Har activ


O, Dumnezeule, fie ca Duhul Tău să vorbească în mine pentru ca eu să Îţi pot vorbi. În Domnul Isus, minunatul Mare Preot, Tu ai deschis un drum nou şi plin de viaţă pe care făpturile căzute se pot apropia de Tine şi sunt primite.
Ajută-mă să meditez la demnitatea Persoanei Tale, la desăvârşirea jertfei Tale, la eficacitatea mijlocirii Tale.
O, ce binecuvântare însoţeşte devoţiunea, atunci când, în toate încercările care mă apasă, în toate grijile care mă frământă, în toate temerile care mă neliniştesc, în toate slăbiciunile care mă împovărează, eu pot veni la Tine cu nevoile mele şi pot avea pacea care depăşeşte orice înţelegere!
Am nevoie de harul care restaurează ca să mă păstreze, să mă conducă, să mă păzească, să mă împlinească şi să mă ajute. Aici sfinţii Tăi îmi întăresc nădejdea; şi ei au fost odată săraci - acum sunt bogaţi, au fost sclavi - acum sunt liberi, au fost încercaţi iar acum sunt biruitori.
Fiecare nouă sarcină cere un har mai mare decât cel care îl am acum, însă nu mai mare decât cel pe care îl găsesc în Tine, comoară divină în care locuieşte toată plinătatea. La Tine apelez pentru har peste har, până când orice gol lăsat de păcat va fi acoperit iar eu voi fi umplut de toată plinătatea Ta.
Fie ca dorinţele mele să fie sporite iar nădejdile mele să fie îmbărbătate, ca să Te pot onora prin dependenţa mea totală şi prin mărimea aşteptărilor mele.
Fii cu mine, pregăteşte-mă pentru zâmbetele prosperităţii, încruntările împotrivirii, pierderile bogăţiei, moartea prietenilor, zilele întunecate, schimbările vieţii şi cea mai mare schimbare dintre toate. Fă-mă să înţeleg că harul Tău e suficient pentru toate nevoile mele.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului