Citate Cu Privire La Lege


Legea reflectă, însă, sub nici o formă nu determină valoarea morală a unei societăţi. Valorile unei societăţi apreciabil juste se vor reflecta într-o lege apreciabil bună. Cu cât mai bună este societatea, cu atât mai puţină lege va fi necesară. În Ceruri nu va fi nici o lege şi de aceea mielul va sta alături de leu. Dar valorile unei societăţi nedrepte se vor reflecta într-o lege nedreaptă. Cu cât societatea este mai rea, cu atât mai multă lege îi va fi necesară. În Iad nu va nimic altceva decât lege, iar procedurile de aplicare ale ei vor fi respectate extrem de meticulos. (Oliver Wendell Holmes, Jr., un reputabil legislator american, autorul unei lucrări de interpretare a Constituţiei SUA)

O caricatură din publicaţia "Tattler" din Hong Kong îl arată pe Moise coborându-se de pe munte având tablele Legii în mână. El spune următoarele, "A fost o negociere extrem de dificilă. Ni se acordă laptele şi mierea, dar clauza antiadulter, rămâne!" James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc, 1988), p. 457.

Cineva a afirmat că avem peste 35 de milioane de tratate juridice pentru a impune Cele 10 Porunci. Bert Masterson

Deşi legea nu mai are nici o putere să ne condamne, ea are totuşi putere să ne poruncească. Thomas Adams

Legea după care Dumnezeu ne conduce, îi este tot atât de dragă ca şi Evanghelia după care nemântuieşte. William Secker

Legea poate exprima păcatul, dar nu-l poate suprima. Thomas Adams

Legea pronunţă ameninţări, iar Evanghelia făgăduinţe. Thomas Adams

Legea este o curte de tribunal, iar Evanghelia, un tron al harului. George Swinnock

Nici unul din copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu nu a putut fi mângâiat cu desăvârşire de Evanghelie până ce nu a fost întristat pe deplin de Lege. Nimeni nu a putut fi înălţat în ceruri alături de Hristos, până ce nu a fost coborât la păcatele lui. (adaptare după, Richard Greenham)

Contrastul necesar

Cei ce nu predică Legea deloc, vor produce ascultători surzi şi indiferenţi, iar cei ce o predică cu exagerare, îi vor face prea disperaţi. De aceea, să nu se predice Legea singură fără menţionarea binecuvântărilor evanghelice, dar nici să nu se ignore Legea, singura care poate reda valoarea nepreţuită a acestora. (adaptare după, John Sedgwick)


Diverse