Depravarea inimii


O, Dumnezeule, lasă Duhul Tău să vorbească în mine, pentru ca să-Ţi pot vorbi. Nu am nici o valoare, lasă valoarea lui Isus să mă reprezinte. Nu merit nimic, dar apelez la îndurarea Ta plină de bunătate. Sunt plin de slăbiciuni, lipsuri, păcate; Tu eşti plin de har.
Îmi mărturisesc păcatul, păcatul frecvent, păcatul voit; toate puterile trupului şi sufletului meu sunt întinate: o fântână de stricăciune e săpată adânc în fiinţa mea. Înăuntrul meu sunt camere ale sufletului pline de imagini păcătoase; am trecut dintr-o cameră odioasă în alta, am păşit pe pământul nelocuit al imaginaţiei periculoase, am cercetat tainele naturii mele căzute.
Sunt în întregime ruşinat de ceea ce sunt în mine însumi; nu am nici o mlădiţă verde în mine, nici un rod, doar spini şi mărăcini; sunt o frunză căzătoare purtată de vânt; trăiesc o viaţă golită şi stearpă, la fel ca un copac putred iarna, nefolositor, bun doar să fie tăiat şi aruncat în foc. Doamne, vei avea milă de mine?
Ai lovit cu putere în mândria mea, în idolul fals al eului meu, iar acum zac sfărâmat înaintea Ta. Însă Tu mi-ai dăruit un alt Domn şi Stăpân, pe Fiul Tău, Isus, iar acum inima mea este îndreptată spre sfinţenie, viaţa mea zboară ca o săgeată spre o ascultare desăvârşită de Tine. Ajută-mă în toate faptele mele să reprim păcatul şi să smeresc mândria. Salvează-mă de dragostea lumii şi de mândria vieţii, de orice lucru natural pentru omul căzut, şi lasă ca natura lui Hristos să se vadă în mine zi de zi. Dăruieşte-mi har să pot purta voia Ta fără să mă plâng, să mă bucur nu doar să fiu cizelat, dăltuit, sau modelat, ci să fiu separat de vechea stâncă în care am fost îngropat atâta timp, să fiu ridicat din carieră în înălţime, unde să fiu zidit în Hristos pentru veşnicie.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului