Mărturisire şi cerere


Doamne sfinte, am păcătuit de nenumărate ori, sunt vinovat de mândrie şi necredinţă, nu am găsit gândurile Tale în Cuvântul Tău, am neglijat să-Ţi caut faţa în viaţa de zi cu zi. Nelegiuirile şi greşelile mele îmi pun în faţă o listă de acuzaţii, dar Te binecuvântez pentru că ele nu vor sta împotriva mea, căci toate au fost aruncate asupra lui Hristos. Continuă să-mi subjugi stricăciunile şi dă-mi harul să trăiesc deasupra lor. Nu lăsa ca pasiunile firii sau poftele minţii să-mi stăpânească duhul, ci Tu să mă conduci în libertate şi cu putere.
Îţi mulţumesc pentru multele rugăciuni care mi-au fost refuzate. Am cerut cu gând rău şi nu am primit, m-am rugat motivat de pofte şi am fost respins, am tânjit după Egipt şi am primit pustia. Continuă-Ţi cu răbdare lucrarea, răspunde-mi cu "nu" la rugăciunile greşite şi schimbă-mă ca să pot accepta răspunsul Tău. Curăţă-mă de orice dorinţă greşită, de orice aspiraţie josnică, de tot ce e contrar legilor Tale. Îţi mulţumesc pentru înţelepciunea şi dragostea Ta, pentru toate actele de disciplină prin care trec, pentru că uneori mă treci prin foc ca să cureţi aurul din mine şi să îndepărtezi zgura.
Nici o încercare nu e prea greu de îndurat în comparaţie cu sentimentul păcatului. Dacă m-ai lăsa să aleg între a trăi în plăcere, dar păstrându-mi păcatele, şi a le arde în focul încercării, dă-mi întristarea care sfinţeşte. Eliberează-mă de orice obicei păcătos, de orice acumulare a vechilor păcate, de orice întunecă strălucirea harului Tău în mine, de orice mă împiedică să îmi găsesc plăcerea în Tine. Atunci Te voi binecuvânta, Dumnezeul lui Israel, pentru că m-ai ajutat să fiu un om integru.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului