Ajutor spiritual


Tatăl meu veşnic, ce dragoste minunată să trimiţi pe Fiul Tău să sufere în locul meu, să laşi Duhul Sfânt să mă înveţe, să mă mângâie şi să mă călăuzească, să faci din îngerii Tăi un zid de apărare în jurul meu; tot cerul slujeşte pentru bunăstarea unui sărman vierme. Îngăduie slujitorilor Tăi nevăzuţi să lucreze neîncetat pentru binele meu şi să se bucure atunci când harul creşte în mine. Nu-i lăsa să se odihnească până când lupta mea s-a sfârşit iar eu stau victorios pe ţărmul mântuirii.
Fă ca înclinaţia mea spre păcat, indiferenţa faţă de bine, împotrivirea faţă de îndemnurile Duhului Tău să nu Te determine să mă abandonezi. Inima mea împietrită să trezească mila Ta, nu mânia. Iar dacă duşmanul profită de stricăciunea din mine, fă să se vadă că cerul e mai puternic decât iadul, iar cei ce sunt pentru mine sunt mai mari decât cei împotriva mea. Ridică-te în ajutorul meu cu bogăţia binecuvântărilor legământului, du-mă pe păşunile Cuvântului Tău întăritor, ajută-mă să cercetez Scripturile ca să Te găsesc acolo.
Dacă pentru rătăcirea mea sunt pedepsit, ajută-mă să primesc corectarea în smerenie, să binecuvântez mâna care mă loveşte, să înţeleg motivul mustrării, să răspund prompt, să mă pocăiesc şi să mă întorc la faptele mele dintâi. Lasă ca atitudinea Ta de Tată faţă de mine să mă facă părtaş la sfinţenia Ta. Îngăduie ca fiecare cădere să mă coboare şi mai jos pe genunchi, pentru ca atunci când mă ridic să ajung pe înălţimile consacrării. Fiecare cruce a mea să fie sfinţită, fiecare pierdere să fie un câştig, fiecare rugăciune refuzată să fie un profit spiritual, fiecare zi întunecată să fie o lumină a Duhului Sfânt, fiecare noapte a încercării să fie o cântare.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului