Deschidere


Doamne al nemuririi, înaintea căruia îngerii se închină şi arhanghelii îşi acoperă feţele, ajută-mă să te slujesc cu reverenţă şi teamă sfântă. Tu, cel ce eşti Duh şi ceri ca adevărul să locuiască înăuntrul meu, ajută-mă să mă închin Ţie în duh şi în adevăr. Cel ce eşti neprihănit, nu mă lăsa să adăpostesc păcatul în inima mea, să fac pe plac temperamentului lumesc sau să-mi caut plăcerea în lucrurile pieritoare.
Mă grăbesc spre clipa când toate lucrările şi averile lumeşti mi se vor părea o deşertăciune, când îmi va fi indiferent dacă am fost bogat sau sărac, am avut succes sau am fost dezamăgit, am fost admirat sau am fost dispreţuit. Va fi clipa veşnică în care mi-am plâns păcatul, am flămânzit şi însetat după neprihănire, L-am iubit pe Domnul Isus cu sinceritate, mi-am găsit lauda în crucea Lui. Fie ca aceste lucruri să fie principala mea preocupare! Creează în mine acele principii şi dispoziţii care să facă din slujirea Ta o libertate desăvârşită.
Alungă din mintea mea toată frica păcătoasă şi ruşinea, astfel încât cu hotărâre şi curaj să Îl pot mărturisi pe Răscumpărătorul înaintea oamenilor, să merg înainte purtând ocara Lui, să fiu plin de zel în cunoştinţa Lui, să fiu umplut cu înţelepciunea Lui, să umblu cu grijă, să-I cer sfatul în toate lucrurile, să caut în Scriptură poruncile Lui, să îmi păstrez mintea în pacea Lui, ştiind că nimic nu vine peste mine fără permisiunea, ştiinţa şi porunca Lui.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului