Consacrarea de dimineaţă


Dumnezeule atotputernic, acum când trec pragul acestei zile, mă încredinţez pe mine însumi, sufletul, trupul, tot ce fac şi prietenii, în grija Ta. Veghează asupra mea, ţine-mă, călăuzeşte-mă, îndreaptă-mă, sfinţeşte-mă, binecuvântează-mă. Apleacă-mi inima spre căile Tale. Modelează-mă în întregime după chipul lui Isus, aşa cum un olar îşi modelează lutul. Fă-mi buzele să fie o harpă bine acordată care să-ţi cânte lauda. Fă-i pe cei din jurul meu să mă vadă trăind după Duhul Tău, călcând lumea în picioare, fără să mă conformez deşertăciunilor mincinoase, transformat de o minte reînnoită, îmbrăcat cu întreaga armură a lui Dumnezeu, strălucind ca o lumină ce nu slăbeşte, demonstrând sfinţenia în toate faptele mele. Nu lăsa ca astăzi vreun păcat să-mi întineze gândurile, cuvintele, mâinile. Ajută-mă să păşesc pe cărările mlăştinoase dar să-mi păstrez viaţa curată, fără pete sau murdărie. În tot ce fac, dragostea mea să fie pentru cer, să se ridice înflăcărată înspre cer, privirea mea să fie aţintită asupra lucrurilor nevăzute, ochii să fie deschişi în faţa goliciunii, fragilităţii, batjocurii acestui pământ şi a deşertăciunilor lui. Fă-mă să văd toate lucrurile în oglinda veşniciei, aşteptând venirea Domnului Meu, ascultând chemarea ultimei trâmbiţe, grăbindu-mă spre noul cer şi noul pământ. Îndreaptă-mi astăzi toate discuţiile după înţelepciunea Ta şi pentru binele tuturor. Nu mă lăsa să fiu nefolositor, mie sau altora. Ajută-mă să rostesc fiecare cuvânt ca şi cum ar fi ultimul, să fac fiecare pas ca fiind cel din urmă. Dacă viaţa mea se va sfârşi azi, fă din această zi cea mai bună zi din viaţa mea.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului