Întâlnirea cu Dumnezeu


Dumnezeule mare, în mulţime şi în taină, în sanctuar şi acasă, fă ca viaţa mea să fie cufundată în rugăciune, umplută cu duhul harului şi cererii, fiecare rugăciune să fie parfumată cu tămâia sângelui ispăşitor. Ajută-mă, apără-mă, până când voi trece de pe tărâmul rugăciunii în cel al laudei neîntrerupte. Obligat de nevoile mele, invitat de promisiunile Tale, chemat de Duhul Tău, intru în prezenţa Ta, închinându-mă cu o teamă sfântă, copleşit de maiestatea, măreţia şi gloria Ta, însă încurajat de dragostea Ta.
Sunt în totalitate sărac şi vinovat, nu am nimic al meu cu care să Te răsplătesc, însă vin cu Isus înaintea Ta în braţele credinţei, bizuindu-mă pe neprihănirea Lui ca să compenseze nelegiuirile mele, bucuros că El va apleca balanţa în favoarea mea şi va satisface dreptatea Ta. Te binecuvântez pentru că păcatul mare atrage harul mare, iar, deşi cel mai mic păcat merită o pedeapsă infinită pentru că a fost făcut împotriva unui Dumnezeu infinit, totuşi, există îndurare pentru mine, pentru că acolo unde vina e cea mai îngrozitoare, îndurarea Ta în Hristos este cea mai liberă şi mai adâncă. Binecuvântează-mă descoperindu-mi mai mult din meritele Sale mântuitoare, făcând ca bunătatea Ta să treacă pe dinaintea mea, rostind cuvinte de pace inimii mele chinuite de remuşcări; întăreşte-mă să insist înaintea Ta până când Hristos va domni suprem în mine în fiecare gând, cuvânt şi faptă, într-o credinţă care curăţă inima, biruie lumea, lucrează în dragoste, mă leagă mai tare de Tine şi rămâne pentru totdeauna lipită de cruce.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului