Răspândirea mişcării (gândirii) New Age


1. Medicina holistică
Marily Fergusson comentează spunând că, "atât medicii cât şi pacienţii caută deopotrivă să vadă dincolo de simptome, contextul bolii: stresul, societatea, familia, dieta, sezonul, sentimentele.1" Acesta a fost începutul medicinei holistice.

Cuvântul "holistic" atunci când este aplicat sănătăţii se referă la metoda de tratament care "respectă interacţiunea minţii, corpului şi a mediului înconjurător." Într-adevăr medicina holistică se concentrează asupra întregii persoane şi asupra mediului ce o înconjoară.2

În general, adepţii New Age critică medicina tradiţională ca fiind reducţionistă de fel. Aşa cum ne spune Fritjof Capra ea se face vinovată de "a se concentra pe părţile şi fragmentele mai mici ale corpului omenesc, de aceea medicina modernă pierde din vedere faptul că pacientul este o fiinţă omenească, reducând medicina la funcţii mecanice, astfel nemaifiind în stare să se ocupe de fenomenul vindecării.3"

Medicina reducţionistă este privită în New Age ca fiind concentrată pe boală, nu pe persoana umană, tratând doar părţile corpului ce suferă. În schimb, se susţine că medicina holistică este un "fenomen multidimensional ce implică aspecte fizice, fiziologice şi sociale interdependente.4" Metoda holistică caută să trateze tot omul trup, minte şi spirit şi ia în considerare aspectele sociale ale vieţii pacientului ca fiind un factor ce poate conduce la sănătate.

Totul sună foarte frumos, dar din păcate modelul de medicină holistică se bazează în principal pe conceptul New Age al energiei. Editorii The New Age Journal declară: "Toate sistemele de sănătate ce se pot numi holistice împărtăşesc crezul comun al câmpului unificat de energie al universului care produce toate formele şi substanţele... Această forţă vitală, ce sprijină şi susţine viaţa, a purtat multe nume. Chinezii o numesc chi'i, hinduşii o numesc prana, evreii îi spun ruach, iar indienii americani o denumesc Marele Spirit.5" "Această energie nu este vizibilă, măsurabilă sau explicabilă ştiinţific, ci este o energie "cosmică" sau "universală" bazată pe o concepţie despre lume şi viaţă panteistă (Dumnezeu este totul) şi monistă (totul este una).6"

Pentru a face să sporească prezenţa în corp a "energiei tămăduitoare" ne este spus că trebuie să "intrăm în armonie" cu universul şi să realizăm unitatea noastră cu toate lucrurile. Multe din terapiile mediciniste New Age se bazează pe această premisă.

2. Exemple ale unor populare terapii New Age
Acupunctura şi acupresura caută să deblocheze şi să redirecţioneze unda de energie din corp producând vindecarea. Chiropractica caută să corecteze tulburări ale coloanei readucând sănătatea. Unii chiropracticieni sunt susţinători ai Noii Ere şi de regulă declară că în tratamentul diverselor tulburări combină ajustările spinale cu o "echilibrare a balanţei energiei"7. Cu toate acestea nu toţi chiropracticienii afirmă Noua Eră şi folosesc pur şi simplu chiropractica ca o terapie pentru tulburările neuromusculoscheletale, cum ar fi durerile de spate. De fapt, există chiropracticieni creştini care în mod explicit dezavuează ideea oricărei "echilibrări a balanţei de energie" a corpului.8

Iridiologia caută să diagnosticheze bolile trupului prin a deosebi iregularităţile irisului.

Kinesiologia aplicată testează muşchii căutând să diagnosticheze bolile corpului şi să depisteze problemele undei de energie. Ea porneşte de la presupunerea că există o legătură directă între muşchi şi organele interne, dacă un muşchi fiind slăbit aceasta indicând suferinţa unui organ intern.

"Rolfing"-ul, după numele medicului american Ida Rolf este o formă de masaj dureros menită să declanşeze tensiunile emoţionale prin relaxarea şi repoziţionarea muşchilor.9

Atingerea terapeutică este aceea atingere prin care terapeutul "canalizează" pentru pacient unda universală de energie a vieţii şi apoi îl ajută pe acesta să asimileze această energie.

Biofeedback-ul este o tehnică prin care undele creierului sunt monitorizate pentru a se reuşi controlarea voluntară şi conştientă a funcţiilor în mod normal inconştiente şi involuntare ale corpului. Biofeedback-ul îl poate aduce pe pacient în stări modificate de conştienţă şi să-i stimuleze experienţe mistice. Tehnica respectivă este un popular instrument de "iluminare" printre susţinătorii New Age. Cu toate acestea, nici biofeedback-ul nu este neapărat o tehnică New Age. Un om cu discernământ poate participa la tratamentul cu biofeedback pentru scopuri strict medicale, cum ar fi de pildă controlul hipertensiunii, fără să sufere nici un fel de efecte spirituale adverse.10

3. Valabilitatea ştiinţifică a terapiilor New Age
În timp ce unele din aceste terapii, cum ar fi biofeedback-ul, au o anumită bază ştiinţifică, multe altele nu posedă aşa ceva şi au fost adesea condamnate de comunitatea medicală.11 Cercetării ştiinţifice îi rămâne încă să demonstreze că, de pildă, acupunctura este un tratament medical eficient din punct de vedere medical. O analiză publicată în The Clinical Journal of Pain (iunie 1991) a concluzionat că acupunctura este cel mult un puternic stimulent.12

Pe de altă parte, tehnici ca iridiologia au fost complet discreditate în publicaţii ca Journal of the American Medical Association (28 sept., 1979), Australian Journal of Optometry (iulie 1982), şi Journal of American Optometric Association (octombrie1984).

Doctorul Paul C. Reisser evidenţiază faptul că "un bine documentat studiu efectuat la Universitatea Californiei din San Diego a demonstrat că iridiologia este mai puţin capabilă să identifice pacienţii cu avansate blocaje renale decât ghicitul la întâmplare.13"

În consecinţă, bolnavii trebuie să fie conştienţi de numeroasele noi tratamente care tind să înlocuiască practicile medicale tradiţionale şi cărora le lipsesc o adevărată bază ştiinţifică.

Impactul mişcării New Age asupra psihologiei

Preocuparea exagerată faţă de potenţialul uman
Mişcarea potenţialului uman este rezultanta naturală a concepţiei New Age, îndeosebi aceea a ideii că totul este una, şi că Dumnezeu este totul, sau că întreaga omenire este divină. Seminariile potenţialului uman îi învaţă pe cei ce le frecventează că, "tu eşti propriul tău dumnezeu" şi că, "îţi poţi crea propria ta realitate". O asemenea învăţătură este răspândită prin seminarii care Lifespring, est sau The Forum. Asemenea seminarii suferă de o profundă influenţă orientală, promiţând luminare sau descoperire a adevăratului potenţial uman. De regulă, prin aceste cursuri se încearcă fărâmiţarea concepţiilor despre lume şi viaţă a celor ce le frecventează şi înlocuirea lor cu concepţii orientale mistice despre lume şi viaţă. Uneori aceste seminarii caută să inducă o stare de inconştienţă, sau transă stimulând subiecţii lor să pună la îndoială percepţia lor obişnuită a realităţii. Aceste experienţe mistice îi fac pe consumatorii lor să caute să-şi formeze o nouă înţelegere a realităţii (dobândirea unei concepţii New Age), care le poate explica experienţa.

Puterile minţii şi potenţialul uman
David Gershon şi Gail Straub spun că "împuternicirea" este secretul care le oferă oamenilor capacitatea de a-şi crea propria lor realitate prin intermediul puterilor minţii.14 Gershon şi Straub spun că împuternicirea se poate atinge prin utilizarea efectivă a afirmaţiilor (deci, nu a negaţiilor), a formării unei exprimării strict pozitive şi vizualizare (formarea mintală a imaginilor lucrurile pe care doreşti să le creezi).

Impactul mişcării New Age asupra moralei

1. Privitor la deosebirile dintre bine şi rău.
Pentru că "totul este una" nu există nici o deosebire între bine şi rău.15 Nu există nici un fel de absoluturi morale. Totul este relativ. Exponentul New Age David Spangler afirmă că morala mişcării New Age "nu este bazată pe un concept dualist de bine şi de rău". Apoi, Shirley MacLaine spune că, "până ce umanitatea nu înţelege că în adevăr nu există nici un bine, sau nici un rău, nu va fi pace.16"

2. Implicaţiile morale ale crezului că omul este divin.
Fiindcă fiinţele omeneşti sunt Dumnezeu ele îşi creează propria lor realitate. Lucrul acesta înseamnă că oamenii trăiesc într-o lume făurite de ei înşişi, o lume care include tot ceea ce-şi fac singuri cât şi ceea ce li se face lor de către alţii. Dacă oamenii divinizaţi îşi creează propria lor realitate, atunci ei nu pot să-i condamne pe cei ce le fac rău altora.

Spre exemplu, cineva poate susţine că milioanele de evrei ce au fost exterminaţi sub regimul lui Hitler şi-au creat propria lor realitate. Ca prin urmare, faptele lui Hitler nu pot fi condamnate ca fiind greşite din punct de vedere moral devreme ce el a fost doar o parte a realităţii pe care ei înşişi au creat-o. Sau, nimeni nu poate să-i condamne pe teroriştii care aruncă în aer avioanele de pasageri pentru că oamenii din acele avioane şi-au creat propria lor realitate. Când profesoara de actorie a fiicei celebrei Shirley MacLaine a suferit arsuri grave într-o coliziune de automobil, MacLaine a exclamat, "de ce oare a ales să moară în felul acesta?17" Şoferul celeilalte maşini nu era vinovat din punct de vedere moral în acest accident din moment ce se spune că ambii conducători auto şi-au ales propriile lor realităţi.

3. Privitor la reîncarcare şi karma.
Mulţi adepţi ai New Age-ului îşi înrădăcinează conceptele lor morale în reîncarnare şi karma. Reîncarnarea reprezintă procesul de naşteri continue până ce sufletul atinge o stare de perfecţiune şi se contopeşte din nou cu sursa lui (Dumnezeu, sau Sufletul Universal).

Karma se referă la datoria acumulată de un suflet datorită faptelor bune sau rele comise în timpul vieţii actuale a omului, sau a vieţilor trecute. O karma bună va conduce la reîncarnarea într-o stare mult mai fericită, iar o karma rea va conduce la reîncarnarea într-o stare mult mai nefericită. Astfel, mulţi dintre adepţii mişcării New Age explică şi înfruntă existenţa răului din lume strict în lumina karmei. Gary Zukav spune că nu ar trebui să îndrăznim să emitem o judecată atunci când oamenii suferă îngrozitor deoarece, "noi nu ştim ce anume se vindecă (prin karma) în aceste suferinţe"18. Ceea ce Zukav numeşte "justiţie/dreptate nejudecătoare" ne scuteşte să ne impunem ca judecători şi juraţi ai răului vizibil din lume. Legea karmei va impune dreptatea în cele din urmă.

Odată nişte tineri hippie aduşi în tribunal pentru vandalism au sfidat judecătorul curţii districtuale spunându-i că "nu are dreptul să condamne deoarece ceea ce el consideră dreptate pentru ei nu este valabilă pentru că dreptatea şi ordinea sunt în realitate relative". Judecătorul care se pare că a mai avut de-a face cu nesupunerea civică a unor astfel de tineri, a spus: "Poate că nu sunt Curtea Supremă de Justiţie, dar am autoritatea să mă ocup de voi...30 de zile de închisoare!"

Impactul mişcării New Age asupra educaţiei

Susţinătorii New Age recunosc că dacă urmează să aibe succes în instaurarea unei "noi ere de iluminare şi armonie" trebuie să penetreze instituţiile educaţionale ale lumii.

1. Programa şcolară şi manualele.
Din manualele şcolare ale şcolilor publice s-au înlăturat toate referinţele privitoare la Creştinism şi s-au înlocuit cu idei New Age. În cartea lui Paul Vitz, "Censorship: Evidence of Bias in Our Children's Textbooks", se documentează cum Creştinismul şi valorile lui au fost şterse din manualele şcolare pentru copii. Cu toate acestea, se pot găsi referinţe privitoare la budism, hinduism, meditaţie orientală, magie, spiritualitate indiană, şi yoga.19

Marilyn Ferguson afirmă că în programa educaţională a New Age-ului se pune accentul pe stările modificate de conştiinţă, pe meditaţie, relaxare, yoga şi biofeedback.20

Programa educaţională a New Age-ului pune de asemenea un accent deosebit asupra autonomiei personale a individului. De exemplu, copii sunt învăţaţi să se răzvrătească "într-un mod cuvenit/limitat" împotriva principiilor mărginite ale părinţilor. Ferguson explică: "aceasta se bazează pe principiul libertăţii copiilor noştri care dacă este să se aplice înseamnă că ei trebuie să fie liberi şi faţă de noi, faţă de crezurile noastre mărginite, gusturile şi obiceiurile pe care le-am dobândit. Uneori lucrul acesta înseamnă a îndemna la o rebeliune sănătoasă, potrivită şi nu la conformitate.21"

2. Educaţia transpersonală (sau, educaţia holistică).
Educaţia transpersonală se concentrează pe ceea ce este dincolo de tărâmul realităţii obiective, fiind subiectivă şi mistică în natură. Ea include, dar nu se limitează la învăţarea cu partea dreaptă a creierului, meditaţia, centering-ul, sugestia, educaţia confluentă şi modificările de valori.

Despre învăţarea cu partea dreaptă a creierului se spune de către educatorii New Age că guvernează capacităţile umane creative şi intuitive. Deosebirea care se face între partea dreaptă şi partea stângă a creierului nu este neapărat un concept specific mişcării New Age, însă adepţii acesteia au exploatat această distincţie pentru a justifica introducerea în educaţie a "tehnicilor învăţării cu partea dreaptă a creierului".

Printre aceste tehnici ale învăţării cu partea dreaptă a creierului se numără yoga, meditaţia, invocările şi vizualizarea. Prin aceste practici, copii din clase sunt stimulaţi să aibe experienţe mistice. Prin includerea acestor tehnici ale învăţări cu partea dreaptă a creierului în programele şcolare adepţii New Age speră să se ajungă la învăţarea "integrală a creierului" spre deosebire de învăţarea strictă (şi obiectivă) cu partea stângă a creierului.

Meditaţia este învăţată în clase copiilor în unele din şcolile Americii. Când cartea lui Deborah Rozeman, "Meditating with Children" a pătruns în sistemul şcolar al Californiei o metodă de vizualizare recomandată următoarele: "meditaţi şi pătrundeţi în Sursa din interior, şi în aceea Sursă Unică să simţiţi că sunteţi Una cu Lumina, Inteligenţa, Dragostea şi Puterea fiecăruia... repetaţi încet 'om' pentru a completa cercul şi a umple încăperea cu experienţa ta a Sursei din lăuntru.22"

Centering-ul implică anumite exerciţii de relaxare a corpului (cum ar fi, imaginaţia sugestivă şi respiraţia profundă). Tehnica poate părea nevinovată dar în realitate este o formă de meditaţie orientală.23

Imaginaţia stimulată (engl., "guided imagery"), ce mai este numită şi vizualizare este adesea recomandată pentru a se descoperi "un ajutor interior", "un ghid spiritual", sau "eu suprem".24

Educaţia confluentă, teorie înrădăcinată în concepţia panteistă despre lume caută să-i facă pe copii în stare să-şi recunoască divinitatea lăuntrică şi să acţioneze conform ei. Sistemul de educaţie confluentă ce a fost pus la punct de Beverly Galyean apelează din belşug la imaginaţia stimulată şi la meditaţie. Galyean spune că un aspect cheie al meditaţiei "reprezintă capacitatea sporită de a contacta şi de a învăţa de la sursa înţelepciunii, dragostei şi inteligenţei din noi, adesea numită 'sinele suprem', Dumnezeu, înţelepciune sau spirit universal, sau conştiinţă.25" Metoda aceasta s-a folosit în unele şcoli californiene.

Clarificarea valorilor caută să-i ajute pe studenţi/elevi să-şi descopere propriile lor valori. Ideea de plecare presupune că valorile nu pot fi impuse din afară (cum ar fi, din Scriptură, sau de părinţi), ci trebuie descoperite interior. Temeiul unei asemenea concepţii se găseşte în convingerea că nu există nici un fel de adevăruri sau valori absolute.26

Educaţia globală constă în educarea tinerilor să gândească şi să acţioneze ca "cetăţeni planetari", lucru potrivit cu agenda politică a New Age-ului. Educaţia globală răspândeşte noţiuni ca frăţia omului, sincretismul religios, şi guvernul unic mondial.27 Educaţia globală reprezintă un aspect important al învăţământului de tip New Age.

Impactul mişcării New Age asupra mediului de afaceri

Afacerile şi mişcarea potenţialului uman - mişcarea potenţialului uman a înflorit prin ani '70.28 De atunci şi până în zilele noastre un număr crescând de companii s-au folosit de serviciile diferitelor seminarii New Age asupra potenţialului uman.

Într-un articol din Wall Street Journal din 1989 s-a preciza că "firmă după firmă îşi trece managerii prin 'seminarii New Age'... toate acestea promiţând o 'evoluare a conştiinţei' şi o convertire nereligioasă ce produce o 'persoană schimbată'.29" O duzină de companii americane importante printre care se include, Ford Motor Co., Procter and Gamble Co., TRW Inc., Polaroid Corp., şi Pacific Telesis Group Inc. cheltuiesc milioane de dolari pe aşa-numitele cursuri New Age.30"

Un motiv pentru care atât de multe companii Fortune 500 au fost dornice să folosească seminarii New Age este speranţa că le vor spori productivitatea, vor îmbunătăţi relaţiile dintre angajaţi, vor stimula creativitatea muncitorilor şi toate acestea se vor materializa prin mai multe vânzări!

Cursurile New Age de business au fost uneori terenul cel mai fertil pe care s-au făcut convertiţi ai mişcării New Age.

Seminarii sau cursuri New Age devenite populare
Printre acestea se pot aminti, est, The Forum şi Lifespring. Acestea precum şi o duzină de altele noi îi învaţă pe cei ce le frecventează că

Uneori aceste seminarii le induc celor ce le frecventează stări modificate de conştienţă, transă şi meditaţie. Nu sunt rare cazurile când conducătorii lor trec întâi la demontarea sau distrugerea concepţiilor despre lume şi viaţă a celor ce le frecventează, mai înainte ca să le ofere principii New Age. Se induc stări alterate de conştienţă care se declanşează cu speranţa producerii unor experienţe mistice atât de puternice încât să-i facă pe seminarişti să pună la îndoială sau să abandoneze complet concepţiile anterioare despre lume şi viaţă. În cazul intervenţiei unor astfel de experienţe mistice se oferă explicaţii tip New Age de felul, "eşti propriul tău Dumnezeu", sau, "îţi poţi crea propria ta realitate".

1. Fergusson, pag.242
2. idem, pag.246
3. Capra, pag.123
4. idem, pag.322
5. Rick Fields et al., eds, Chop Wood, Carry Water (Los Angeels: J.P. Tarcher, 1984), pag.186.
6. Miller, pag.187
7. John Thie, Touch for Health (Marina del Rey, Calif.: DeVorss, 1973).
8. Vezi, "Policy Statement on New Age Healing" a Christian Chiropractors Association (CCA, 3200 S.Lemay Ave., Fort Collins, CO 80525-3605).
9. Š1995 Zane Publishing, Inc. Š1994, 1991, 1988 Simon & Schuster, Inc.
10. vezi, Groothuis, Confronting the New Age, pag.187-190.
11. Luarii de pozitii asupra practicilor medicale în context New Age se pot obtine de la National Council Against Health Fraud, Box 1276, Loma Linda, CA 92354.
12. Vezi si, Journal of Clinical Epidemiology, vol.43 (1990), pag.1191-1199.
13. Paul C. Reisser, "Holistic Health: Marcus Welby Enters the New Age", din The New Age Rage, ed. Karen Hoyt (Old Tappan, N.J.: Revell, 1987), pag.65.
14. David Gershon si Gail Straub, Empowerment: The Art of Creating Your Life as You Want It (New York: Dell, 1989).
15. David Spangler, Revelation: The Birth of a New Age (Middleton, Wisc.: Lorian Press, 1976), pag.13
16. MacLaine, pag.357, într-un citat al entitatii numite Higher Self (Eu-l Suprem) pe care ea a "canalizat-o".
17. Shirley MacLaine, It's All in the Playing (New York: Bantam Books, 1987); pentru o critica a cartii acesteia, vedeti "A Summary Critique" de Douglas Groothuis, din Christian Research Journal (toamna lui 1987), pag.28.
18. Gary Zukav, The Seat of the Soul (New York: Simon and Schuster, 1989), pag.45.
19. Berit Kjos, Your Child and the New Age (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1990), pag.26
20. Marilyn Ferguson, pag.315.
21. Marilyn Ferguson, pag.316.
22. Deborah Rozeman, "Meditating with Children" (Boulder Creek, Calif.: Univ. of the Tree Press, 1975), pag.42.
23. Jack Canfield si Paula Klimek, "Education in the New Age", New Age (februarie, 1978), pag.36.
24. Shirley Correll, "Quieting Reflex and Guided Imagery: Education for the New Age", Pro-Family Forum Alert (septembrie 1985), pag.5.
25. Beverly Galyean, "Meditating with Children: Some Things We Learned", AHP Newsletter (august/septembrie 1980), pag.16.
26. vezi, Berit Kjos, pag.39.
27. Vander Velde si Hyung-Chan, Global Mandate, pag.3, 17, 25, 26; citat în "Terminal Vision", de Erich Buehner în Education Newsline (februarie-martie 1987), pag.1-3.
28. Printre sursele ce vorbesc de miscarea potentialului uman se enumera, Werner Erhard and Associates, The Forum (1986), George Leonard, The Transformation - A Guide to the Inevitable Changes in Humankind (New York: Delacorte Press, 1972), si Michael Ray si Rochelle Myers, Creativity in Business (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1986).
29. Peter Drucker, Wall Street Journal, 9 februarie 1989, citat în SCP Journal, 9:1, pag.8.
30. Peter Waldeman, "Motivate or Alienate? Firms Hire Gurus to Change Their 'Cultures' ", Wall Street Journal, 24 iulie, 1987, sectiunea a II-a.


Apologetică