header
Acasă > Despre Noi

Despre Noi

Scopul principal al acestui website este să ofere o bibliotecă online cu materiale care să ajute la edificarea trupului lui Cristos (1 Tes. 5:9-11) şi să prezinte cu claritate Evanghelia Lui ca puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16).
În lumina pervertirii învăţăturilor aflate în biserica vizibilă, noi susţinem şi accentuăm Cele Cinci "Sola" ale Reformei protestante. Datorită tendinţei omului de a dori să adauge ceva la revelaţia şi lucrarea lui Dumnezeu, noi dorim să acordăm o atenţie deosebită cuvântului sola (tradus "NUMAI") în aceste declaraţii ale credinţei noastre.

SOLA SCRIPTURA (Numai Scriptura) Numai Scriptura este autoritatea noastră finală în orice domeniu al vieţii, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu;

SOLUS CHRISTUS (Numai Cristos) Numai Cristos, în viaţa Sa perfectă şi moartea Sa ispăşitoare în locul păcătosului, este temeiul pentru acceptarea noastră de către Dumnezeu;

SOLA GRATIA (Numai Harul) Numai harul lui Dumnezeu în Cristos, şi nu efortul uman, este modul în care Dumnezeu mântuieşte păcătoşi;

SOLA FIDE (Numai Credinţa) numai credinţa în Persoana şi Lucrarea Domnului Isus Cristos, în afara faptelor noastre de neprihănire sau a meritului nostru uman, este mijlocul prin care păcătoşii primesc sau îşi însuşesc acest har al lui Dumnezeu;

SOLI DEO GLORIA (Gloria să fie numai a lui Dumnezeu) pentru mântuirea păcătoşilor şi pentru orice altceva în viaţa aceasta şi în viaţa eternă care va urma.