O rugăciune la naşterea lui Hristos - Darul Darurilor


O, Izvorul oricărui bine,
Ce pot să-Ţi aduc în schimbul darului darurilor, Fiul Tău preaiubit, născut, nu creat, Răscumpărătorul meu, reprezentantul, garantul, înlocuitorul meu, a Cărui dezbrăcare de Sine e de nepătruns, a Cărui dragoste nesfârşită depăşeşte puterea de înţelegere a inimii.
Iată minunea minunilor: El a coborât să mă ridice, s-a născut asemenea mie ca eu să pot deveni asemenea Lui.
Iată dragostea: când eu nu mă pot ridica la El, se apropie El de mine pe aripile harului ca să mă ridice la Sine.
Iată puterea: când Dumnezeirea şi omenirea erau despărţite de o prăpastie infinită, El le-a unit pe amândouă într-o unitate indestructibilă, pe Cel necreat cu cel creat.
Iată înţelepciunea: când eu eram un păcătos nenorocit, când nu vroiam să mă întorc la El, nu aveam înţelepciunea să concep un plan de salvare, El a venit, Dumnezeu întrupat, ca să mă mântuiască pe deplin, Şi-a vărsat sângele răscumpărător pentru mine, ca să îmi asigure o neprihănire desăvârşită.
O, Dumnezeule, du-mă în duh la păstorii care veghează şi măreşte-mi mintea; fă-mă să aud veşti bune, pline de bucurie, şi, auzindu-le, să cred, să mă bucur, să Te laud, să Te ador, conştiinţa mea scăldată într-un ocean de odihnă, ochii ridicaţi către un Tată împăcat; pune-mă lângă boi, măgari, cămile, capre, să privesc împreună cu aceştia la faţa Răscumpărătorului meu, şi în El să fiu socotit eliberat de păcat; fă-mă ca împreună cu Simeon să strâng noul-născut la inima mea, să Îl îmbrăţişez cu o credinţă nemuritoare, fericit că El e al meu iar eu sunt al Lui.
În El mi-ai dăruit atât de mult încât cerul nu-mi mai poate da nimic în plus.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului