Un glosar New Age


În tentativa de a dialoga cu cei se susţin idei New Age ne confruntăm cu o adevărată junglă semantică. Dacă este suficient de greu să detectăm şi să definim noţiunile neclare ale mişcării sau ideile ei ocultice, nu la fel de greu este să şi definim unii dintre termenii vehiculaţi în propagarea lor, iar experienţa ne demonstrează că o corectă înţelegere a lor poate să ne ajute să câştigăm enorm de mult timp în confruntarea acestora cu Evanghelia Domnului Isus Hristos. Iată în continuare câţiva dintre cei mai comuni termeni şi proeminenţi exponenţi ai mişcării pe care o discutăm aici.

Epoca (era) lui Acvarius - se găsesc unii astrologi care pretind că evoluţia omului parcurge diferite cicluri ce corespund semnelor zodiacului, fiecare ciclu cuprinzând de la 2000 la 2400 de ani. Susţinătorii New Age-ului afirmă că acum omenirea face trecerea de sub semnul Peştilor în cel ce stă sub semnul lui Acvarius. Această epocă al lui Acvarius se presupune să fie caracterizată de o exacerbată spiritualitate şi o aprofundare a conştiinţei noastre cosmice.

Agent - o persoană ce emite un mesaj telepatic.

Cronica Akashică - cronici nepieritoare care înregistrează fiecare cuvânt, gând, sau faptă a omului şi care sunt înscrise fie într-un tărâm pământesc fie într-unul spiritual.

Alpha - corpul fizic.

Animism - crezul în posesiunea unui suflet sau a unui spirit de către obiecte fără viaţă (cum ar, plantele, sau copacii, etc.). Susţinătorii New Age consideră animismul calea prin care pământul va fi din nou sacralizat.

Antropozofie - un cult ezoteric întemeiat de către misticul german pe nume Rudolf Steiner. Luat literal termenul înseamnă "înţelepciunea omului". Ea (antropozofia) ne învaţă că omul posedă adevărul în sinea lui. Sistemul de gândire al antropozofiei este ocultic şi spiritst.

Maeştri Înălţaţi - termenul se referă la acei ghizi spirituali ce au atins cel mai înalt nivel de conştiinţă spirituală, prin revelaţiile lor conducând întreaga omenire la o evoluţie spirituală.

Ascensiunea (înălţarea) lui Hristos - aceasta este reinterpretată într-o formă mistică afirmându-se că se referă la apariţia "conştiinţei hristice" în omenire. Implică realizarea faptului că omul este divin.

Corp astral - un corp spiritual capabil de proiecţie în afara trupului fizic. Corpul astral, supravieţuieşte morţii.

Zbor astral - călătorie a sufletului care se petrece îndeosebi în timpul somnului sau a unei profunde meditaţii.

Acordarea ("attunement", engl.) - corespondentul New Age al rugăciunii creştine. Se mai referă la expresia ce are sens doar în engleză, "at-one-ment" ("meniţi să fie una"; n.a.) şi care descrie contopirea desăvârşită cu Dumnezeu ce poate fi cunoscută de fiinţele omeneşti.

Aura - un cerc radiant sau un halo ce îi înconjoară pe oamenii aflaţi în viaţă.

Scriere automată - scriere ce este produsă în stare de inconştienţă de către o persoană în transă, sau, un mesaj scris ce este transmis de către un ghid spiritual şi dictat unui om cu un creion sau o maşină de scris.

Avatar - o persoană ce "descinde" în formă umană din manifestările superioare ale divinităţii şi revelează oamenilor adevărul divin. Chipurile, acesta a progresat fără să mai fie reîncarnat într-un alt trup (ca prin urmare nemaifiind nevoie să se treacă printr-o karma rea)

Bhagavad Gita - scrierile sacre ale hinduşilor.

Sângele lui Hristos - este înţeles de către unii adepţii ai New Age-ului ca o referire la "energia vitală" a Hristosului Cosmic. Acest "sânge" a curs de pe cruce pătrunzând în tărâmurile eterice (sau spirituale) ale pământului. De pe aceste tărâmuri, Hristos caută să călăuzească evoluţia spirituală a umanităţii.

Bodhisattva - o fiinţă care chipurile a dobândit dreptul de a pătrunde în Nirvana sau în iluminare, dar în loc să accepte această "promovare", refuză cu scopul de a ajuta omenirea să atingă acelaşi ţel. Despre Hristos se spune în New Age că a fost un "bodhisattva".

Buda - "cel luminat". Un avatar sau mesager.

"Canalizare" ("channeling", engl.) - o formă New Age de mediumism sau spiritism. "Canalizatorul" îşi cedează controlul capacităţilor lui senzoriale şi cognitive unei entităţi spirituale cu scopul de a recepţiona informaţii paranormale.

Chinook Learning Community - o comunitate educaţională New Age situată în Pacific Northwest. Acest grup New Age sponsorizează programe educative pe termen scurt şi pe termen lung ce privesc transformarea personală şi socială, spiritualitatea de tip New Age, şi un stil de viaţă axat pe considerente ecologice.

Clarauzire - capacitatea de a auzi cu mintea fără utilizarea urechilor.

Clarviziune - capacitatea de a vedea mintal fără utilizarea ochilor, depăşind graniţele obişnuite ale timpului şi spaţiului; mai este numită "vedere secundară" ("second sight", engl.).

Revoluţia conştiinţei - susţinătorii New Age cheamă la o "revoluţie a conştiinţei", la un mod nou de a privi lucrurile şi de a trăi viaţa. Ţinta principală a unei noi conştiinţe este contopirea cu Dumnezeu, cu toată omenirea, cu pământul şi cu tot universul.

Controlul - spiritul care trimite mesaje printr-un mediu în transă.

Hristosul cosmic - în şcolile de gândire ezoterice Hristos este considerat a fi un spirit universal sau o forţă cosmică. Scopul principal al acestui spirit sau forţe impersonale este de a călăuzi evoluţia spirituală a omenirii.

Conştiinţă cosmică - o percepţie spirituală sau mistică care susţine că întreg universul este "una". Pentru a dobândi conştiinţa cosmică universul trebuie privit ca fiind Dumnezeu iar Dumnezeu ca fiind tot universul.

Umanismul cosmic - în contrast cu umanismul binecunoscut care îl consideră pe om ca fiind măsura tuturor lucrurilor, umanismul cosmic îl consideră pe om posesorul practic al unui potenţial nelimitat datorită Dumnezeirii (divinităţii) sale lăuntrice.

Cristalele - susţinătorii New Age cred că cristalele conţin incredibile puteri şi energii vindecătoare. Adeseori cristalele se poartă de către aceştia sub formă de medalioane, etc., sub pretenţia că ele sunt în stare să refacă "unda de energie" din corpul omenesc.

Deja vu - sentimentul de a fi mai trăit un anume eveniment sau trecut printr-un loc.

Descarnare - sufletul sau personalitatea unei creaturi vii care a murit.

"Dowser" - un medium care foloseşte un băţ de lemn bifurcat ce indică prezenţa în sol a unui izvor ascuns de apă, a ţiţeiului, a banilor îngropaţi, a unor obiecte ascunse, sau cadavre.

Logosul pământului - unii susţinători ai New Age-ului cred că "logosul pământului" este o mare fiinţă spirituală care însufleţeşte viaţa planetei Pământ. Pământul este considerat o manifestare fizică, deci o întrupare, a acestei inteligenţe spirituale.

Ectoplasmă - o substanţă albă peliculară care se scurge prin diferite părţi din corpul unui medium şi care, chipurile, indică prezenţa în acel lor a unui spirit descarnat.

Institutul Esalen - un "centru de dezvoltare" ce oferă o largă gamă de cursuri asupra minţii, trupului şi spiritului. Se găseşte în statul California, localitatea Big Sur.

Ezoteric - cuvânt folosit pentru a descrie o cunoaştere avută sau înţeleasă doar de unii.

Creştinismul ezoteric - o formă mistică a Creştinismului care consideră "adevărul ei de bază" ca fiind identic cu "adevărul de bază" al oricărei alte religii. Uneori acest "adevăr" este crezul că omul este divin. Această formă a Creştinismului se împacă de minune (!?) cu "filozofia perenă" (vezi, articolul despre "filozofia perenă") a lui Aldous Huxley.

Percepţie extrasenzorială - percepţie de depăşeşte capacitatea simţurilor trupeşti ale omului şi implică capacităţi paranormale cum ar fi, telepatia, precunoaşterea, şi clarviziunea.

Creştinismul exoteric - o formă a Creştinismului care se identifică cu Creştinismul ortodox pe care adepţii New Age o descriu ca fiind lipsită de orice autenticitate spirituală.

Căderea omului - referă la decăderea conştienţei umane. O conştienţă decăzută este cea care recunoaşte doar existenţa tărâmului spiritual al acestei lumi. Despre Hristos se crede că l-a "răscumpărat" pe om în sensul că l-a făcut în stare pe acesta să perceapă lumea spirituală din spatele lumii materiale.

Comunitatea Findhorn - o legendară comunitate New Age situată în nordul Scoţiei. Acest grup oferă un program educaţional complet bazat pe principiile spiritualităţii de tip New Age.

Gaia - numele grecesc al zeiţei pământului. Se mai referă şi la ipoteza ştiinţifică formulată de către James Lovelock prin care toate fiinţele vii de pe Pământ se crede că formează un singur organism viu. În această structură, umanitatea este considerată a fi sistemul nervos al pământului viu.

Globalismul - un termen modern al zilelor noastre care se referă la nevoia unei transformări a diviziunilor prezente sub formă de state naţionale într-o singură comunitate mondială unică.

Gnosticismul - o tradiţie care-şi trage rădăcinile din cel de-al doilea secol şi care susţine că mântuirea se obţine printr-o "cunoaştere" intuitivă a presupusei divinităţi a eu-lui.

Dumnezeu - o fiinţă cu multe "feţe". El (sau, ea) este considerat o radicală fiinţă imanentă numită adesea "conştiinţa universală", "viaţa universală", sau "energia universală". Dumnezeul New Age-ului este mai mult sau mai puţin o forţă impersonală ce se contopeşte cu universul.

Grafologie - analiză a caracterului şi prezicere ce se bazează pe scrisul de mână al cuiva.

Marea Invocare - o rugăciune New Age care a fost tradusă în peste 80 de limbi ale Pământului. Scopul acestei rugăciuni este de a invoca prezenţa Hristosului cosmic pe Pământ, fapt ce aduce unirea şi înfrăţirea întregii umanităţi.

Grup guru - un jargon New Age care se susţine ideea că Hristosul cosmic se găseşte încarnat în toată omenirea. Atunci toată omenirea este văzută ca un singur "guru".

Guru - învăţător sau maestru spiritual.

Convergenţă armonică - exprimă adunarea unui grup de meditatori New Age în acelaşi moment astrologic, dar aflaţi în diferite locuri pe Pământ pentru a aduce pacea pe pământ şi un unic guvern mondial.

Holism - teoria care afirmă că întreaga realitate este din punct de vedere organic una. Totul în univers este considerat interdependent şi interconectat.

Sănătate (medicină) holistică - priveşte trupul ca fiind un organism interdependent de tot universul. Scopul ei este de a trata întreg omul (trup, suflet şi spirit) şi nu doar o boală anume.

Hologramă - o proiecţie tridimensională rezultată din interacţiunea razelor de laser. Savanţii au descoperit că imaginea unei întregi holograme poate fi reprodusă din oricare dintre numeroasele părţi componente. Adepţii New Age folosesc ideea hologramei pentru a ilustra unitatea întregii realităţii.

Mişcarea Potenţialului Uman - o mişcare care îşi are rădăcinile în psihologia umanistă obişnuită să sublinieze bunătatea esenţială a omului şi potenţialul său nelimitat.

Iniţiere - acest termen ocultic este folosit în general pentru transformarea sau extinderea conştiinţei unei persoane. Un "iniţiat" este cel al cărui conştiinţă a fost transformată în asemenea fel încât acum percepe realităţile interioare. Există mai multe "niveluri" de iniţiere, sau "iniţiaţi de primul grad", de "gradul al doilea", etc.

Eu Interior, Sinele Suprem - termen ce se referă la natura divină interioară posedată de către toate fiinţele umane. Deşi, nu toate, se spune, sunt conştiente de posesiunea acestui "sine suprem" ce este divin.

Interdependenţă, interconectabilitate - aceste cuvinte sunt folosite de către adepţi New Age pentru a descrie contopirea şi unitatea esenţială a întregului univers. Întreaga realitate este privită ca fiind interdependentă şi interconectată.

Isus - un avatar care a obţinut un înalt nivel de armonizare cu Hristosul cosmic. Lucrul acesta l-a făcut în stare să devină vehiculul trupesc al Hristosului timp de trei ani de zile. (vezi, "avatar")

Kabala - un manual de înţelepciune a misterelor evreieşti care se bazează pe o interpretare mistică a Bibliei. Conţine practici magice şi ocultice ce provin în general din Evul Mediu.

Karma - se referă la "datoria" acumulată de către un suflet ca şi rezultat al faptelor bune sau rele săvârşite în timpul vieţii (sau, vieţilor!) cuiva. Dacă cineva acumulează o karma bună se presupune că va fi reîncarnat într-o stare mai merituoasă. Dar dacă cineva acumulează o karma rea, va fi reîncarnat într-o stare mai nefericită.

Fotografia kirliană - un proces de fotografiere ce măsoară aurele corpurilor vii.

Kundalini - o energie primară a corpului omenesc care asemenea şarpelui se găseşte rezidentă încolăcită la baza şirei spinării.

Levitaţie - ridicarea de la sol a obiectelor sau a unor persoane în viaţă fără utilizarea forţei fizice.

Trustul Lucis - iniţial legalizat ca corporaţie a "Lucifer Publishing Company", Trustul Lucis supervizează Lucis Publishing Company, World Goodwill, şi Arcane School (Şcoala Arcană). Trustul Lucis deţine toate drepturile asupra cărţilor lui Alice Bailey.

Cercul magic - cerc trasat de ocultişti pentru a-i proteja de spiritele şi demonii pe care-i cheamă prin incantaţii şi ritualuri.

Maitreya - numele îşi are originile într-o legendară figură a lui Buddha. Unii adepţi New Age cred că "a doua venire a lui Hristos" a survenit în 1977 în persoana lui Maitreya.

Mandala - un desen de regulă concentric ca formă ce duce la concentrarea atenţiei asupra unui singur punct.

Mantra - un cuvânt sau o frază care se presupune să fie invocată în mod repetat într-un efort de a se goli mintea şi de a atinge "conştiinţa cosmică" (adică, contopirea cu Dumnezeu sau cu universul).

Încarnarea în masă - o încarnare a Hristosului în întreaga umanitate. Adepţii New Age afirmă că încarnarea are loc în prezent la o scară planetară fără să fie deloc diferită de încarnarea Hristosului cosmic în corpul lui Isus acum 2000 de ani.

Medium - un spiritist al cărui trup este folosit ca vehicul pentru comunicarea cu duhurile.

Metafizica - ştiinţa supranaturalului.

Monism - o teorie metafizică care consideră toată realitatea ca fiind un tot unificat. Tot ce există în univers este privit ca fiind făcut din aceeaşi materie.

Reţea (Network, engl.) - o organizaţie neoficială şi descentralizată creată de indivizi ce gândesc la fel şi care sunt interesaţi în rezolvarea unor probleme sau în oferirea de soluţii posibile. Toate acestea se petrec în afara instituţiilor neconvenţionale.

Mişcarea New Age - o asociere nedefinită de persoane, multe dintre ele "yuppi", care cred că lumea a intrat în Era lui Acvarius când se vor întrona pe pământ pacea şi guvernul unic mondial. Se cred mult mai avansaţi în conştienţă, resping valorile iudeo-creştine şi Biblia în favoarea filozofiilor şi religiilor orientale. Printre aceştia se pot număra ecologişti, militanţi împotriva energiei atomice, idealişti utopici marxisti, adepţi ai controlului minţii şi implicit ale ştiinţelor minţii, spiritişti, mediumi, practicanţi ai magiei, vrăjitoriei, şi altor ritualuri oculte.

Nirvana - eliberarea de lucrurile pământeşti; paradisul oriental.

Numerologie - analiza sensului profetic sau ascuns la numerelor.

Ocultism - crezul în forţe şi fiinţe supranaturale cu care se intră într-un contact condamnat de Biblie.

Om - un cuvânt ce simbolizează pe Brahma, Dumnezeul creator, conform hinduismului. Adesea este invocat în prelungi şi repetate faze ale meditaţiei orientale.

O nouă lume, o nouă ordine mondială - este fraza îndrăgită a celor ce susţin abolirea naţiunilor şi a statelor naţionale în favoarea unui unic guvern mondial, asemănător ca structură actualei organizaţii a Naţiunilor Unite. Unii dintre aceştia sunt militanţi activi în atingerea acestui scop şi au ocupat, sau ocupă în prezent, înalte funcţii oficiale.

"Ouiji Board" (sau, "Quija") - un joc de tablă (planşetă) care conţine toate literele alfabetului plus numere de la 0 şi 9 cu opţiuni de "da" sau "nu". Un indicator glisant formează cuvinte ca răspuns la întrebări puse de jucători.

Experienţe afară din trup (engl., "out-of-body experience") - părăsirea corpului fizic în timp ce se doarme, în pragul morţii, sau în moartea clinică. Uneori se obţin astfel de experienţe în ritualuri ocultice sau şedinţe de spiritism (n.a.).

Panteism - doctrina care-l identifică pe Dumnezeu cu întreg universul, cu fiecare particulă a lui, cu un pom, animal, obiect, sau persoană, toate lucrurile considerându-se că fac parte din el.

Schimbare de paradigmă - din nou o frază îndrăgită de adepţi New Age sau simpatizanţi cu ideile mişcării, frază ce indică o modificare a concepţiilor despre lume şi viaţă. Aşa numita "nouă paradigmă" (nou model, sau formă) este panteistă (adică, totul este Dumnezeu) şi monistă (totul este un întreg, una).

Paranormal - dincolo sau mai presus de simţurile şi puterile omeneşti.

Parapsihologie - studiul fenomenelor psihice ce foloseşte metode ştiinţifice.

Pendulum - un obiect greu atârnat de o aţă, folosit pentru descoperirea de izvoare ascunse de apă, de comori, etc., sau pentru ghicit (vezi, "dowser").

Pentagrama - o stea în cinci colţuri folosită în ceremonii oculte. Un popular simbol satanic.

Percipient - persoană care recepţionează mesaje telepatice.

Filozofie perenă - un termen popularizat de către Aldous Huxley care consideră toate religiile şi experienţele religioase unul şi acelaşi lucru. Această teorie susţine că deşi părţile exterioare ale diverselor religii diferă, esenţa sau adevărul de bază, este acelaşi în fiecare din ele.

Planul (engl. "The Plan") - o expresie care apare des în scrierile lui Alice Bailey. Se referă la pregătiri specifice pentru aducerea unei Noi Ere (deci, "New Age") şi a unui Hristos al ei ("New Age Christ"). Aceste pregătiri sunt efectuate de către "maeştrii ierarhiei", un grup de fiinţe glorificate care conduc, chipurile, evoluţia spirituală a oamenilor de pe Pământ. Învăţătura acestui "plan" există în realitate, dar din păcate unii autori creştini au senzaţionalizat termenul crezând în existenţa în culise a unor conspiraţii în care adepţii New Age s-au unificat pentru manipularea evenimentelor mondiale în aşa fel încât să producă cucerirea ei în folosul adevăratului ei dumnezeu, Lucifer.

Cetăţeni planetari - un grup de activişti New Age care sunt angajaţi în zămislirea unei noi "conştiinţe planetare" atât printre adepţi New Age cât printre publicul larg, în general.

"Planetization" (sau, planetizarea) - adepţii New Age pretind că numeroasele ameninţări cu care se confruntă rasa umană necesită o soluţionare globală. Soluţia propusă este "planetizarea". Cuvântul se referă la unificarea întregii lumi sub o singură înfrăţire comună.

"Poltergeist" - cuvântul german pentru un gălăgios, distrugător şi rău spirit (demon).

Precunoaştere - o cunoaştere în avans a unor evenimente viitoare.

Naştere psihică - o trezire, sau reînviere, a conştiinţei şi a puterii cosmice. Această nouă conştiinţă este cea care recunoaşte uniunea cu Dumnezeu cât şi cu întreg universul. Naşterea psihică este corespondentul ocult la naşterii din nou creştine.

Energie psihică - energie extrasenzorială care îi capacitează pe oameni să săvârşească miracole.

Vindecător psihic - o persoană ce vindecă boli mintale sau psihice prin intermediul energiei cosmice ce emanează din mâinile acestuia.

Psihanaliză - identificarea bolilor fizice şi mintale cu experienţele dureroase ale copilăriei. O pseudo-ştiinţă a zilelor noastre bazată pe cercetarea şi teorie lui Sigmund Freud.

Psihometria - analiza informaţiei unui obiect implicat într-un eveniment pentru a afla lucruri despre persoana căreia îi aparţine. Se face de obicei prin palparea cu mâinile.

Psihotehnologie - se referă la diverse metode sau sisteme orientate spre modificarea deliberată de conştiinţă, sau conştienţă a omului.

Reîncarnare - se referă la evoluţiile ciclice ale sufletului unui om care în moarte trece de la un corp la altul. Acest proces continuă până ce sufletul respectiv atinge o stare de perfecţiune.

Retrocunoaştere - cunoaşterea unor evenimente din trecut ce este obţinută pe cale paranormală (supranaturală?!).

Învăţarea cu creierul drept (engl., "right brain learning") - emisfera dreaptă a creierului se crede că este centrul gândirii creative şi intuitive (în opoziţie faţă de natura raţională a emisferei stângi). Adepţii New Age se folosesc de această justificare pentru a introduce "tehnici de învăţare cu creierul drept" în învăţământ. Aceste tehnici cuprind meditaţia transcedentală, yoga, sau vizualizarea.

Şedinţă de spiritism - o adunare a celor ce caută să intre în legătură cu cei decedaţi, dragi lor, sau cu celebre figuri istorice prin intermediul unui medium.

A doua venire a lui Hristos - este interpretată ca pătrunderea Hristosului Cosmic în toată omenirea, idee asociată cu conceptul New Age menţionat mai sus şi denumit "încarnarea în masă". Cea de-a doua venire se spune că are loc acum în inimile şi minţile oamenilor de pe întreg pământul. Alţii o leagă de apariţia lui Maitreya ca avatar al acestei ere.

Realizarea sinelui (engl., "self-realization") - este folosit ca sinonim pentru descoperirea lui Dumnezeu. Se referă la recunoaşterea personală a divinităţii umane.

"Sensitive" (o fi bioterapeutul nostru?) - o persoană ce în mod frecvent dă dovadă de capacităţi extrasenzoriale ca, clarviziunea, telepatia, sau premoniţia.

Şaman - vraci sau vrăjitor vindecător.

Logosul solar - este considerat de unii ca fiind o puternică fiinţă spirituală care însufleţeşte viaţa sistemului solar. Sistemul solar material este doar o manifestare fizică (sau, trupească) a acestei inteligenţe vii.

Controlul spiritului - un spirit fără trup ce transmite mesaje de la morţi celor vii prin intermediul unui medium aflat în transă.

Spirit ghid - o entitate spirituală care oferă informaţii ce "ghidează", uneori prin intermediul unui medium sau canal uman. Spiritul oferă călăuzire doar după ce mijlocul uman şi-a lăsat în voia acestuia puterile sale cognitive sau perceptive.

Ierarhia spirituală a maeştrilor - adepţii New Age cred că aceşti "maeştri" spirituali sunt nişte oameni extrem de evoluaţi care după ce au atins ei înşişi perfecţiunea, călăuzesc acum restul umanităţii spre atingerea aceluiaşi obiectiv.

Spiritualist, sau spiritist - persoana ce crede în puterea de a contacta sufletele dispărute printr-un medium.

Subiect - persoană folosită pentru experimente extrasenzoriale.

Sufism - religie mistică persană bazată pe Islamism.

Sincretism - tentativa de a combina sau unifica diferitele sisteme religioase. Diferiţi guru New Age pretind adesea că toate religiile lumii au la bază acelaşi adevăr care este faptul că toţi oamenii posedă o divinitate interioară.

Sinergie - principiul care afirmă că întregul este mai mare decât suma părţilor lui.

Taoism - o religie şi filozofie de provenienţă chineză care priveşte întreg universul ca fiind angajat într-o necontenită mişcare şi activitate. Totul se consideră a fi într-o stare permanentă de flux, de schimbare. Universul este intrisec dinamic. Acest continuu proces cosmic este numit pe chineză "tao". Procesul în sine este descris în termenii "yin" şi "yang". (vezi, "yin/yang")

Cărţile de Tarot - un rând de 78 de cărţi de joc care se spune că revelează secretele omului şi ale universului.

Telekineza - capacitatea de a mişca obiectele fizice prin forţa voinţei, sau a minţii. Mai este denumită, "psihokineză".

Telepatia - comunicarea care chipurile se realizează între minţile oamenilor prin mijloace extrasenzoriale.

Tetragrama - o diagramă magică de forma unei stele cu patru colţuri.

Teozofia - o şcoală de gândire întemeiată de Helena P. Blavatsky. Luat literal, termenul înseamnă "înţelepciunea divină". Scopurile teozofiei sunt de a produce o înfrăţire universală a tuturor oamenilor, a face un studiu comparativ al tuturor religiilor lumii, al ştiinţei, şi filozofiei, şi de a investiga puterile psihice şi spirituale latente în om. Despre teozofie se poate spune că este o adevărată înaintaşă a gândirii New Age.

Cel de-al Treilea ochi - un imaginar ochi aflat în frunte care se crede că este centrul viziunii psihice.

Transă - o stare mintală (psihică) care se aseamănă somnului în timpul căreia mintea conştientă se odihneşte iar entitatea spirituală preia controlul asupra corpului mediumului.

Transformare - adepţii New Age promovează atât o transformare individuală cât şi planetară. Transformarea personală implică schimbări produse în viaţa individului printr-o accentuată "realizare a sinelui". Cu cât mai mulţi indivizi sunt transformaţi cu atât mai mult se va realiza o înfrăţire globală a planetei.

"Unity-in-Diversity Council" (Consiliul Unităţii în Diversitate) - o super-reţea New Age ce cuprinde peste 100 de reţele şi grupuri ce militează pentru cooperare şi interdependenţă globală.

Veda - cele mai străvechi scrieri sacre hinduse.

Vizualizare - formă cunoscută şi sub numele de "imaginaţie ghidată/stimulată", vizualizarea subliniază în principal superioritatea minţii asupra materiei. Ea sugerează posibilitatea provocării de schimbări pe tărâmul material prin intermediul puterilor minţii.

World Goodwill ("Bunăvoinţă Mondială") - un grup New Age ce face lobby politic în încercarea de a duce la îndeplinirea "Planului" trasat de scrierile lui Alice Bailey.

Ying/Yang - numele chinezeşti ce se referă la principiile active şi pasive ale universului. Yin se referă la forţa negativă feminină (sau, inactivă), yang la forţa bărbătească (sau activă). Aceste două forţe polarizate interacţionează în permanenţă una cu cealaltă. Cuvintele sunt folosite pentru a descrie unda constantă de mişcare şi schimbare din univers. (vezi, "tao").

Yoga - o metodă de a te uni cu fiinţa supremă, sau cu sufletul universal.

Yogi - un practicant de yoga.


Apologetică