Odihna în Dumnezeu


O, Dumnezeule Prea Înalt şi slăvit, gândul la seninătatea Ta infinită mă întăreşte, pentru că trudesc şi mă spetesc muncind, neliniştit şi întristat, dar Tu eşti întotdeauna pacea desăvârşită. Planurile Tale nu Îţi provoacă temeri sau nelinişti că nu se vor împlini, ele sunt la fel de statornice ca dealurile veşnice. Puterea Ta nu cunoaşte margini, bunătatea Ta nu are limite. Tu aduci ordinea în mijlocul confuziei, iar înfrângerile mele sunt biruinţele Tale: Domnul, Dumnezeul Atotputernic domneşte!
Vin la Tine ca un păcătos cu neliniştile şi întristările mele, ca să las orice grijă asupra Ta, fiecare păcat având nevoie de sângele scump al lui Hristos; trezeşte o spiritualitate adâncă în inima mea; ajută-mă să trăiesc aproape de Marele Păstor, să-I aud vocea, să-I recunosc glasul, să-I urmez chemarea. Păzeşte-mă de dezamăgire şi fă-mă să rămân în adevăr, păzeşte-mă de rele şi ajută-mă să umblu în puterea Duhului. Dă-mi o credinţă mai intensă în adevărurile veşnice, întipărind în mine prin experienţă lucrurile pe care le cunosc; nu mă lăsa să mă ruşinez de adevărul Evangheliei, ca să-i pot purta ocara, să o pot apăra, să Îl văd pe Isus în esenţa ei, să văd în ea puterea Duhului.
Doamne, ajută-mă, pentru că adesea sunt căldicel sau rece; necredinţa îmi distruge încrederea, păcatul mă face să Te uit. Fă ca buruienile care cresc în sufletul meu să fie tăiate de la rădăcină. Ajută-mă să înţeleg că trăiesc cu adevărat doar atunci când trăiesc pentru tine, toate celelalte lucruri sunt fără valoare. Doar prezenţa Ta mă poate face sfânt, devotat, puternic şi fericit. Rămâi în mine, Dumnezeule plin de har.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului