Refugiu


O Doamne, a cărui putere e infinită şi a cărui înţelepciune e infailibilă, porunceşte lucrurilor să nu mă împiedice, să nu mă descurajeze, să nu fie obstacole în calea înaintării cauzei Tale. Stai între mine şi toată luptele, ca nici un rău să nu vină peste mine, nici un păcat să nu-mi corupă darurile, zelul, realizările. Ajută-mă să-mi urmez îndatoririle, nu vreun plan nesăbuit de-al meu. Nu mă lăsa să lucrez unde Tu nu binecuvântezi, ca să Te pot sluji fără ocară sau din datorie. Fă-mă să locuiesc în locul Tău tainic, la umbra aripilor Tale, unde găsesc protecţie de nepătruns împotriva săgeţilor care zboară ziua, împotriva molimei din întuneric, împotriva certurilor, răutăţii, relei voinţe, împotriva cuvintelor nemiloase, a curselor întinse de prieteni, a pericolelor tinereţii, a ispitelor din floarea vârstei, a durerilor de la bătrâneţe, a fricii de moarte. Sunt dependent în totalitate de Tine pentru suport, sfat şi mângâiere. Susţine-mă cu Duhul Tău, şi nu mă lăsa să cred că e de-ajuns să nu fiu lăsat să cad, ci fă-mă să merg întotdeauna înainte, întotdeauna să lucrez din belşug la ceea ce îmi dai să fac. Întăreşte-mă prin Duhul Tău în omul dinlăuntru pentru orice scop al vieţii mele creştine. Renunţ la toate comorile pentru umbra siguranţei pe care o găsesc în Tine - numele meu cel nou în Hristos, trupul meu, sufletul, talentele, caracterul, succesul, soţia, copiii, prietenii, prezentul, viitorul, sfârşitul. Ia-le, sunt ale Tale, aşa cum şi eu sunt al Tău, acum şi pentru veşnicie.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului