Purificare


Doamne Isuse, eu păcătuiesc. Ajută-mă să nu încetez vreodată să sufăr din această cauză, să nu fiu niciodată mulţumit de mine însumi, să nu mă gândesc vreodată că am ajuns la desăvârşire. Omoară-mi invidia, porunceşte limbii mele, calcă-mi în picioare eul. Dă-mi har să fiu sfânt, bun, prietenos, curat, paşnic, să trăiesc pentru Tine, nu pentru mine, să iau ca model cuvintele Tale, faptele Tale, Duhul Tău, să fiu transformat după chipul Tău, să-Ţi fiu consacrat în totalitate, să trăiesc în întregime pentru slava Ta.
Eliberează-mă de dragostea pentru lucrurile necurate, de tovărăşiile rele, de dominaţia pasiunilor păcătoase, de zahărul dar şi amărăciunea păcatului; ajută-mă ca, fiindu-mi scârbă de mine, cu adâncă remuşcare, cu o inimă care Te caută cu zel, să vin înaintea Ta, să mă arunc înaintea Ta, să mă încred în Tine, să strig către Tine, să fiu eliberat de Tine.
O, Dumnezeule Veşnic, ajută-mă să înţeleg că toate lucrurile sunt umbre, doar Tu eşti real; toate lucrurile sunt nisipuri mişcătoare, doar Tu eşti un munte; toate lucrurile se clatină, doar Tu eşti o ancoră; toate lucrurile sunt ignoranţă, doar Tu eşti înţelepciune.
Dacă viaţa mea trebuie să fie un creuzet în mijlocul focului arzător, aşa să fie, însă Tu să stai la gura cuptorului, veghind ca nimic din ce e preţios să nu se piardă. Dacă păcătuiesc cu voia şi sunt întristat, sunt chinuit, în harul Tău îndepărtează-mi jalea şi dă-mi muzica; îndepărtează-mă sacul şi îmbracă-mă cu frumuseţe; linişteşte-mi suspinele şi umple-mi gura cu cântări, apoi dăruieşte-mi o vreme de vară ca şi creştin.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului