Biblia Deschisă - 1Timotei


Lecţiile de faţă din Prima Epistolă a lui Pavel către Timotei sunt structurate sub forma unui studiu săptămânal. În fiecare săptămână, creştinul ocupat al zilelor noastre poate pune deoparte puţin timp din fiecare zi în care să-şi împrospăteze mintea cu gânduri stimulate de întrebări ce sunt derivate din textul biblic al zilei respective. În felul acesta el poate zilnic "să-şi încingă coapsele minţii" sale la trecerea sa prin această lume (1Petru 1:13-14) şi să fie stimulat să gândească biblic în orice moment.

Este indicat ca la fiecare referinţă din lecţie să se depună efortul de a se deschide Biblia. Aceste studii au sens doar cu Biblia deschisă! De asemenea, este bine să ai o foaie albă şi ceva de scris pentru notiţe sau eventuale neclarităţi.

Fiecare lecţie de pe o pagină este divizată pe durata unei săptămâni. Vei observa că fiecare săptămână are doar şase zile de studiu. În a şaptea zi te poţi întâlni cu grupul tău de studiu, sau rugăciune şi să discuţi principiile deduse din pasajul din săptămâna de dinainte. Dacă nu ai o astfel de întâlnire, ar fi indicat să iniţiezi una de vreme ce Biblia ne îndeamnă să avem părtăşie cu alţi creştini, să stăruim în învăţătura apostolilor şi în frângerea pâinii (Faptele Apostolilor 3:42). Poţi să împarţi aceste studii şi altora, devreme ce nimeni nu deţine un copyright asupra Bibliei! Cu toate acestea, fii un bun berean (Fapte 17:11) şi verifică prin comparaţie cu Scriptura, dacă lecţiile acestea se aliniază învăţăturii biblice sănătoase.

Meditează profund la aceste întrebări şi la versetele aferente. Uneori nu vei înţelege imediat sensul întrebării. Ele au fost gândite şi concepute în aşa fel încât să te pună pe gânduri, să-ţi pună mintea în mişcare şi să te ajute să-ţi formezi o gândire creştină. De aceea insistă în a cugeta încotro bate fiecare întrebare. Răsfoieşte Biblia şi cerceteaz-o!

Prima Epistolă a lui Pavel către Timotei este una dintre cele două scrisori personale pe care Pavel le-a scris fiului său în credinţă, Timotei. Acesta venea din Listra (Fapte 16:1-3), oraş al Galatiei, şi era fiul unei mame evreice evlavioase şi al unui tată grec. Pavel l-a condus pe Timotei la Hristos în prima sa călătorie misionară (Fapte 14:6-23). Deşi era tânăr, Pavel îl consacră în lucrarea Bisericii rămânând alături de el până la sfârşitul vieţii sale. Adeseori l-a trimis pe Timotei ca reprezentant al său personal bisericilor (1Cor.4:17; 16:10; Filip.2:19; 1Tes.3:2), iar 1 Timotei îl găseşte ca pastor al bisericii din Efes. Calităţile sale sunt frecvent menţionate de Pavel pe parcursul scrisorii.

Dovezile indică scrierea epistolei în jurul anilor 62-64 d.H., la scurt timp după eliberarea lui Pavel din prima întemniţare din Roma (vezi, Fapte 28:30).

Acestea sunt câteva din intenţiile evidente ale scrierii acestei epistole. După eliberarea sa, Pavel vizitează mai multe cetăţi unde a întemeiat biserici, inclusiv Efes. Acolo îl lasă în urmă pe Timotei pentru a pune în orânduială câteva din problemele ce confruntau biserica de acolo: doctrinele false (1:3-7; 4:1-3; 6:3-5), dezordinea în închinare (2:1-15), necesitatea calificării şi confirmării liderilor bisericii (3:1-14) şi materialismul unor membri (6:6-19). Pavel a plecat în Macedonia de unde a scris această scrisoare încurajându-l pe Timotei să facă ordine.

Epistola se mai remarcă prin câteva accente teologice practice. Utilizarea potrivită (biblică) a legii (1:5-11), mântuirea (1:14-16; 2:4-6), atributele lui Dumnezeu (1:17), ispăşirea lui Hristos (2:4-6; 4:10), căderea omului (2:13,14), persoana lui Hristos (3:16; 6:15,16), alegerea (6:12) şi cea de-a Doua Venire a lui Hristos (6:14, 15).

1 Timotei reprezintă o sursă bogată de învăţătură creştină practică, pe care vă invit să o culegeţi de pe paginile Scripturii şi să o transferaţi în practica de zi cu zi. Domnul să vă întărească să faceţi aşa!

Teodor Macavei


Cuprins


Studii Biblice