Mijlocitorul


Tată şi Creator veşnic, sunt distrus, natura mea e întinată, puterile sufletului meu sunt slăbite; sunt un netrebnic, mizerabil, neputincios, însă nădejdea mea e la Tine.
Dacă voi fi mântuit vreodată, va fi prin bunătatea nemeritată şi uimitoare, nu doar prin simpla îndurare ci prin îndurare din belşug, nu prin har ci prin bogăţiile nemăsurate ale harului. Aşa mi-ai descoperit, mi-ai promis, mi-ai arătat în gânduri de pace, nu de păcat.
Tu ai conceput mijlocul să mă salvezi din pierzania păcatului, să mă readuci la fericire, onoare, siguranţă.
Te binecuvântez pentru legământul veşnic, pentru că ai trimis un Mijlocitor.
Sunt fericit că El nu a dat greş, nu S-a descurajat, ci a împlinit lucrarea pe care I-ai dat-o să o facă, iar pe cruce a spus: "S-a sfârşit."
Sunt fericit la gândul că dreptatea Ta este satisfăcută, adevărul Tău este întemeiat, legea Ta este mărită, iar pentru nădejdea mea există o temelie.
Privesc la câştigul prezent şi personal pe care îl am în Hristos şi spun: Da, El a purtat durerile mele, mi-a luat întristările, mi-a câştigat pacea, mi-a vindecat sufletul.
Îndreptăţit prin sângele Lui, sunt mântuit prin viaţa Lui, lăudându-mă cu crucea Lui mă plec înaintea toiagului de domnie, având Duhul Său eu am gândirea Lui.
Doamne, fă ca religia mea să nu fie ocazională şi parţială, ci universală, influentă, eficace, iar eu să continui întotdeauna în cuvintele Tale şi în lucrările Tale, ca să-mi pot găsi sfârşitul în pace.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului