Reînnoire de seară


Tatăl Meu, dacă îndurarea Ta ar avea margini, unde mi-aş găsi refugiul în faţa mâniei Tale drepte? Însă dragostea Ta în Hristos este nemăsurată. De aceea, vin înaintea Ta cu păcate de comitere şi de omitere, împotriva Ta, Tatăl meu, împotriva Ta, scump Răscumpărător, împotriva Ta şi împotriva străduinţelor Tale, Duhule Sfânt, împotriva îndemnurilor conştiinţei mele, împotriva principiilor din Cuvântul Tău, împotriva semenilor mei şi împotriva mea. Nu intra la judecată cu mine, pentru că nu vin cu o neprihănire a mea, nu am cu ce să-mi acopăr nelegiuirea. Iartă-mi ziua întunecată de păcat.
În seara asta îmi reînnoiesc pocăinţa. În fiecare dimineaţă făgăduiesc să Te iubesc mai fierbinte, să Te slujesc mai sincer, să-Ţi fiu mai devotat în viaţa mea, să fiu în întregime al Tău; totuşi, nu după mult timp mă împiedic, alunec din nou şi trebuie să îmi mărturisesc slăbiciunea, nenorocirea şi păcatul. Însă Te binecuvântez pentru că lucrarea încheiată a lui Isus nu are nevoie de adăugiri din partea mea, jertfa Sa e o ispăşire suficientă pentru păcatele mele.
Dacă zilele următoare vor fi ale mele, ajută-mă să-mi îndrept viaţa, să urăsc şi să-mi fie scârbă de păcat, să fug de păcatele pe care le mărturisesc. Fă-mă mai hotărât, mai veghetor, mai devotat în rugăciune. Nu lăsa ca vreun rod al păcatului să răsară din seminţele păcatului pe care mâna mea le-a semănat. Nu lăsa ca inima cuiva să se împietrească în deşertăciune din pricina lipsei mele de înţelepciune. Dacă astăzi m-am ruşinat de Hristos şi de Cuvântul Lui, sau dacă am arătat lipsă de omenie, răutate, invidie, lipsă de dragoste, vorbire nesăbuită sau un temperament iute la mânie, nu lăsa ca aceste lucruri să fie pietre de poticnire pentru alţii, sau să dezonoreze Numele Tău. Ajută-mă să fiu un exemplu demn de urmat, care să mustre întotdeauna păcatul, să îndemne la bunătate, să fiu o dovadă că dulce e calea lui Hristos.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului