a trăi pe Pământ, el era arhanghelul Mihail. Prin el Iehova a creat universul. A fost un om care a trăit o viaţă perfectă pe Pământ. După ce a murit pe un stâlp (nu pe o cruce!), el a fost înviat ca şi creatură spirituală, iar trupul i-a fost distrus. Isus nu va veni a doua oară, el a "revenit" invizibil în anul 1914, în spirit. Foarte curând, împreună cu îngerii îi va nimici pe toţi cei ce nu sunt "martori ai lui Iehova".
Cine este Duhul Sfânt? Impersonalul "spirit sfânt" nu este Dumnezeu, ci mai degrabă invizibila şi activa forţă a lui Iehova Dumnezeu.
Cum eşti mântuit? Dacă te botezi ca şi "martor al lui Iehova". Marea majoritate a membrilor trebuie să dobândească viaţa veşnică prin lucrarea "din uşă-n uşă". Mântuirea în ceruri se limitează doar la cei 144.000 de "unşi". Numărul a fost deja atins.
Ce se întâmplă după moarte? Cei 144 de mii trăiesc ca spirite în ceruri. Restul celor drepţi, "marea gloată" vor trăi pe pământ şi vor trebui să-l asculte cu desăvârşire pe Iehova timp de 1.000 de ani, altfel vor fi anihilaţi.
Alte date, crezuri şi practici Sunt cunoscuţi sub numele de Biblia Turnului de Veghere şi Societatea Tractatului. Se strâng în "Sălile Regatului" în loc de biserici. Membrii activi sunt îndemnaţi să distribuie literatura organizaţiei din uşă în uşă. Odată pe an se ţine serviciul de "Comemorare" (Cina Domnului) la care doar cei "unşi" pot lua parte. Nu ţin sărbătorile, zilele de naştere. Le este interzis să voteze, să salute drapelul ţării, să servească în armată, sau să primească transfuzii de sânge.

Mormonismul

(Biserica Sfinţilor din Zilele din Urmă)

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Joseph Smith Jr. (1805-1844) este cel ce în anul 1830 a întemeiat Biserica lui Isus Cristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în New York. Sediile actuale se găsesc în Salt Lake City, statul american Utah.
Scrieri de bază Cartea lui Mormon, Doctrina şi Legămintele, Perla de Mare Preţ, Biblia (doar versiunea King James, sau propria "Versiune Inspirată" a lui Smith), învăţăturile autoritare ale profeţilor mormoni sau ale altor "autorităţi generale" ale grupării.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl a fost odată un om, însă a "progresat" atingând dumnezeirea. El are un corp fizic asemenea nevestei lui (Maica Cerească). Nu există trinitate. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt trei dumnezei deosebiţi. Oamenii vrednici vor putea într-o zi să devină ei înşişi dumnezei.
Cine este Isus? Isus este un dumnezeu diferit de Tatăl (Elohim). El este copilul de spirit al Tatălui şi Mamei din Ceruri şi este "fratele mai vârstnic" al tuturor oamenilor şi al fiinţelor spirituale. Trupul său a fost creat din unirea sexuală dintre Elohim şi Maria. Isus a rămas necăsătorit. Moartea sa de pe cruce nu oferă ispăşire completă pentru toate păcatele, dar oferă tuturora şansa învierii.
Cine este Duhul Sfânt? "Spiritul sfânt" este diferit de "Sfântul Duh". "Spiritul sfânt" nu este Dumnezeu, ci este o influenţă sau emanaţie asemenea electricităţii ieşită de la Dumnezeu (sau o "lumină" a lui Hristos).
Cum eşti mântuit? Învierea vine prin har, însă mântuirea (care constă din înălţarea la dumnezeire) se obţine prin faptele bune, inclusiv prin ascultare faţă de liderii bisericii, de botezul mormon, de zeciuială, de ordinare, de căsătorie şi de ritualuri secrete din templul mormon. Viaţa veşnică nu este posibilă fără apartenenţa la grupare.
Ce se întâmplă după moarte? În cele din urmă aproape toată lumea ajunge într-unul dintre cele trei "regate cereşti" diferite, unii dobândind dumnezeirea. Apostaţii şi ucigaşii merg totuşi în "întunericul de afară".
Alte date, crezuri şi practici Alcoolul, tutunul, cafeaua sau ceaiul sunt interzise. Se săvârşeşte un botez pentru cei morţi. Un angajament misionar de 2 ani este încurajat. Prozelitism făcut din uşă în uşă. Ritualurile secrete din templu sunt accesibile doar membrilor cu bună reputaţie. O reţea socială extinsă. Persoanelor de origine africană nu le-a fost permis accesul liber la preoţia mormonă şi privilegiile ei decât începând din anul 1978.

Biserica Unificării

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Sun Myung Moon (născut în 1920). În anul 1954 acesta a întemeiat "Asociaţia Spiritului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial" (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity), în Coreea de Sud. Sediile actuale se află în oraşul New York.
Scrieri de bază Principiul Divin de Sun Myung Moon considerat "Testamentul completat". Rezumatul Principiului, Nivelul 4 şi Biblia. ("Biblia însă nu este ea însăşi adevărul, ci doar un manual care învaţă adevărul".)
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este atât pozitiv cât şi negativ. Dumnezeu a creat universul din el însuşi, universul fiind "trupul" lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cunoaşte viitorul, suferă şi îi este necesar omul (Sun Myung Moon) care să-l facă fericit. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus a fost un om desăvârşit, dar nu era Dumnezeu. Este fiul lui Zaharia, nu a fost născut din fecioară. Misiunea lui era de a-i strânge pe iudei în jurul Lui însuşi, să-şi găsească o mireasă perfectă şi să pună bazele unei familii perfecte. Misiunea însă, a eşuat. Isus nu a înviat fizic din morţi. A doua venire a lui Hristos este împlinită în persoana lui Sun Myung Moon, care îi este superior lui Isus şi va duce la îndeplinire misiunea acestuia.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este un spirit feminin care lucrează împreună cu Isus în lumea spirituală călăuzindu-i pe oameni la Sun Myung Moon.
Cum eşti mântuit? Ascultarea şi recunoaşterea Adevăraţilor Părinţi (Moon şi nevasta lui) va elimina păcatul şi va conduce la desăvârşire. Cei ce sunt cununaţi de Moon şi nevasta lui beau un vin sfânt special care conţine 21 de ingrediente (inclusiv sânge de la Părinţii Adevăraţi).
Ce se întâmplă după moarte? După moarte omul ajunge în lumea spiritelor. Nu există înviere. Membrii avansează convingându-i şi pe alţii să-l urmeze pe Sun Myung Moon. Toată lumea va fi mântuită, inclusiv Satana.
Alte date, crezuri şi practici Cunoscuţi şi sub numele de "Federaţia Familială pentru Pacea Lumii şi Unificare" (Family Federation for World Peace and Unification). Cununii în masă între diferite etnii care sunt aranjate şi oficiate de Moon. Membrii cred că Isus se pleacă înaintea lui Sun Myung Moon şi că acesta este Împăratul împăraţilor, Domnul domnilor şi Mielul lui Dumnezeu. Este încuviinţat contactul cu spiritele morţilor.

Ştiinţa Creştină

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Mary Baker Eddy (1821-1910). Fondată în Massachusetts, S.U.A., în anul 1875. Sediile actuale în Boston, statul Massachusetts.
Scrieri de bază Ştiinţă şi Sănătate, cu Trimiteri la Scripturi, Scrieri Diverse, Manualul Bisericii Mamă şi altele scrise de d-na Eddy. Biblia (nu prea creditată). Jurnalul Ştiinţei Creştine, Santinela Ştiinţei Creştine şi alte publicaţii periodice oficiale.
Cine este Dumnezeu? Conform d-nei Eddy, Dumnezeu este un principiu impersonal al vieţii, adevărului, dragostei, inteligenţei şi spiritului. Dumnezeu este tot ce există cu adevărat, materia este o iluzie.
Cine este Isus? Isus nu era Hristosul, ci un om care a manifestat ideea hristică (Hristos însemnând perfecţiune, nu o persoană). Isus nu era Dumnezeu iar Dumnezeu nu putea niciodată să devină om sau trup. El nu a suferit şi nu putea să pătimească pentru păcate. Nu a murit pe cruce. Nu a înviat trupeşte din morţi. Nu se va întoarce literal înapoi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este definit ca fiind învăţătura Ştiinţei Creştine. O putere impersonală.
Cum eşti mântuit? Umanitatea este deja mântuită etern. Păcatul, răul, boala şi moartea, nu sunt reale.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea nu este reală. Cerurile şi Iadul nu sunt decât nişte stări ale minţii. Modalitatea prin care se poate ajunge în ceruri este să se intre în armonie (să fii una cu Dumnezeu).
Alte date, crezuri şi practici Membrii apelează la "profesionişti" (engl., practitioners) de Ştiinţă Creştină (vindecători profesionişti autorizaţi care "tratează" presupuse boli contra unei taxe), în loc de medici. Vindecarea intervine în urma conştientizării faptului că nu poţi fi într-adevăr bolnav, sau rănit şi că trupul nu se poate îmbolnăvi, nu poate să simtă durerea sau nu poate să moară (materia este o iluzie). Atragerea de noi membri se face prin invocarea unor vindecări miraculoase. Publică ziarul Christian Science Monitor.

Şcoala Unităţii Creştinismului

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Soţii Charles (1854-1948) şi Myrtle (1845-1931) Fillmore. Fondată în 1889 în Kansas City, Missouri. Sediul în Unity Village, Missouri.
Scrieri de bază Revista "Unitatea". Cărţile Lecţii din adevăr, Dicţionarul biblic metafizic şi Biblia (dar nu foarte creditată şi supusă intepretărilor cu sensuri "ascunse").
Cine este Dumnezeu? O putere impersonală invizibilă. Lui "Dumnezeu" i se mai spune "principiul", "legea", "fiinţa", "mintea", "spiritul". Dumnezeu se găseşte în tot la fel cum sufletul se află în corpul omului. Nu există trinitate. Spiritul este realitate, materia nu.
Cine este Isus? Isus a fost un om, dar nu Hristosul. A fost totuşi un om care poseda "conştiinţă hristică". "Hristos" înseamnă o stare de perfecţiune regăsită în fiecare om. Isus a trăit de mai multe ori înainte căutându-şi propria lui mântuire. Isus nu a murit ca jertfă pentru păcatele nimănui. Nu a înviat trupeşte din morţi şi nu se va întoarce niciodată pe Pământ în trup.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este legea lui Dumnezeu în acţiune, "puterea executivă atât a Tatălui cât şi a Fiului". Un gând "distinct" din mintea omului.
Cum eşti mântuit? Recunoscând că fiecare om este la fel de mult Fiul lui Dumnezeu cum Isus a fost. Nu există rău, nici diavol, păcat, sărăcie, sau bătrâneţe. Omul suferă mai multe reîncarnări până ce învaţă aceste adevăruri şi devine "perfect".
Ce se întâmplă după moarte? Moartea este rezultatul unei gândiri greşite. Omul migrează într-un alt corp (reîncarnare) până atinge iluminarea. Nu există un iad sau rai literal.
Alte date, crezuri şi practici Servicii de închinare ţinute în bisericile Unităţii. Se oferă consiliere şi rugăciuni prin corespondenţă şi la telefon ("Silent Unity"). Se crede că Unitatea primeşte anual milioane de cereri de rugăciune. Calendare devoţionale ale Unităţii precum Cuvântul de zi cu zi, sunt folosite de membrii altor religii şi biserici. În fiecare an milioane de publicaţii ale grupării văd lumina tiparului.

Scientologia

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Fondată în anul 1954 de L. Ron Hubbard (1911-1986), în California. Sediile actuale în Los Angeles, California.
Scrieri de bază Dianetica, Ştiinţa modernă a sănătăţii mintale, alături de alte cărţi scrise de Hubbard. Calea spre fericire.
Cine este Dumnezeu? Nu-l defineşte pe Dumnezeu sau Fiinţa Supremă şi respinge descrierile biblice ale lui Dumnezeu. Fiecare este un "tetan", adică un spirit nemuritor care posedă puteri nelimitate asupra propriului univers, dar nu toţi sunt conştienţi de acest lucru.
Cine este Isus? Isus este rareori menţionat în Scientologie. Isus nu este Creatorul, nici nu a fost un "tetan activ/operativ" (deţinând puteri supranaturale şi beneficiind de ştergerea defectelor mintale). Isus nu a murit pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este menţionat în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Nu există păcat, nici necesitatea pocăinţei. Mântuirea înseamnă scăparea de reîncarnări. Se aşteaptă ca fiecare să lucreze cu un "auditor" la "engramele" (complexe) sale pentru a atinge condiţia de "curat", apoi să progreseze urcând pe "puntea ce duce la eliberarea completă".
Ce se întâmplă după moarte? Iadul este un mit. Oamenii care reuşesc să-şi şteargă engramele devin tetani operativi.
Alte date, crezuri şi practici Membrii celebrează naşterea lui Hubbard şi aniversarea publicării Dianeticii. În întreaga lume pluteşte controversa în jurul grupului. Revistele Time şi Reader's Digest au publicat demascări zdrobitoare la adresa grupului. Printre organizaţiile asociate Scientologiei se numără Narconon, Criminon, Way to Hapiness Foundation, WISE, Hubbard College of Administration, Applied Scholastics. Organizaţia are în rândurile ei câteva nume de actori celebri.

Spiritismul

(sau, spiritualismul)

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Un crez străvechi popularizat de surorile Kate şi Margaret Fox în jurul anului 1848, în Hydesville, New York. Există mai multe grupuri mici, fără un sediu oficial.
Scrieri de bază Manualul Spiritistului, Evanghelia Aqvariană a lui Isus Hristosul, Oahspe, Biblia (pasaje la alegere), şi altele.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o inteligenţă infinită. Puterea impersonală care controlează universul.
Cine este Isus? Isus a fost un om, nu Dumnezeu. Când a fost pe Pământ, el era profet sau medium avansat (cel despre care se crede că intră în legătură cu lumea spiritelor). Acum Isus este un spirit prin care omul poate comunica cu lumea spiritelor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este cuprins în această credinţă. Cu toate acestea, unii folosesc termenul când se referă la spiritul unui om sfânt care nu mai trăieşte.
Cum eşti mântuit? Cunoaşterea şi faptele bune îmbunătăţesc statutul omului în viaţa de apoi.
Ce se întâmplă după moarte? După încheierea vieţii pe acest plan pământesc, viaţa continuă pe tărâmul spiritelor unde duhul omului poate progresa de la un nivel la altul. Raiul şi iadul sunt stări ale minţii. Unii cred în reîncarnare.
Alte date, crezuri şi practici Se ţin şedinţe pentru contactarea morţilor. Se fac demonstraţii spiritiste. Servicii asemănătoare celor din biserică în care se cântă, se transmit mesaje spirituale din partea celor morţi şi se fac profeţii. Uneori se utilizează plăcile de Quija. Cei care au suferit pierderea cuiva drag sunt adeseori atraşi de perspectiva contactului cu cei decedaţi.

New Age

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Rădăcinile mişcării se găsesc în misticismul oriental, în hinduism şi în păgânism. Prin anii '80 şi '90 ideile New Age au fost popularizate de actriţa Shirley MacLaine (născută 1934). Crezurile variază substanţial.
Scrieri de bază Nu există o carte sfântă. Se folosesc pasaje biblice pe sărite. I Ching-ul, scrierile hinduismului, budismului şi taoismului, la care se adaugă superstiţii ale indienilor americani. Cărţile publicate despre astrologie, misticism şi magie.
Cine este Dumnezeu? Totul şi fiecare este Dumnezeu. Dumnezeu este o forţă impersonală sau un principiu, nu o persoană. Omul posedă o nelimitată putere interioară pe care are nevoie să o descopere.
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu adevărat. El nu este un mântuitor, ci un model spiritual, un guru şi este acum unul dintre "maeştrii înălţaţi". El era un adept al New Age-ului care s-a conectat la puterea divină aşa cum o poate face fiecare. Mulţi cred că Isus a ajuns în Orient, în India sau Tibet, pentru a descoperi adevăruri mistice. Nu a înviat trupeşte din morţi, ci s-a "ridicat" la un nivel spiritual superior.
Cine este Duhul Sfânt? Uneori este perceput drept o forţă spirituală. Omul este divin şi poate trăi fenomenul spiritist prin contactarea unor fiinţe nepământeşti.
Cum eşti mântuit? Este nevoie de compensarea karmei rele cu o bună karma. Omul poate primi putere supranaturală prin meditaţie, prin conştientizarea eu-ului (descoperirea sinelui) şi prin intermediul unor "spirite ghid". Se utilizează termeni ca "renăscut" pentru descrierea descoperirii de sine (a intrării în contact cu propriul sine).
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea omului are loc până se atinge dumnezeirea sau identificarea cu Dumnezeu. Nu se crede într-o viaţă veşnică după înviere. Nici într-un iad şi rai literal.
Alte date, crezuri şi practici Yoga, meditaţia, vizualizarea, astrologia, mediumismul, hipnotismul, transele şi interpretarea cărţilor de Tarot, pot fi incluse în New Age. Utilizarea de cristale pentru armonizarea cu Dumnezeu (care trece drept o energie), pentru vindecări spiritiste, contactarea spiritelor, şi pentru expansiunea conştiinţei, sau a altor puteri spirituale. Se militează fervent pentru pacea mondială şi unitate. Se accentuează vindecarea holistică.

Islamul

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Mahomed (570-632) este "pecetea" finală a mai multor profeţi trimişi de către Allah (Dumnezeu). Calendarul islamic a debutat în anul 622 d.H. când Mahomed a fugit din Mecca. Principalele secte ale islamului: Shia şi Sunni.
Scrieri de bază Coranul (Qur'an) i-a fost revelat lui Mahomed de către îngerul Gabriel. Legea lui Moise din Biblie, Psalmii lui David şi Evanghelia lui Isus (Injil-ul) sunt acceptate în Coran, însă cărturarii musulmani susţin că creştinii şi evreii au denaturat respectivele revelaţii originale.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu (Allah) este Unul. Cel mai mare păcat în Islam este shirk care înseamnă asocierea cu ceva a lui Dumnezeu. Mulţi musulmani cred că creştinii cred în trei dumnezei şi ca prin urmare se fac vinovaţi de păcatul shirk-ului. Atributele umane de felul "Dumnezeu Tatăl" nu sunt permise.
Cine este Isus? Isus (Isa în arabă) este unul dintre cei mai respectaţi peste 124.000 de profeţi trimişi de Allah. Isus a fost fără de păcat, născut din fecioară şi un mare vindecător miraculos, dar nu este fiul lui Dumnezeu. Naşterea sa din fecioară este asemănată cu crearea lui Adam. Isus nu este Dumnezeu iar Dumnezeu nu este Isus. El nu a fost crucificat ci a fost înălţat înainte de moarte de către Allah scăpându-l ca pe Avraam sau Moise. Isus, nu Mahomed se va întoarce pentru a juca un rol special înaintea zilei judecăţii, poate pentru a-i converti pe creştini la Islam.
Cine este Duhul Sfânt? Allah are un spirit sau este el însuşi un spirit. Musulmanii resping noţiunea biblică a trinităţii.
Cum eşti mântuit? Oamenii sunt de fel buni, dar greşesc şi au nevoie de călăuzire. Echilibrul dintre faptele bune şi cele rele determină dacă destinul etern al omului va fi iadul sau paradisul. Mila lui Allah poate înclina balanţa în favoarea paradisului, devreme ce voia lui este supremă.
Ce se întâmplă după moarte? Învierea trupurilor. Teama de chinul veşnic reprezintă o temă predominantă în Coran. Paradisul include o grădină populată de houris, nişte fecioare rânduite de Allah să ofere plăceri sexuale bărbaţilor neprihăniţi.
Alte date, crezuri şi practici Urmaşii sunt numiţi musulmani. Frecventează moscheea în vederea rugăciunilor, pentru predică, şi sfătuire. Se fac eforturi sfinte şi se dă toată silinţa pentru răspândirea Islamului (jihad-ul). Islamul constă din 5 stâlpi: mărturisirea că Allah este singurul Dumnezeu adevărat şi că Mahomed este profetul său, rugăciunea de cinci ori pe zi îndreptat cu faţa către Mecca, facerea de milostenii (în bani), postul din timpul lunii Ramadanului, pelerinajul la Mecca (odată în viaţă).

Naţiunea Islamului

(o sectă "americană")

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Fondată în anul 1930 de Wallace D. Fard (1891-?) în Detroit, dar ulterior a fost condusă de Elijah (Ilie) Muhammad (1897-1975) începând cu anul 1934. Conducătorul actual este Louis Farrakhan (născut 1933). Sediul se află în Chicago, Illinois, S.U.A.
Scrieri de bază În public, Sfântul Coran reprezintă autoritatea, Biblia este de asemenea citată frecvent, dar Mesaj către negrul din America, Salvatorul nostru a sosit şi alte cărţi ale lui Elijah Muhammad alimentează crezurile aparte ale mişcării. Învăţăturile din prezent se regăsesc în ziarul The Final Call şi în discursurile Predicatorului Farrakhan.
Cine este Dumnezeu? Oficial, există doar un singur Dumnezeu, Allah aşa cum este descris în Coran. Dar şi învăţăturile lui Elijah Muhammad sunt adevărate: Dumnezeu este un om de culoare, milioane de Allahi au trăit şi au murit de la creaţie încoace, luată în mod colectiv rasa neagră este Dumnezeu iar Stăpânul Fard este Allah-ul Suprem şi Mântuitorul.
Cine este Isus? Oficial, Isus este un profet fără păcat al lui Allah. În particular, Isus s-a născut din adulterul Mariei cu Iosif care era deja căsătorit cu o altă femeie. Isus nu a fost crucificat, ci înjunghiat în inimă de către un ofiţer de poliţie. Se află încă îngropat în Ierusalim. Profeţiile despre a doua venire a lui Isus se referă la Stăpânul Fard (Master Fard), la Elijah Muhammad sau la Louis Farrakhan.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este important în credinţa Naţiunii Islamului, ci este în general considerat a fi puterea lui Dumnezeu sau ca îngerul Gabriel atunci când i-a vorbit profetului Mahomed.
Cum eşti mântuit? Oamenii păcătuiesc, dar nu sunt născuţi păcătoşi. Mântuirea se primeşte prin supunere lui Allah şi pentru faptele bune. Alte crezuri mai vechi reapar: Fard este Salvatorul (mântuitorul), mântuirea rezultă în urma cunoaşterii de sine şi a realiza că albii sunt diavolii a căror rasă a disclocat-o pe cea a negrilor.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există conştienţă sau vreo altă existenţă spirituală după moarte. Cerul şi Iadul sunt simboluri. Afirmaţiile făcute despre înviere se referă la trezirea persoanelor "moarte mintal" prin prezentarea învăţăturilor adevărate.
Alte date, crezuri şi practici Mesajele publice ale lui Farrakhan coexistă cu învăţăturile esoterice mai timpurii. Vederile mai vechi ale lui Elijah Muhammad (cum sunt politeismul, Dumnezeu este rasa neagră, Stăpânul Fard este Allah încarnat, albii sunt diavolii care se înmulţesc pentru a face rău) sunt încă distribuite, dar discursul public din prezent se axează pe teme islamice (un singur Dumnezeu etern, diversitate rasială), cu referiri repetate la Biblie.

Credinţa Baha'i

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Siyyid 'Ali-Muhammad (1819-1850), supranumit "Bab" (poarta) şi Mirza Husayn-'Ali, "Baha'u'llah" (1817-1892). Fondată în 1844 în Iran. Sediul în Haifa, Israel.
Scrieri de bază Scrierile lui Baha'u'llah şi cele ale lui Abdu-l'Baha, singurul interpret autorizat al credinţei, printre care se numără Kitab-i-Aqdas ("Cartea cea mai sfântă") şi Kitab-i-Iqan ("Cartea certitudinii"), cât şi Biblia interpretată spiritual încât să se conformeze teologiei Bahai.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o fiinţă divină de neînţeles şi care s-a descoperit pe sine prin intermediul a nouă "manifestări" (lideri religioşi), inclusiv prin Adam, Moise, Krishna, Buda, Isus, Mahomed şi Baha'u'llah. Trinitatea este respinsă.
Cine este Isus? Isus este una dintre cele nouă manifestări ale lui Dumnezeu. Fiecare manifestare o depăşeşte pe cea precedentă, aducând învăţăminte noi despre Dumnezeu. Isus care l-a înlocuit pe Moise, a fost la rândul lui înlocuit de Mahomed, depăşiţi şi înlocuiţi ulterior de cea mai mare şi mai importantă dintre toate manifestările, cea a lui Baha'u'llah ("Gloria" sau "splendoarea lui Allah"). Isus nu este Dumnezeu şi nu a înviat din morţi. El nu este singura cale la Dumnezeu. Isus s-a întors pe Pământ în chipul lui Baha'u'llah.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este energie divină provenită de la Dumnezeu şi care a dat putere fiecărei manifestări. "Spiritul Adevărului" se referă la persoana lui Baha'u'llah.
Cum eşti mântuit? Prin credinţa în manifestarea lui Dumnezeu (care este Baha'u'llah). Prin a cunoaşte şi a trăi principiile şi învăţăturile lui Baha'u'llah.
Ce se întâmplă după moarte? Nemurirea fiecăruia este asigurată de faptele bune făcute, iar celor credincioşi li se acordă răsplăţi. Cerul şi iadul sunt nişte stări, nu locuri.
Alte date, crezuri şi practici Credinţa Baha'i este la origine o sectă islamică aspru persecutată în Iran. Credinţa Baha'i învaţă că toate religiile au aceeaşi sursă, aceleaşi principii şi urmăresc acelaşi lucru. Un accent deosebit se pune pe integrare şi unitate mondială. Se ţin cu regularitate adunări locale denumite "sărbători" şi întâlniri administrative numite "adunări spirituale". "Casa Universală a Dreptăţii" din Haifa, Israel, este totodată un mausoleu, dar şi principala structură de conducere a grupării.

Iudaismul (credinţa mozaică)

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Biblicii Avraam şi Moise, cu aproape 2.000 de ani înainte de Hristos, în Orientul Mijlociu. Există trei mari ramuri principale ale iudaismului. Iudaismul ortodox, iudaismul conservator şi iudaismul reformist, fiecare având crezuri proprii.
Scrieri de bază Tanakh (Vechiul Testament) şi îndeosebi Tora (primele cinci cărţi ale Bibliei). Talmudul (un comentariu al Vechiului Testament). Învăţături ale fiecărei ramuri. Scrierile înţelepţilor, precum Maimonide.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este duh. Pentru iudeii ortodocşi Dumnezeu este personal, atotputernic, etern şi milos. Pentru alţi iudei, Dumnezeu este impersonal, de nepătruns, fiind definit în mai multe feluri. Nu există trinitate.
Cine este Isus? Isus este privit fie ca un mesia fals extremist, fie ca un bun rabin (învăţător) evreu care a fost martirizat. Mulţi iudei nu-l recunosc deloc pe Isus. Iudeii (cu excepţia celor "mesianici" şi a evreilor creştini) nu cred că el era Mesia, Fiul lui Dumnezeu sau că ar fi înviat din morţi. Evreii ortodocşi cred că Mesia va restaura împărăţia iudaică şi că în cele din urmă aceasta va stăpâni Pământul.
Cine este Duhul Sfânt? Unii cred că Duhul Sfânt este un alt nume pentru activitatea lui Dumnezeu pe Pământ. Alţii susţin că este puterea sau dragostea lui Dumnezeu.
Cum eşti mântuit? Unii evrei cred că rugăciunea, pocăinţa şi respectarea Legii sunt necesare mântuirii. Alţii cred că mântuirea înseamnă progresul societăţii.
Ce se întâmplă după moarte? Va avea loc o înviere fizică. Cei ascultători vor trăi pe veci împreună cu Dumnezeu iar cei nedrepţi vor suferi. Unii iudei nu cred într-o existenţă conştientă după moarte.
Alte date, crezuri şi practici Adunări la sinagogă de ziua sabatului (care începe de vineri seara şi durează până sâmbătă seara). Ritul tăierii împrejur (circumciziei) băieţilor. Se ţin mai multe zile sfinte şi sărbători precum, Paştele (evreiesc), Şucotul, Hanukah, Rosh Hashanah, Yom Kippur (Ziua Işpăşirii), Purimul. Ierusalimul este considerat oraşul sfânt.

Hinduismul

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nu are un fondator. Există mai multe secte. A început cu 1.800-1.000 de ani înainte de Hristos în India.
Scrieri de bază Mai multe scrieri sacre printre care se includ, Veda (cele mai vechi, circa 1.000 de ani înainte de Hristos), Upanishad-ele şi Bhagavad-Gita.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este "Absolutul", un spirit universal. Fiecare face parte din Dumnezeu (Brahman) asemenea contopirii picăturilor de apă în mare, dar majoritatea oamenilor nu-şi dau seama de asta. Închinătorii venerează manifestării fizice ale Brahman-ului (zei şi zeiţe).
Cine este Isus? Isus Hristos este un învăţător, un guru, sau un avatar (o încarnare a lui Vishnu). El este un fiu al lui Dumnezeu asemenea altora. Moartea lui nu ispăşeşte păcatele şi nu a înviat din morţi.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Eliberarea din ciclul de reîncarnări. Se realizează prin yoga şi meditaţie. Poate necesita mai multe vieţi. Mântuirea finală constă din absorbirea sau integrarea în Brahman.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnarea într-o viaţă mai bună (o karma pozitivă) are loc dacă omul s-a purtat cumsecade. Dacă însă nu a făcut-o, acesta se poate renaşte urmând să plătească pentru păcatele din trecut (o karma negativă) prin suferinţă.
Alte date, crezuri şi practici Unii discipoli port robe portocalii şi au capetele rase. Mulţi hinduşi se închină idolilor de piatră şi lemn aflaţi în temple. Unii guru (ghizi spirituali) pretind supunere absolută. Discipolii meditează asupra unui cuvânt, a unei fraze, sau asupra unei imagini. Yoga implică meditaţia, incantaţiile, poziţiile, exerciţiile de respiraţie. Hinduismul reprezintă o temelie a mişcării New Age şi a Meditaţiei Transcedentale.

Hare Krishna

(I.S.K.C.O.N.)

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul The International Society for Krishna Consciousness (vezi, iniţialele din titlu) (Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna) a fost fondată în anul 1965 de către A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), în New York şi se întemeiază pe învăţături hinduse provenite din sec.al XVI-lea în.de H.
Scrieri de bază Revista Back to Godhead (Revenirea la dumnezeire). Traducerile şi comentariile scrierilor sacre hinduse de către Prabhupada, îndeosebi cele ale Bhagavad-Gita, As It Is.
Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este Domnul (Lord) Krishna. Krishna este un creator personal. Sufletele tuturor fiinţelor vii fac parte din el. Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna învaţă că ceea ce Krishna face după bunul său plac şi pentru propria-i plăcere (beţii, relaţii sexuale) este interzis discipolilor săi.
Cine este Isus? Pentru această grupare Isus nu contează. Este conceput de regulă ca fiind un învăţător vegetarian iluminat care a predat meditaţia. El nu este o încarnare a lui Dumnezeu. Unii discipoli Krishna îl consideră pe Isus ca fiind Krishna. Alţii, susţin că este un mare avatar (învăţător).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Doar prin invocarea constantă a numelui lui Krishna, a devotamentului absolut faţă de acesta, venerarea imaginilor şi respectarea regulilor Societăţii în timpul mai multor vieţii reîncarnate, îl scapă pe om de karma negativă.
Ce se întâmplă după moarte? Cei care nu sunt iluminaţi continuă ciclul neîntrerupt de reîncarnări (constând din renaşteri repetate pe Pământ) din cauza faptelor păcătoase săvârşite de om într-o viaţă anterioară.
Alte date, crezuri şi practici Incantarea publică a mantrei Krishna, practica yoga, jertfele de mâncare, solicitarea de donaţii. Dieta vegetariană. Respingerea tuturor băuturi alcoolice, a jocurilor de noroc. Relaţiile sexuale limitate doar pentru procreare. Gruparea îşi atrage noi membri prin intermediul unor zile festive şi iniţierea de programe culturale indiene. Discipolilor le sunt date nume noi, de multe ori aceştia abandonează orice legături cu familiile lor.

Meditaţia transcedentală

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Maharishi Mahesh Yogi (născut 1917). Fondată între 1955 şi 1958 în India gruparea ce poartă numele de Meditaţia transcedentală se bazează pe învăţăturile hinduismului şi ale karmei yoga. Sediul se află în Olanda. Se mai numeşte şi World Plan Executive Council.
Scrieri de bază Scrierile sacre hindu, incluzând Bhagavad-Gita. Meditaţiile lui Maharishi Mahesh Yogi, Ştiinţa Fiinţei şi Arta de a trăi, alături de alte scrieri ale fondatorului.
Cine este Dumnezeu? Fiecare parte a creaţiei îl alcătuieşte pe "Dumnezeu" (Brahman-ul). Fiinţa Supremă nu are personalitate. Întreaga creaţie este divină, "totul este una".
Cine este Isus? Isus nu este singurul Dumnezeu. Asemenea fiecărei persoane, Isus a posedat esenţa divină. Spre deosebire de majoritatea, el a descoperit-o. Hristos nu a suferit şi nu putea să sufere pentru păcatele oamenilor.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Oamenii şi-au uitat dumnezeirea lor lăuntrică. Mântuirea constă din a face bine într-o măsură care să depăşească răul săvârşit pentru ca astfel omul să evolueze la cea mai superioară condiţie (contopirea finală a sinelui în Brahman), prin reîncarnare.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnare bazată pe karma (care înseamnă a suferi consecinţele faptelor făcute) până la integrarea sinelui prin unirea cu Brahman. Nu există rai sau iad.
Alte date, crezuri şi practici Repetarea în gând a mantrei (un cuvânt asociat unui zeu hindus). Meditaţia de două ori pe zi în vederea relaxării şi a realizării unirii cu Brahman. Universitatea Maharishi din statul american Iowa oferă programe avansate de meditaţie transcedentală specializate în "levitaţie" şi "invizibilitate". Practicile mai includ yoga, astrologie hindusă, folosirea de cristale şi venerarea idolilor (închinarea de ofrande din flori, fructe şi ţesături maestrului mort al lui Maharishi, Guru Dev).

Budismul

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Gautama Siddhartha (563-483 în.de H.) cunoscut şi sub numele de "Buddha" (Luminatul). Fondat în Nepalul modern şi în India ca reformă a hinduismului.
Scrieri de bază Mahavastu ("Marea Poveste", o colecţie haotică care descrie povestea vieţii lui Buda), Basmele Jataka (550 de povestiri ale vieţilor anterioare ale lui Buda), Tripitaka ("Trei coşuri") şi Tantrele (în versiunea tibetană a budismului).
Cine este Dumnezeu? Buda nu a crezut personal în existenţa lui Dumnezeu. Alţii îl consideră pe Buda ca fiind o conştiinţă universală iluminată sau un dumnezeu.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este inclus în concepţia istorică despre lume şi viaţă a budismului. Budiştii de azi din Occident îl consideră în general pe Isus ca fiind un învăţător înţelept (iluminat) în timp ce budiştii din Asia cred că Isus este un avatar sau un Bodhisattva (dar nu un dumnezeu).
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă. Budiştii cred totuşi în spirite, unii practicând yoga divină şi invitând posesiunea de către spirite.
Cum eşti mântuit? Ţelul vieţii este nirvana, eliminarea tuturor dorinţelor sau poftelor, sperându-se ca în felul acesta să se scape de suferinţă. Calea celor 8 paşi ("The Eightfold Path") se doreşte să-i elibereze pe budişti de orice dorinţă.
Ce se întâmplă după moarte? Moartea înseamnă reîncarnare. Omul nu are propriul său suflet sau spirit, ci poate moşteni dorinţele şi sentimentele altcuiva în urma reîncarnării.
Alte date, crezuri şi practici Calea celor 8 paşi recomandă cunoaşterea corectă, intenţiile bune, vorbirea sănătoasă, conduita bună, hrănirea corectă, eforturile cuvenite, înţelepciunea şi meditaţia. Unele grupuri budiste fac referire la un "Buda etern" (o forţă a vieţii). Prin intermediul "doctrinei asimilării" credinţele altor religii pot fi aduse într-un cadru de referinţă budist propriu.

Budismul Nichiren Shoshu

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nichiren Daishonin (1222-1282). Secta Nichiren Shoshu a fost fondată în anul 1253 în Japonia. Soka Gakkai a fost fondat în 1930 de către Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944).
Scrieri de bază Lotus Sutra (o "sutra" este un discurs al lui Buda istorisit de către ucenicii acestuia). Principalele scrieri ale lui Nichiren Daishonin, plus scrierile lui Daisaku Ikeda.
Cine este Dumnezeu? Nu există Dumnezeu în versiunea Nichiren Shoshu a budismului. Adepţii aderă la o concepţie monistă despre lume şi viaţă, crezând că nu există nici o separare între Creator şi creatură şi că ei sunt ocrotiţi de către zeii budişti, hinduşi şi shintoişti pe care-i consideră forţe spirituale.
Cine este Isus? Isus Hristos nu este recunoscut în această credinţă.
Cine este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? Iluminarea, prosperitatea şi vindecarea rezultă în urma invocării mantrei nam-myoho-renge-kyo, o frază ce exprimă devotamentul faţă de legea karmei. Satisfacerea dorinţelor lumeşti aduce iluminarea (sau, înţelepciunea) care poate fi dobândită în timpul vieţii de om.
Ce se întâmplă după moarte? Reîncarnări repetate au loc până ce omul îşi descoperă natura Buda din el, apoi intră în nirvana (evadând din cercul de renaşteri). Raiul şi iadul sunt două dintre cele zece stări ale existenţei. După moarte, omul ajunge într-o stare de suspensie numită Ku.
Alte date, crezuri şi practici Se venerează un sul intitulat Gohonzon prin incantarea mantrei nam-myoho-renge-kyo (tradusă aproximativ, "slavă legii mistice a cauzei şi efectului"). Shakubuku (literal, "sfâşierea şi zdrobirea altor credinţe"), reprezintă forma de prozelitism adoptată de discipoli prin care cred că pot fi ajutaţi să-şi modifice karma personală. Universitatea Soka este principala instituţie de educaţie de gen din Statele Unite ale Americii.

Secularism

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Nu există un fondator anume. Populaţiile ateiste se regăsesc îndeosebi în ţările cu regimuri foste şi actuale comuniste. Prin definiţie, un ateist este cel ce susţine că există suficiente dovezi pentru a nu crede în existenţa unui Dumnezeu.
Scrieri de bază Cărţile filozofilor umanişti renascentişti şi iluminişti...lucrările lui Darwin, etc.
Cine este Dumnezeu? Materia, sub o formă sau alta, este tot ceea ce există din eternitate. Ea este realitatea finală, singura. Filozofic vorbind, materia este dumnezeul secular. Un crez fundamental al secularismului este reprezentat de negarea existenţei supranaturalului. Materia este singura realitate. Credinţa în Dumnezeu nu este nimic altceva decât o proiecţie a gândurilor şi năzuinţelor omului. Nu Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, ci omul l-a făcut pe Dumnezeu după asemănarea sa!
Cine este Isus? Cel mult, un om bun şi un învăţător moral. Dar fiindcă scriitorii biblici au înfrumuseţat detaliile vieţii lui Isus, putem fi siguri de foarte puţine date istorice din viaţa Lui.
Cine este Duhul Sfânt? În general, nu este luat în considerare.
Cum eşti mântuit? Prin aplicarea cercetării ştiinţifice în fiecare domeniu al vieţii omului. Prin eliberarea omului de orice fel de prejudecăţi, inclusiv cele religioase. Dacă este ca omenirea să-şi găsească soluţii pentru problemele ei, oamenii trebuie să se încreadă în ei înşişi şi în puterile lor, nu în Dumnezeu.
Ce se întâmplă după moarte? Nu există nici un fel de supravieţuire a conştiinţei omului după moarte. La moarte omul încetează să mai existe în vreo formă, coerentă sau conştientă. Semnatarii "Celui de-al II-lea manifest umanist" au declarat că "nu există nici o dovadă credibilă că viaţa continuă după moartea trupului".
Alte date, crezuri şi practici Seculariştii îi refuză umanităţii existenţa absoluturilor morale, mai ales a celor derivate din existenţa unui Dumnezeu sfânt. Ei susţin că umanităţii nu-i trebuie un standard moral absolut din afara ei ca motivaţie pentru un comportament moral. Din fire (natură) omul este bun şi tot ceea ce-i lipseşte este educaţia şi nu transformarea religioasă. Religia este considerată drept o prejudecată şi o formă de evadare din realitate. Religia nu face nimic altceva decât să aline temerile ignoranţilor.

Marxism-Leninismul (comunism)

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Karl Marx (1818-1883) and Friedrich Engels (1820-1895) sunt principalii teoreticieni ai mişcării. Cei doi filozofi germani, primul un economist sărac, celălalt, fiu de industriaş bogat, s-au stabilit la Londra după 1850 unde şi-au elaborat tezele. Practicanţi, Lenin, Stalin şi mulţi din dictatorii secolului XX.
Scrieri de bază Ideologia marxistă se inspiră din scrierile lui Marx şi Engels. Cele mai cunoscute sunt Capitalul, de Karl Marx şi Manifestul Comunist al lui Friedrich Engels.
Cine este Dumnezeu? Fiind strict materialist, marxismul neagă categoric existenţa lui Dumnezeu. În schimb, afirmând că materia este realitatea finală, a creat altă structură de autoritate, una mult mai nemiloasă şi într-adevăr crudă.
Cine este Isus? După unii Isus a fost "primul comunist"?! În concepţia multora, Isus a fost primul care a propus şi a militat pentru o societate bazată pe egalitate. Însă nu i se recunoaşte originea divină şi jertfa ispăşitoare de pe cruce. Credinţa în Isus şi ascultarea de toate preceptele Lui nu sunt necesare mântuirii. Natura umană păcătoasă este complet ignorată.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este luat în considerare.
Cum eşti mântuit? Omul se trage din animale. Comportamentul omului este influenţat de factori economici. Ca prin urmare, redistribuirea bunurilor astfel încât fiecare să aibă, va elimina nedreptatea şi relele care decurg din aceasta. Speranţa umanităţii stă în revoluţia politică. "Omul nou" este creat prin mijloace economice şi politice.
Ce se întâmplă după moarte? Omul îşi încetează existenţa după moarte. Viaţa aceasta este totul.
Alte date, crezuri şi practici Nici un mijloc nu este greşit pentru a instaura comunismul. Nu există absoluturi morale transcedente. Istoricii ne spun că Stalin este vinovat de moartea mai multor oameni chiar decât Hitler. Proprietatea privată este un obstacol în calea comunismului şi trebuie eliminată. Înlăturarea oricăror temeiuri pentru moralitate prin negarea lui Dumnezeu în societăţile unde s-a încercat "experimentul comunist", a produs orori greu de imaginat. Mărturie stau gulagurile sovietice, închisorile comuniste, etc. Omul de rând a fost deprins să-şi urmărească cu egoism păstrarea şi câştigarea existenţei în dauna şi chiar cu preţul vieţii altora.

Confucianism

Personajul cheie sau fondatorul, data şi locul Confucius, numele latin al lui K'ung Fu-tzu (551-479 în. de H.), un filozof şi învăţat chinez. Supranumit şi "înţeleptul". Confucianismul nu este o religie oficială în sensul convenţional. Este un sistem de crezuri religioase care determină valorile majorităţii popoarelor asiatice, ale unei bune părţi dintre chinezi, japonezi, coreeni şi vietnamezi. Prin confucianism s-a urmărit reînvierea culturii muzicii rituale presupusă să aducă armonie.
Scrieri de bază Canonul confucian cuprinde Cele Cinci Clasice: I-Ching (Cartea schimbărilor), Shi, (Cartea poeziei şi cântecului), Shu (Cartea documentelor), Li (Cartea ritualurilor) şi Chun-Chi (Cartea primăverii şi toamnei, sau Cronica istoriei). Fiindcă Cartea ritualurilor şi Cartea primăverii şi toamnei conţin fiecare trei cărţi de comentarii, scrierile de bază se ridică la nouă. Adăugând încă patru cărţi, Analects (o colecţie de zicale ale lui Confucius), Meng-Zi (Cartea lui Mencius), Erha-Ya (Cartea cuvintelor străvechi) şi Hsiao-Ching (Cartea pietăţii filiale) se pot număra 13 lucrări clasice care constituie canonul confucianist. Neo-confucianiştii de mai târziu, au considerat Meng-Zi, Chung-Yung şi Da-Hsueh interpretări ortodoxe ale ideilor lui Confucius. Ulterior aranjate sub denumirea de Cele Patru Cărţi, ele au devenit în China standardul oficial de educaţie după sec. al XIV-lea până la perioada Republicii Chineze (1911) şi a comunismului maoist (1949).
Cine este Dumnezeu? Înaintea lui Confucius se spunea despre Dumnezeu că este o fiinţă personală numită Ti sau Shang-ti. Dar, Confucius a vorbit de o realitate finală numită Tien care nu posedă trăsături personale.
Cine este Isus? Nu este recunoscut în această credinţă.
Cine este Duhul Sfânt? Nu este recunoscut în această credinţă.
Cum eşti mântuit? În firea lucrurilor stă o ordine morală. Dacă se doreşte armonie între oameni, aceştia trebuie să se străduiască să trăiască după această ordine. Umanitatea posedă o bunătate înnăscută (inerentă) pe care trebuie să o "actualizeze". Răul intervine doar atunci când suntem forţaţi să facem răul, sau când îngăduim minţii să se gândească la rău. "Actualizarea" bunătăţii umane se poate obţine prin educaţie, reflecţie de sine, cultivarea sinelui, şi printr-un comportament potrivit cu normele recunoscute de societate.
Ce se întâmplă după moarte? Veşnicia nu este definită ca fiind o continuare a existenţei după moarte într-o viaţă transcendentă în prezenţa lui Dumnezeu, ci a influenţei etice a omului asupra ideilor şi valorilor urmaşilor după dispariţia sa. Dobândirea vieţii veşnice nu intră în preocupările confucianiste, cerul fiind doar un temei în care creativitatea se manifestă în lume. Cerul este uneori considerat personal, alteori o putere morală, sau un principiu impersonal.
Alte date, crezuri şi practici Lumea este considerată locul unde scopul omului este să practice binele, să-şi iubească aproapele, să fie harnic în munca lui de susţinere a lumii. Cel care-şi "actualizează" propria bunătate devine un "partener de lucrare" al cerului. Acesta devine creativ în felul în care transmite bunătate altor oameni sau lucrurilor. Un asemenea om dobândeşte armonia care se presupune să existe între umanitate şi natură.

În loc de încheiere...

Cum poţi să devii un creştin: Biblia ne spune că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (vezi, Ev.Ioan 3:16). Astfel că Dumnezeu te iubeşte şi pe tine şi-ţi oferă posibilitatea împăcării personale cu El şi a începerii unei legături de suflet cu El. Iată care sunt afirmaţiile Sale în această privinţă:

A. Toţi oamenii au păcătuit şi au părăsit gloria lui Dumnezeu (o parafrazare a lui Romani 3:23; mai vezi şi Romani 6:23, 1Ioan 1:10)
B. Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit din păcat (Fapte 16:31, Ioan 1:12).
C. Dacă-l mărturiseşti pe Domnul Isus cu gura ta şi crezi din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit (Romani 10:9, Efeseni 2:8,9).

Dacă ai ajuns să crezi sincer în Domnul Isus şi să-ţi vezi nevoia personală de iertare şi mântuire în urma citirii acestui pliant ar fi bine să cauţi o biserică creştină bună. Iată nişte criterii ajutătoare după care se poate găsi:

1. Acordă Cuvântului scris locul cuvenit? Este acesta etalonul de credinţă şi standardul după care se compară altă scriere, interpretare, tradiţie, experienţă spirituală, sau regulă de credinţă?
2. Este Domnul Isus Hristos respectat prin felul de viaţă al membrilor şi al liderilor bisericii?
3. Se îndeamnă la o aplicare a celor ştiute şi aflate din Scripturi şi nu se face doar cultură intelectuală?
4. Se susţin doctrine ce vin în contradicţie cu Biblia, sau se respectă doctrinele ortodoxe ale Trinităţii, dumnezeirii lui Hristos, învierii Sale trupeşti din morţi, ale mântuirii prin har şi prin credinţă, nu prin fapte şi lege, ale personalităţii şi naturii Duhului Sfânt? Dacă undeva se redefinesc aceste crezuri şi par ambigue, evitaţi locul acela. Aveţi de-a face cu o mişcare religioasă falsă, cu un cult eretic.
5. Se caracterizează această biserică, adunare, creştină prin dragoste, toleranţă, sau prin judecată, legalism, şi fanatism? Isus a spus că cei ce sunt ai Lui vor fi caracterizaţi de dragoste, nu de religiozitate. De dragoste, nici măcar de cunoştinţă!
6. Sunt liderii ei nişte slujitori ai adunării, sau nişte conducători autoritari şi tiranici ce nu acceptă nici o abatere de la "linia teologică", respectiv, tradiţia bisericii?
7. Sunt predicile nişte studii biblice sau discursuri demagogice, manipulări psihologice şi tehnici de stimulare a emoţiilor ascultătorilor?
8. Ce loc deţine Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos în liturghia, închinarea, practica, crezurile şi faptele respectivei biserici? Dacă El nu este persoana cea mai glorificată, cea mai pomenită, probabil că acea biserică nu este a Lui chiar dacă îi poartă numele!

Alte afirmaţii făcute cu privire la Isus şi răspândite de grupuri religioase aberante, şi replica biblică cuvenită:

A. Deuteronomul 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8 B. Matei 28:18-19; 1Petru 1:2 C. Luca 24:36-53
D. Ioan 1:1-5, 1:6-18 E. Ioan 2:18-22 F. Ioan 3:14-17
G. Ioan 3:36 H. Ioan 5:17-18; Ioan 5:23 I. Ioan 8:56-56
J. Ioan 10:30-38; Isaia 7:14; Matei 1:18 K. Ioan 14:6-7 L. Ioan 17:2, 3
M. Ioan 17:5 N. Fapte 1:11 O. Romani 3:23-30; 1Ioan 1:8-10
P. Romani 6:23 R. Romani 10:3-10 S. 1 Corinteni 15:12-23
T. Efeseni 2:8.9 U. Coloseni 1:15-20 V. Coloseni 2:9-10
W. 1Tesaloniceni 4:13-18 X. 1Timotei 2:5,6 Y. 1Timotei 3:16
Z. Evrei 1:1-14    

Multe mulţumiri celor care ne-au pus la dispoziţie cercetările lor originale, au făcut revizuiri şi au oferit clarificări: dr. James Bjornstad, Rob Bowman Jr., Paul Carden, dr. H. Wayne House, Eric Pement, Brad Sparks, Viola Larson.

Este ilegal să se fotocopieze, să se afişeze pe Internet sau să se reproducă sub orice formă acest material. Pliantul este disponibil şi sub formă de prezentare media Powerpoint pe calculator.

Toate drepturile rezervate.

© 1996, 2000 Rose Publishing, Inc., 4455 Torrance Blvd., #259, Torrance, CA 90503-4398, U.S.A., www.rose-publishing.com.


Apologetica