Dimineaţa


Doamne milostiv, îndurările Tale m-au adus în zorii unei noi zile. În zadar va fi acest dar dacă nu voi creşte în har, în cunoştinţă, pregătit pentru secerişul spiritual. Fă-mă în această zi să Te cunosc aşa cum eşti, să Te iubesc în cel mai înalt grad, să Te slujesc cu totul, să Te admir în întregime. Prin harul Tău, fă-mi voia să răspundă chemării Tale, ştiind că puterea de a asculta nu e în mine, ci doar dragostea Ta nemeritată mă face în stare să-Ţi slujesc. Iată-mi deci inima goală, umple-o cu cele mai bune daruri ale Tale; iată-mi înţelegerea oarbă, alungă din ea ceaţa ignoranţei.
O, Păstorule întotdeauna veghetor, condu-mă, călăuzeşte-mă, îndrumă-mă în această zi; fără toiagul Tău care să mă împiedice, voi greşi şi mă voi îndepărta. Îngrădeşte-mi cărarea, ca să nu mă pierd în plăceri nesănătoase şi să beau din izvoarele lor otrăvite; îndreaptă-mi paşii ca să nu fiu prins în cursele tainice ale lui Satan, să nu cad în capcanele lui ascunse. Apără-mă de duşmanii care mă atacă, de împrejurările păcătoase, de mine însumi. Duşmanii mei sunt parte a naturii mele; stau lipiţi de mine la fel ca şi pielea; nu pot scăpa de contactul cu ei. Când mă ridic şi mă aşez, ei stau agăţaţi de mine ca scaiul; mă ademenesc neîncetat cu momelile lor; duşmanul meu e înăuntrul fortăreţei. Vino în această zi cu puterea Ta mare şi aruncă-l afară, străpunge-l până moare şi nimiceşte în mine fiecare părticică a vieţii fireşti.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului