Nevoile dimineţii


O, Dumnezeule, Autorul tuturor lucrurilor bune, vin înaintea Ta pentru harul cerut de sarcinile şi evenimentele unei noi zile. Păşesc într-o lume stricată; port în mine o inimă păcătoasă. Ştiu că fără Tine nu pot face nimic, ştiu că orice lucru de care mă voi ocupa, cât ar fi el de inofensiv, poate fi o ocazie să păcătuiesc, dacă nu sunt păzit de puterea Ta. Sprijină-mă şi voi fi în siguranţă.
Păzeşte-mi înţelegerea de subtilităţile păcatului, dragostea de iubirea de idoli, caracterul de pata viciilor, mărturisirea de orice formă de păcat. Ajută-mă să nu fac nici un lucru peste care să nu pot implora binecuvântarea Ta şi în care să nu pot invita cercetarea Ta. Dă-mi izbândă în tot ce fac după voia Ta, sau pregăteşte-mă pentru dezamăgire. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie. Hrăneşte-mă cu hrana potrivită pentru mine, ca să nu mă satur şi să mă lepăd de Tine, spunând: "Cine este Domnul?", sau să fiu sărac, să fur şi să iau în deşert Numele Tău.
Fie ca orice făptură să fie bună pentru mine prin rugăciune şi prin voia Ta. Învaţă-mă cum să mă folosesc de lume, dar să nu abuzez de ea, cum să-mi îmbunătăţesc talentele, cum să răscumpăr timpul, cum să mă apropii cu înţelepciune de cei din afară şi cu bunătate de cei dinăuntru, cum să fac bine tuturor, în special creştinilor. Iar toată slava să-Ţi fie adusă Ţie.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului