Răscumpărare şi împăcare


Binecuvântate Doamne Isuse, nici o minte omenească nu ar putea concepe sau inventa Evanghelia.
Lucrând cu harul Tău veşnic, Tu eşti atât Mesagerul cât şi mesajul, ai trăit pe pământ prin mila Ta infinită, ai avut parte în viaţă de insulte, răni, moarte, ca eu să pot fi răscumpărat, izbăvit, eliberat.
Binecuvântat să fii, O, Tată, pentru că ai făurit acest plan. Mulţumiri veşnice îţi aduc, O, Mielule al lui Dumnezeu, pentru că ai deschis această cale. Laudă veşnică Ţie, O, Duhule Sfânt, pentru că ai lucrat în felul acesta la inima mea.
Slăvită Trinitate, imprimă Evanghelia pe sufletul meu, până când meritele ei se vor răspândi în fiecare parte a mea; fă-o să fie auzită, înţeleasă, împărtăşită, simţită.
Învaţă-mă să păstrez această puternică binecuvântare; ajută-mă să renunţ la orice poftă care mi-e dragă, să-mi supun inima şi viaţa în faţa poruncilor ei, să o am în voinţa mea, să-mi controleze dorinţele, să-mi modeleze înţelegerea; să mă lipesc cu stricteţe de regulile adevăratei religii, să nu mă depărtez niciodată de ele, chiar dacă aşa aş putea scăpa de necaz, neplăcere sau pericol.
Du-mă la cruce ca să văd slava ascunsă în infamia ei; dezbracă-mă de orice pretenţie de neprihănire prin propriile fapte.
O, Răscumpărătorule plin de har, te-am neglijat prea mult timp, Te-am răstignit adesea, Te-am ţintuit pe cruce încă o dată prin refuzul meu de-a mă pocăi, Te-am făcut de ruşine.
Îţi mulţumesc pentru răbdarea pe care ai avut-o faţă de mine atâta timp, şi pentru harul care mă face acum să doresc să fiu al Tău.
O, uneşte-mă cu Tine prin legături ce nu pot fi rupte, pentru ca nimic să nu mă poată îndepărta vreodată de Tine, Domnul meu, Mântuitorul meu.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului